نوشته‌ها

دعوای زن و مرد
شوهرم از اندام من خوشش نمیاد

 شوهرم از اندام من خوشش نمیاد

  • شاید به این فکر کنید که برای تحول و تغییرات برای جذاب شدن ظاهرتان کار زیادی را نمی توان انجام داد.
  • ولی تحولات کوچکی می باشد که هر شخصی می تواند با کمی تلاش کردن و وقت گذاشتن.
  • جذاب بودن آن را روی اطرافیان و جذاب بودنش را در نگاه آنها  مشاهده کند.
  • با شیوه هایی که به شما پیشنهاد می شود .شوهرم از اندام من خوشش نمیاد
  • می توانید جذاب تر از آن چیزی که می باشید بشوید.

صحبت های سطحی ممنوع!

مطالعه های فراوانی در رابطه با اشخاصی که درباره مسئله های سطحی با اطرافیان به گفت و گو کردن می‌پرداختند .

را با آن اشخاصی که  مسئله های پر اهمیت را برای گفت و گو کردن مورد انتخاب قرار می‌دادند را مورد مقایسه قرار دادند.

افرادی که در رابطه با خودشان، عقیده های خود و یا احساس های خود به گفت و گو کردن می‌پرداختند .

در نگاه اطرافیان جذاب تر از اشخاصی می‌باشند .شوهرم از اندام من خوشش نمیاد

که در رابطه با آب و هوا و یا دیگر موضوع های بی مایه گفت و گو می کردند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

شوهرم از اندام من خوشش نمیاد

 تماس چشمی شوهرم

هنگامی که فردی را ملاقات خواهید کرد دقت کنید که چشم های او دارای چه رنگی می باشد.

شما باید بیشتر از حد معمولی به چشم های شخص مقابل خود خیره شوید.

اینگونه تماس چشمی می‌تواند شما را در نگاه او جذاب تر کند.شوهرم از اندام من خوشش نمیاد

بهداشت فردی زوجین

  • تقریبا هیچ چیزی به اندازه یک دوش گرفتن روی جذاب بودن شما تاثیر نخواهد گذاشت.
  • این کار باعث می‌شود که خوشبو به نظر برسید،  موهای تان زیباتر جلوه کند.
  • و این را نشان خواهید داد که برای خودتان ارزش قائل هستید.شوهرم از اندام من خوشش نمیاد
  • همینطور به یاد داشته باشید که دندان های خود را به خوبی به مسواک زدن بپردازید .

ادامه مطلب …