X

کار سرپرستی


کار سرپرستی یک نوعی از روان درمانی می باشد که بر روی والدین و روابط آنها با کودک شان متمرکز می شود.

این نوع از روش درمان متفاوت از روان درمانی افراد بالغ می باشد و برای والدین فرصتی ایجاد می کند تا موضوعات مختلف را بررسی کنند و تاثیرات هر یک از آنها بر روی سرپرستی خودشان را تعیین کنند.

والدین با داشتن توانایی مربوط به شناخت “داستان های” خاص، به منظور ایجاد تغییرات خاص و دوباره نوشتن مفید داستان سرپرستی شان، مهارت های خاصی را در خودشان توسعه خواهند داد. این روش درمانی توسط کلی نویک و جک نویک معرفی شده است.

کار سرپستی برای والدین نا امید

والدینی که در کار سرپرستی مشغول می شوند، معمولا در یک وضعیت ناامیدی و مایوس نسبت به کودک خودشان قرار دارند. آنها از ابزارهای محدودی که دارند، استفاده می کنند و قادر به دست یابی به نتایج دلخواه نیستند.

این امر می تواند ناشی از نبود مهارت هایی باشد که آنها در الگوهای سرپرستی خودشان یاد گرفته اند و یا می تواند در نتیجه نقش آنها در واحد خانواده خودشان باشد.

بیشتر والدینی که برادر ها و خواهر های خودشان را سرپرستی می کنند، در اغلب موارد نمی توانند سرپرستی مناسب و کارایی نسبت به کودکان خودشان داشته باشند.

درمانگر و درمانجو تمامی جوانب مربوط به زندگی شخص را مورد بررسی قرار می دهند تا مشخص کنند که از چه منابعی استفاده کرده اند و کدام یک از منابع غیر کارا بوده است.

این امر فرد درمانجو را قادر می سازد تا یک دید واقعی نسبت به تکنیک ها و رفتار ها داشته باشد و بتواند تغییر و رشد را در خودش ایجاد کند.مشلات مربوط به انتخاب دوره کاری در کار سرپرستی

این روش درمانی می تواند دشوار و چالش زا باشد، چرا که درمانگر باید به صورت فعال دوره کاری را انتخاب کند که می تواند به بهترین نتایج منتهی شود.

این مورد که کدام روش به بهترین نتایج منتهی می شود، همواره مشخص نیست.

در اغلب موار درمانگر مجبور است تا تکنیک مورد استفاده را تغییر دهد و یا ابزارها و استراتژی های جدیدی را همراه با روش قبلی به کار گیرد تا به نتایج دلخواه دست یابد.

تاثیرات مربوط به کار سرپرستی بر روی کل اعضای خانواده

کار سرپرسی، یک عامل مهم برای کل اعضای خانواده می باشد. در صورتی که یک کودک در درمان حضور داشته باشد، بهبود کودک تاثیر مستقیمی بر روی انجام گرفتن کار سرپرستی خواهد داشت.

تاثیر این روش درمانی بر روی موفقیت کودک، مشابه با تاثیر آن بر خواهر ها و برادرهای وی و خانواده درمانی می باشد.

ترجمه و گردآوری : دکتر یاسر دادخواه

مطالب مرتبط