نوشته‌ها

مشاوره اینترنتی
مشاوره اینترنتی

هنگام استفاده از مشاوره اینترنتی برخی افراد سودجو ممکن است اطلاعات شما را سرقت کنند در صورتی که شما با یک مرکز نامشخص که خود را روانشناس یا مشاور می خواند مشاوره خانواده آنلاین داشته باشید این فرد از اطلاعات شما سو استفاده می کند راه حل با مشاوران یک مرکز مشاوره مورد تایید و […]