نوشته‌ها

مشاوره جنسی تلفنی
مشاوره جنسی تلفنی

در بسیاری از کشور های جهان درمان جنسی تلفنی توسط سکس تراپ صورت می گیرد زیرا تخصص لازم جهت این کار را دارد: در واقع سکس تراپ مشاور خانه ای است که دوره های سکستراپی را گذرانده باشد. سوال این است چه کسانی به درمانگری جنسی نیاز دارند؟ افرادی که با همسرشان رابطه زناشویی سردی […]