X

گروه تلگرام مشاوره خانواده

گروه تلگرام مشاوره خانواده

انتخاب کردن همسر،  انتخاب شریک به طور دائم در همه امور زندگی می باشد.

  • برکت داشتن و فایده های انتخاب درست و با معیارهای صحیح در این رابطه به همان اندازه می‌باشد.
  • که ضررها و خسارت های آن به خاطر انتخاب کردن از روی عجله و بر طبق ملاک های نادرست .

یکی از پرسش هایی که بیان می شود این می باشد که:

  • چه معیاری را برای انتخاب کردن همسر باید در نظر گرفت؟
  • همسر آینده ما دارای چه ویژگی هایی باید باشد؟

انتخاب کردن همسر یکی از پر اهمیت ترین و همینطور سرنوشت‌ساز ترین انتخاب زندگی هر شخص محسوب می‌شود.

برای انتخاب کردن همسر باید دو معیار را در نظر گرفت.گروه تلگرام مشاوره خانواده

معیارهای اصلی ازدواج

معیارهای اصلی مانند :

  • ایمان .
  • نجابت داشتن خانوادگی.
  • تناسب داشتن از لحاظ اقتصادی و فرهنگی  می باشد.

معیارهای اصلی معیارهایی محسوب می شود.

که وجود  داشتن آنها در انتخاب کردن همسر ضرورت دارد.

و  احتمال  ایجاد شدن اختلاف در زندگی مشترک کاهش پیدا خواهد کرد.گروه تلگرام مشاوره خانواده

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

موفقیت و شکست در ازدواج

 ازدواج موفق  زمینه ی کامل رسیدن مادی و معنوی اشخاص خانواده را فراهم خواهد کرد.

  • شکست خوردن در امر ازدواج ;
  • باعث ناامید شدن پریشانی در زندگی و باعث مشکلات روحی و روانی خواهد شد.

بنابراین هر دختر و پسری ضرورت دارد پیش از ازدواج  به خودشناسی برسد .گروه تلگرام مشاوره خانواده

و درباره ی خصوصیات اخلاقی توانایی‌ها و کاستی‌های خود آگاهی کسب کرده باشد.

هدف ازدواج

و همینطور بداند که هدف از ازدواج کردن چه می باشد.

و از همسر آینده خود چه انتظاراتی را دارد.گروه تلگرام مشاوره خانواده

تا بتواند شخص مطلوب خود را با همکاری کردن و مشورت خانواده انتخاب کند.

و با داشتن شناخت کامل به ازدواج کردن بپردازد. در نهایت موقعیت و مسئله ازدواج و ملاک های انتخاب کردن همسر را علاوه بر اینکه باید به آن اهمیت داد .

بلکه نباید به صورت وسواس و یا مستقل به ارزیابی کردن آن پرداخت.گروه تلگرام مشاوره خانواده

 http://t.me/kanonmoshaveran_bot

 

مقالات مرتبط با مشاوره تلگرامی:

 

مطالب مرتبط