نوشته‌ها

درمان جنسی خانواده
درمان جنسی خانواده

در گذشته ناتوانی مرد در امور جنسی را ناشی از عدم فعالیت دستگاه تناسلی می دانستند. ولی امروزه ضعف توانایی مرد در شناخت جنس مخالف و طریقه ارضا می دانند. گاهی مردان، ناتوانی جنسی به دلیل ترس، گناه، و غیره دارند که ریشه های روانشناسی داشته و باید درمان شود. و یا توان جنسی فیزیکی […]