نوشته‌ها

مشاوره کودک تلفنی
مشاوره کودک تلفنی

مشاوره کودک تلفنی اهمیت دادن به مشاوره کودک در یک خانواده که دارای نظم انسانی می باشد. که با گذشت زمان رشد پیدا میکنند. و در هر مقطع با احتیاج ها وچالش های متفاوتی مواجه می شود. یک خانواده با آشنا شدن و ازدواج زن و مرد شروع می شود. نتیجه عشق و علاقه آنها فرزندی […]