نوشته‌ها

ازدواج سفید
ازدواج سفید

ازدواج سفید

در ازدواج سفید  که بیشتر هم در غرب رایج می باشد.

به معنی هم باشی شناخته شده است پیوندی در زمان نامشخص میان دو شخص صورت می‌گیرد که بدون مشروعیت در رابطه با اجتماعی و حقوق می باشد.

ازدواج کلمه مقدسی می باشد که زندگی دختر و پسر و قرار  گرفتن آنها زیر یک سقف بدون برقراری عقد شرعی نمی باشد.

نمی توان آن ازدواج گفت به دلیل اینکه چنین ارتباطی با هدفی مثل رفع شدن احتیاج های جنسی و روانی صورت می گیرد.

  1. امکان دارد این امر برای مرد مثبت تلقی شود اما برای زن یک اثر ویران کننده ای می باشد.
  2. به دلیل اینکه زنان دارای زیبا بودن باطنی می‌باشند که باید آنها را حفظ کنند.

 

  1. هنگامی که زن  نشاط خود را از دست  دهد.
  2. امکان دارد علاقه داشتن مرد برای ادامه دادن زندگی کاهش یابد و به یک زن دیگری روی آورد.

ازدواج سفید

دلیل روی آوردن به ازدواج سفید

علت اصلی به وجود آمدن ازدواج سفید قبول نکردن مسئولیت در یک طرف رابطه می باشد.

  • با نبود مسئولیت خطر بزرگی برای زندگی به وجود می‌آید.
  • به دلیل اینکه در چنین ارتباطی اشخاص مسئولیت رویکرد خود را فقط به عهده  نمی‌گیرند. 
  • این امر می‌تواند در ادامه داشتن زندگی مشترک موثر باشد.
  • این در صورتی می باشد که محیط ازدواج مطلوب نباشد.
  • اشخاص به دلیل داشتن مشکلاتی مثل موضوع اقتصادی مایل به ازدواج و رفتن به یک زیر سقف  نخواهند بود.

ادامه مطلب …