نوشته‌ها

تمرین های خانواده درمانی
تمرین های خانواده درمانی

تمرین های زناشویی مختلفی وجود دارد و خانواده درمان متناسب با زندگش مشترک شما آن را ارائه می دهد حرف های مثبت را جایگزین جملات منفی کنید اول صبحت با لبخمد به هم سلام کنید یکدیگر را جلوی سایرین و دوستان تمجید کنید در لحظات مختلف یکدیگر را در آغوش گرفته و ببویسد نه فقط […]