نوشته‌ها

اختلالات سایکوتیک
اختلالات سایکوتیک

اختلالات سایکوتیک (روان پریشانه)

تعدادی از اختلالات روانی حاد می باشند که موجب می شود بیمار حقیقت را قبول نکند.

در زمان دوره سایکوتیک ، بیشتر بیماران دارای توهم و هذیان می باشند .

توهم یک ادراک غلط محسوب می شود که هیچ وقت بر اساس حقیقت نمی باشد.

توهم می‌تواند از طریق  دیداری،  شنیداری،بویایی و لمسی صورت گیرد.

شایع ترین اختلال سایکوتیک اسکیزوفرنی

 • هذیان  تفکر اشتباهی می باشد که با حقیقت های موجود دارای تطابق نمی باشد.
 • بیمار چنین تفکراتی را در ذهن خود نگه می دارد  در صورتی که اطرافیان آن را قبول ندارند. 
 • شایع ترین اختلال سایکوتیک اسکیزوفرنی می باشد. اختلالات سایکوتیک

از دیگر اختلالاتی که می توان نام برد شامل :

 • اسکیزوفرنی، هذیانی.
 • انواع سایکوتیک:گذرا،مشترک و بعد از زایمان می باشد.

بعضی از پزشکان معتقدند که هذیان های بزرگ،پارانویا و تباه شدن عملکردهای شخصیت می باشند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

اختلالات سایکوتیک

  نشانه های درجه اول سایکوتیک

 • شنیده شدن صداهایی که با یکدیگر صحبت می کنند .
 • صدا هایی بدون اینکه او را به طور مستقیم مخاطب خود قرار دهند.
 • صداها چیزی را توصیف می کنند که او مشغول به آن کار می باشد.
 • تفکرات او مثل صداهایی می باشد که با او گفت و گو می کند، شنیده خواهد شد.
 • درک های هذیانی.
 • انتشار تفکر.
 • مدیریت هذیان.
 • تفکراتی.

نشانه های درجه دوم

 • دیگر اختلال های مربوط به ادرک.
 • تفکرات هذیانی به صورت ناخودآگاه.
 • تحولات در خلقیات به صورت افسرده شدن و سرخوش بودن.
 • احساس کردن ضعف در روان.

ادامه مطلب …