نوشته‌ها

دعوا با پدر و مادر
دعوا با پدر و مادر

دعوا با پدر و مادر

این عشق های تحمیلی و برخوردهای نابجای والدین در زمان کودکی.

و نوجوانی و پس از آن هم دخالت و تحمیل سلیقه ها در انتخاب کردن .

راه آینده جوانان به واکنش های تلخ و دور از انتظار و همینطور رنج آور .

از طرف فرزندان نسبت به والدین منجر خواهد شد.دعوا با پدر و مادر

برخوردهایی که موجب به وجود آمدن تضاد و درگیری میان آنها و فرزندان می شود.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 

برخوردهای نابجای والدین

شامل موارد زیر می باشد:دعوا با پدر و مادر

 • اسارت داشتن در دام محبت.
 • محبت مادر و ویژگی های به خصوصی که در سنین کودکی.
 • برای فرزندان الزامی و غیر قابل اجتناب می باشد.
 • اگر به موقع به قطع کردن آن پرداخت نشود یا تحول پیدا نکند .
 • تبدیل به عوامل بیماری زا و برخوردهای بیمارگونه خواهد شد .
 • و به رکورد رشد و یا انحراف شخصیتی در کودک و نوجوان ختم می‌شود.

مشکل مواظبتهای دائم پدر و مادر

اسارت کودک و نوجوان در دام مواظبتهای به طور دائم پدر و مادرانی.

که به این نکته مهم اهمیت نمی دهند به آنجا خواهد رسید .

که اگر روزی در مقابل فرزند خود خم و راست بشوند.

و همه احتیاج های او را برآورده کنند.دعوا با پدر و مادر

باز هم به ندرت احترام ضروری‌ فرزندان خود از دست خواهند داد .

و با نبود احترام این عشق رو به زوال خواهد رفت.

کودکان و نوجوانان ناز پرورده

 • دلیل اینکه کودکان و نوجوانانی ناز پرورده می‌باشند .
 • خود را وابسته احساس می‌کنند .دعوا با پدر و مادر
 • و به قصوری که در حق آنها صورت گرفته به خوبی مطلع می باشند.

و به دلیل این که از زمان کودکی همه مهارت و ابتکار های فردی آنها سلب گردیده است.

احساس ناتوانی خواهند کرد و خود را تسلیم پدر مادر و همینطور سرنوشت خواهند کرد.

در چنین موقعیتی می باشد که احساسات ضد و نقیضی مانند نارضایتی وی از والدین.

و در عین حال ترس داشتن از دست دادن عشق  وجود آنها را در بر خواهد گرفت.


دیگر مقالات مرتبط :

 

وقتی با پدر و مادر دعوا می کنند
وقتی با پدر و مادر دعوا می کنند

وقتی با پدر و مادر دعوا می کنند

 • هنگامی که والدین کودکان خود را در اختلاف بین خود دخالت می دهند.
 • کودک تصور می کند که بابا و مامان که دو تا آدم بزرگ میباشند.
 • توانایی برطرف کردن مشکلات خود را ندارند.وقتی با پدر و مادر دعوا می کنند
 • و به چه صورت می خواهند از من مواظبت کنند؟
 • به نظر میرسد تنها نتیجه دخالت دادن کودک.
 • در دعواهای زن و شوهری بی اعتبار شدن والدین می باشد.

وقتی با پدر و مادر دعوا می کنند

اختلاف بین والدین

آشکار شدن اختلاف بین والدین یک امر معمولی و طبیعی می باشد.

ولی مشکل از جایی آغاز می شود.وقتی با پدر و مادر دعوا می کنند

که این گونه اختلاف ها در حضور کودک صورت گیرد.

هنگامی که کودک تحت فشار والدین خود قرار میگیرد .

مجبور میشود که بر علیه والدین خود صحبت کند.

نتیجه آن آزردگی شدید و ایجاد شدن این ذهنیت در او می شود.

که من بابا یا مامان خود را به ناراحت کردن پرداختم .

و دیگه نمی توانم روی حمایت آنها حساب باز کنم.وقتی با پدر و مادر دعوا می کنند

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

جر و بحث والدین در حضور کودک

هنگامی که بچه ها ناظر جر و بحث والدین خود می باشند.

مخصوصاً هنگامی که پدر یا مادر می خواهند به ترک کردن خانه بپردازند .

یا در رابطه با طلاق صحبت کنند.

احساس خطر میکند.وقتی با پدر و مادر دعوا می کنند

و بدون آنکه از او خواسته شده باشد.

خودش را در دعوای بزرگترها قاطی خواهد کرد.

 • به طور مثال تصمیم میگیرد که به میانداری بپردازد.
 • خود را به مریض شدن می زند.
 • صدای تلویزیون را بیشتر از اندازه بلند می کند.
 • یا هر کار دیگری که بتوانند توجه والدین خود را به خود جلب کند .

و به دعوای آنها پایان دهد.

برخورد صحیح با دعوای پدر و مادر

 • اما به چه علت دست به دامن اینگونه راهکارها و ترفندها خواهد شد؟

به دلیل اینکه از اختلاف نظر میان والدین خود احساس وحشت و ناامنی میکند.

و به هر شیوه ای متوسط میشود.وقتی با پدر و مادر دعوا می کنند

تا دوباره والدین خود را آرام و مهربان مشاهده کند.

بحث و اختلاف در همه خانواده ها موجود می باشد . ادامه مطلب …