نوشته‌ها

از پدرم بدم میاد1
از پدرم بدم میاد

از پدرم بدم میاد

اگر به طور دائم با کودک خود در حال جنگ و دعوا می باشید از این ایده های صلح مورد استفاده قرار دهید.

و شاید آرامش به خانه شما برگردد به طور نمونه اگر کودک اتاق به هم ریخته ای دارا می باشد.

و همیشه از بیرون یا مدرسه لباس ها و همینطور کیف های خود را بر روی زمین به پرت کردن می‌پردازد.

ضروری نمی باشد که به طور مداوم با او دعوا کنید که باید اتاق خود را به جمع و جور کردن بپردازی.

و لباس های خود را از رخت آویزان کنی و همینطور جوراب های خود داخل سبد بیندازی و غیره.

از پدرم بدم میاد1

 • این بحث ها به طور دائم میان مادر و فرزند موجود می باشد و هیچ وقت هم به نتیجه نخواهد رسید .
 • به دلیل اینکه کودک در عوض این که حرف گوش بدهد بر روی شما خواهد ایستاد و بیان می‌کند.
 • که این اتاق متعلق به من است و علاقه دارم که به هم ریخته باشد .
 • و همین طور لباس های خود را بر روی زمین به پرت کردن بپردازم .
 • و از آنجا که اصولاً واکنش های شایع والدین مانند فریاد کشیدن .
 • و همینطور تهدیدهای توخالی فقط موجب بدتر شدن شرایط خواهد شد .
 • و بهتر می باشد که از شیوه های هوشمندانه استفاده کنیم .

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

شیوه های هوشمندانه برخورد 

که این شیوه ها شامل موارد زیر می شود:

واکنش شما:

 •   بزرگ جلوه دادن هر کار زشت کوچک

استراتژی به صورت هوشمندانه :

 • تشخیص دادن اینکه چه چیزی ارزش و اهمیت دعوا دارد و بهترین.
 • و هوشمندانه ترین شیوه در برابر برخوردهای بد کودک این می باشد .
 • که این تشخیص را بدهید که کدام برخورد او اهمیت جنگ و دعوا دارا می باشد.
 • و تلاش کنید در رابطه با مسئله های کوچک زبان به دندان بگیرید.
 • و محیط خانه و رابطه خود با فرزندان خود را برای هیچ و پوچ ناآرام و همینطور خراب نکنید.

تکنیک های پر فایده:

 • در طول یک روز تمام کارهای فرزند های خود را که باعث ناراحتی.
 • و همینطور غر زدن شما خواهد شد را به یادداشت کردن بپردازید.
 • و سه تا از آنها را مورد انتخاب قرار دهید و بر روی آنها به تمرکز کردن بپردازید.
 • اگر به کارهای غلط فراوانی او به گیر دادن بپردازید .
 • امکان دارد بر روی شما بایستد و هنگامی که فقط روی سه مسئله تمرکز داشته باشید .
 • بسیار راحت‌تر می‌توانید برای برطرف کردن آنها راه حل پیدا کنید.
 • به طور نمونه می‌توان یک حلقه بسکتبال در اتاق کودک به نصب کردن بپردازید.
 • و زیر آن سبد بگذارید تا لباسهای کثیف خود را داخل آن به پرتاب کردن بپردازند.
 • به این ترتیب  در صورت بازی تمام لباسهای کثیف را بر داخل سبد لباسهای چرک ها خواهد انداخت.

واکنش شما:

 • نشان دادن نتیجه‌های برخورد زشت

استراتژی به صورت هوشمندانه:

 •   همیشه سورپرایزی را به همراه خود باشید.

کودکان و پیامد برخوردهای زشت 

به صورت کلی والدین علاقه دارند که فرزندان از پیامد برخوردهای زشت خود به آگاهی برسند.

ولی اضافه کردن یک سورپرایز می‌تواند به صورت خوشایندی برای اتمام دادن به بحث های بی پایان دارای تأثیر باشد.

 • و در عوض اینکه برای هزارمین بار کیف مدرسه او را به جمع کردن بپردازید.
 • و داخل کمد قرار دهید و مدام هم اعتراض داشته باشید.
 • این بار کار متفاوتی را انجام دهید کیف را داخل کمد خود به قایم کردن بپردازید .
 • و هنگامی که کودک به دنبال دفتر و کتاب خود می گردد.
 • آن را پیدا نخواهد کرد و از شما سوال می پرسد که کیف من کجا می باشد .
 • و خیلی خونسرد در جواب او بپرسید که کجا کیف خود را انداخته است؟

ادامه مطلب …