نوشته‌ها

مشاوره طلاق
مشاوره طلاق

مشاوره طلاق : جلسه های “مشاوره خانواده” نشانگر این می باشد که بیشتر طلاقها از مشکلات غیر منطقی و ساده به وجود می آید. یک خانواده در شروع آن با آشنا شدن و ازدواج یک زن و مرد آغاز می شود. زندگی زناشویی در سال اول احتیاج های ویژه و مخصوصی دارد. مشاوره طلاق تلفنی فضای […]