نوشته‌ها

تصویر سازی ذهنی درمان
تصویر سازی ذهنی درمان

تصویر سازی ذهنی درمان

مطالعات اخیر در مورد استفاده از استعاره ها نشانگر این بوده است .

که افراد در همه مکان ها، در هر دقیقه از ۲ تا ۱۰ استعاره استفاده می کنند.

شاید به همین دلیل است که در تمرین مدل سازی نمادین.

استعاره یک عامل مهم و تعیین کننده در نظر گرفته می شود.

کاربرد استعاره فقط به بخش گفت و گو محدود نمی باشد.

افراد می تواند در ارتباطات غیر کلامی هم از استعاره ها استفاده کنند.

برای مثال، نمادها، استعاره ها و تصویر ذهنی می تواند از طریق کلمات، ژست ها.

زبان بدن و نقاشی بیان شوند و همچنین می تواند به صورت آگاهانه و غیر آگاهانه ابراز شوند.

اهداف افراد در استفاده از استعاره ها می تواند عبارت باشد از:

 • توضیح یک اتفاق آسیب زا.
 • بیان کردن یک احساس مشکل.
 • بیان کردن یک تجربه یا اتفاق به صورت خلاصه.
 • بیان کردن مفاهیم انتزاعی به صورت دقیق.
 • خلاصه بیان کردن اطلاعات حجیم.
 • بحث در مورد موارد مشکل.
 • توصیف یک تجربه درونی.

استعاره های نمادین

استعاره های نمادین و تصویر ذهنی می توانند مشخص و یا نامشخص باشند.

برای مثال، در صورتی که یک مرد بگوید ” کل وزن جهان بر روی شانه های من هست”.

کاملا مشخص است که وی به صورت کنایه آمیز و استعاره ای صحبت می کند.

و بنابراین استعاره مشخص و صریح می باشد. ولی اگر آن مرد بگوید که “دوست دارم.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

بدانم که چه کاری را باید در مورد شغلم انجام بدهم”.

 • عبارت چه کاری، نشانگر یک استعاره نامشخصو نامفهوم است.
 • معمولا در موارد بیشتری از استعاره های نامشخص استفاده می شود.
 • ولی در برخی مواقع فهمیدن آن سخت تر می باشد.
 • در طول درمان، یک درمانگر معمولا از یک فرآیند چهار مرحله ای.
 • برای ایجاد یا توسعه استعاره های ایجاد شده  است.
 • توسط فرد درمانجو، استفاده می کند. 

در اغلب موارد از یک مجموعه نُه سوال زبان صریح، برای پیشرفت این پروسه استفاده می شود.

تصویر سازی ذهنی درمان

مرحله شناخت استعاره ذهنی

مرحله ۱ (شناخت استعاره):

 • وقتی که فرد درمانجو در طول گفتار درمانی از یک استعاره استفاده می کند.
 • درمانگر همراه با تکرار کردن آن کلمه، شروع به پرسیدن سوالات دیگری از فرد می کند تا استعاره را مشخص تر کند.

مرحله ۲ (توسعه و پیشرفت استعاره):

 • درمانگر با استفاده از سوالات نُه گانه زبان صریح، توسعه.
 • و مشخص کردن استعاره استفاده شده را تسهیل می کند و همچنین هدف وی کمک به فرد.
 • برای برقراری ارتباط با استعاره در سطوح مختلف می باشد. تا زمانی که این استعاره به صورت کامل.
 • و از طریق زبان، ژست، هنر و سایر روش ها درک شود، معمولا درمانگر یک مدتی را در این مرحله باقی می ماند.

مرحله ۳ (کار بر روی استعاره):

 • با مشخص شدن و شناخته شدن استعاره استفاده شده توسط فرد درمانجو.
 • درمانگر دوره را به سمت یک هدف درمانی خاص پیش می برد.
 • برای مثال، ممکن است که درمانگر محدودیت های مربوط به استعاره را پیدا کند.
 • و به فرد درمانجو کمک کند تا استعاره را دوباره بسازد، و یا از وی بخواهد .
 • که یک داستانی را بگوید که عبارات موجود در استعاره را شامل شود.

مرحله ۴ (تغییرات کامل):

 • در طول این فرآیند، معمولا استعاره ها به صورت کامل یا جزئی تغییر می کنند.
 • در طول این مرحله، درمانگر می تواند به کامل بودن این تغییرات کمک کند .
 • و فرد به یک چشم انداز و دیدگاه جدیدی دست یابد که قابل اعمال در زندگی روزمره فرد باشد.

استعاره های تصویرسازی ذهنی

مرحله اول:

استعاره شناخته شده است.

فرد درمانجو:

اخیرا حس می کنم که من نامرئی هستم.

درمانگر:

و چه زمانی حس می کنی نامرئی هستی، چه نوع نامرئی منظورت هست؟

فرد درمانجو:

مثل یک روح هستم.

درمانگر:

و روح، چه نوع روحی هست؟

فرد درمانجو:

روحی که از مه درست شده است. شما می تواند از من عبور کنید.

توسعه استعداد ذهنی

مرحله ۲:

استعاره توسعه می یابد.

درمانگر:

و زمانی که یک شخص از مه عبور می کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟

درمانجو:

از هم می پاشد و پراکنده می شود.

درمانگر:

و چه زمانی از هم می پاشد، در کجا پراکنده می شود؟

درمانجو:

به همه جا می پاشد. شما می توانید به صورت کاملا مشخص آن را ببینید.

درمانگر:

آیا می توانی به من نشان بدهی که بدن شما کجا می رود؟

درمانجو:

(فرد در کل فضای اتاق حرکت می کند، با دست های خود دایره های تکراری می کشد)

شکل گیری استعاره ذهنی

مرحله ۳:

استعاره دوباره شکل می گیرد.

درمانگر:

خب، بعضی مواقع شما احساس می کنید که یک روح نامرئی از ابرها هستید.

که مردم از شما عبور می کنند، و باعث می شوند که مه از هم بپاشد .

و در همه جا پخش شود. برای اولین بار در چه زمانی روح دیده می شود، دوست دارید چه اتفاقی بیافتد؟

درمانجو:

من دوست دارم که دیده شوم. من دوست دارم که شاداب و سرزنده باشم.

درمانگر:

و چه زمانی دیده می شوید و شاداب می شوید، بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟

درمانجو:

آنها به من توجه می کنند و می فهمند که من مهم هستم.

درمانگر:

و چه چیزی نیاز است تا روح دیده شود، سرزنده باشد ، مورد توجه قرار گیرد و مهم باشد؟

درمانجو:

روح باید فنا شدن در پس زمینه را متوقف کند. نیاز دارد تا وجود داشته باشد و شکلی به خود بگیرد. ادامه مطلب …