نوشته‌ها

مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان
مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان

مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان

مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان در این بخش مورد بررسی قرار گرفته شده است.

با توجه به بیشتر شدن کمی و کیفی های متعدد در دو دهه گذشته در کشورمان.

بیشتر فعالیت‌های معالجه بیشتر به صورت تخصصی صورت می‌گیرد.

در این مرکز تشخیص دلایل افسردگی به جدیدترین روش های علمی شناسایی و بدون دارو (نوروفیدبک چیست؟) درمان می شود.

به طور مثال در زمان های گذشته رشته ای به اسم ارتوپد موجود نبود.

و متخصصان جراحی کار متخصص ارتوپد فعلی را انجام می‌دادند.

و همینطور به فعالیت پزشکان عمومی در طی سالهای گذشته به خاطر نبود.

و یا کمبود متخصص در بیشتر رشته‌ها بسیار گسترده‌تر از زمان امروزی بود.

به صورتی که پزشکان عمومی تقریباً همه وظیفه های متخصصین داخلی را انجام می‌دادند.

مشاوره تلفنی خانواده 

رشد کردن و توسعه پیدا کردن علم پزشکی به وجود آمدن رشته های تخصصی فراوان را به همراه دارد .

و در این موقعیت بیشتر پزشکان پس از دریافت کردن مدرک عمومی .مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان

خود در یک رشته تخصصی به ادامه دادن تحصیل می‌پردازند.

و همه انرژی خود را برای کسب کردن دانش و توانایی در آن رشته ثبت خواهد کرد.

و قطعاً با گسترش پیدا کردن کمی و کیفی دانش پزشکی دیگر نمی‌توان این توقع را داشت.

که به طور مثال یک متخصص داخلی با تجربه ضرورتی در انجام دادن عمل های جراحی را دارا باشد.

و همچنین یک رادیولوژیست مهارت انجام دادن کاشتن حلزون شنوایی که توسط متخصص گوش.

و حلق و بینی صورت می‌گیرد را دارا باشد در این صورت می باشد که جامعه پزشکی از لحاظ معالجه بهتر .

و کاملتر برای بیماران بیشتر از زمان گذشته احتیاج به درخواست مشاوره و رزرو وقت مشاوره.

از همکاران خود در رشته‌های متعدد تخصصی پزشکی می باشد .مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان

ولی درخواست کردن مشاوره پزشکی مثل هر فعالیت دیگری در جامعه پزشکی دارای قاعده به خصوصی می باشد .

متاسفانه حداقل در کشور ما هیچ فردی به آن نمی‌پردازد.مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان

و تاکنون این قوانین در یک جا جمع آوری نشده است.

مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان همواره به آنان کمک می کند.

و ظرایف قانونی و همین‌طور اخلاقی آن مورد ارزیابی قرار نگرفته است.مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان

مشاوره پزشکی آنلاین

 • منظور از مشاوره پزشکی خدمت های ارائه شده توسط پزشکی می باشد .
 • که عقیده های او توسط پزشک دیگر یا یک مرکز درمانی به خاطر ارزیابی.
 • یا معالجه بیماری یا برطرف کردن مشکل درمانی یک بیمار مورد درخواست قرار گرفته است.
 • مشاور امکان دارد  در منزل و یا در بیمارستان یا مرکز های مراقبت های ویژه انجام شود .
 • ذکر این نکته الزامی می باشد که این موارد موجود می باشد که پزشک مورد مشاوره امکان دارد.
 • نهایت بخش یا معالجه بیمار را برعهده بگیرد و یا برای بررسی یا  معالجه بیشتر .
 • و بهتر احتیاج به ویزیت‌های دائم بیمار دست پیدا کند.مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان

اما باید به این نکته توجه داشت که بعد از درخواست کردن مشاوره ادامه دادن.

و پیگیری‌های بیمار بر عهده پزشک مورد مشاوره نمی‌باشد و مسئول اصلی خود بیمار معالج  می باشد .

فرق مشاوره با ارجاع بیمار در این می باشد که ارجاع بیمار شامل انتقال پیدا کردن.

به مراقبت های ویژه یا کلی یک بیمار از پزشک به پزشک دیگر که این عوامل کاملا از مفهوم مشاوره جدا قرار می گیرد.

در مواردی که پزشک معالجه کننده به منظور ادامه دادن درمان بیماری یا انجام دادن عمل جراحی.

و چگونگی انجام دادن آن و یا هر اقدام دیگری که ضروری می‌باشد به منظور درمان بیمار صورت گیرد .

ویژگی مشاور پزشکی زنان

 • احتیاج به مشاوره پزشکی دارا باشد انتخاب کردن پزشک مشابه باید با توافق بیمار و همینطور بستگان انجام شود.
 • یکی از دلیل‌های عمده حساس بودن قانونگذاری در این عوامل حفظ کردن اسرار پزشکی می باشد .
 • ولی توافق کردن بیمار یا بستگان او با انتخاب کردن پزشک مشاور به این معنا نمی باشد .
 • که هر پزشکی که آنها به معرفی کردن بپردازند پزشک معالج باید آن را قبول کند .
 • بلکه اساس انتخاب کردن پزشک مشاور باید با توافق طرفین صورت گیرد .
 • و پزشک مانند بیمار می تواند از قبول کردن پزشک مشاوره ای.
 • که از سوی بیمار یا بستگان معرفی شده مخالفت کنند.
 • در مواردی که مشاوره پزشکی الزامی می باشد.
 • انتخاب کردن پزشک مشابه با به توافق رسیدن بیمار .
 • و بستگان او و پزشک معالج  صورت می گیرد.مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی زنان

ادامه مطلب …