نوشته‌ها

قهر پدر و مادر
قهر پدر و مادر

قهر پدر و مادر

مرحله های دارای فایده برای آشتی کردن را طی کنید .

و هر قدم اشتباهی که به برداشتن پرداخته اید را به حالت قبل برگردانید .

که این شیوه ها شامل مراحل زیر می شود:

  • بپذیرید که به اشتباه کردن مرتکب شده اید.
  • و هنگامی که به صورت شفاف تعیین شد که مرتکب اشتباه شدید .
  • و مطلقاً راه فراری از پیامدهای خطاکاری شما موجود نمی باشد .
  • باید گناه خود را قبول کنید.

قهر پدر و مادر

آشتی پدر و مادر

برای جبران کردن خرابکاری و رسیدگی کردن به شرایط به وجود آمده اقدام کنید.

اگر این مرحله برای بازگو کردن جزئیات به دروغ متوسل شوید .

احتمال اینکه او این احساس را داشته باشد که شما راستگو نمی باشید زیاد می باشد.

و یا امکان دارد داستان شما را به طور متفاوت تری از فرد دیگری متوجه شود.

پنهانکاری خطاها

بنابراین به طور مثال اگر او شایعه ای را در رابطه با اینکه شما  را در حال خوش و بش کردن.

صمیمی با یکی از همکارهای تان مشاهده کرده اند .

از کسی شنیده و اگر می‌دانید که این داستان دارای واقعیت می باشد.

بدون درنگ کردن آغاز به انکار آن نکنید.

برای سرپوش گذاشتن و پنهان کردن بر خطا دیر شده است.

صداقت در زندگی

  • صادق باشید و بپذیرید که آن قضیه امکان دارد اینگونه به نظر اطرافیان رسیده باشد.
  • که شما در حال گفت و گو کردن عاشقانه با همکارتان بوده اید.
  • ولی احساسات بچه گانه و زودگذر خود را مقصر می دانید .
  • و بیان می کنید که فقط همین یک بار انجام دادم.
  • و پشیمان می باشم و ابدا  علاقه ای به او ندارم. ادامه مطلب …