X

پرسش‌نامه استرس افتراقی HR (DSIHR)

مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین ،طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

انگلیسی، آلمانی، پرتقالی، روسیه‌ای.

کاربرد :

پرسش‌نامه استرس افتراقی HR، منجر به دست یابی به ارزیابی‌های افتراقی از محرک‌های استرس، ایجاد استرس، استرتژی های مقابله ای در دسترس و ریسک های مربوط به تثبیت استرس شده است. هر دو مورد اندازه و عامل استرس قابل شناسایی می‌باشد.

پس زمینه نظری :

ایده مربوط به توسعه پرسش‌نامه استرس افتراقی HR، در نتیجه نیاز به ایجاد ابزاری که بتواند روش مقابله افراد با استرس را شناسایی کند و بین بخش‌های مختلف ساختاری تساوی ایجاد کند، توسعه یافته است.

از نقطه نظر دلالت های عملی مشاوره و درمان، یک مدل نظری – رفتاری به عنوان مبنایی برای ایجاد پرسش‌نامه استرس در نظر گرفته می‌شود.

مبنای نظری مربوط به ایجاد پرسش‌نامه استرس افتراقیHR  ، عبارت از مفهوم تشخیص اضطراب پیشرفت بود که توسط راست و اسکرمر (۱۹۸۷) مطرح شد.

شباهت بین اضطراب و استرس، که در اغلب موارد در ادبیات های موجود مطرح است، منجر به ایجاد رهیافت مناسبی شد.

این ابزار از ۹ بخش تشکیل شده است که از طریق آنالیز فاکتور به دست آمده است و جنبه‌های مختلف مربوط به عوامل و علائم استرس، استراتژی‌های مقابله‌ای و تثبیت استرس را اندازه‌گیری می‌کند.

همچنین این امکان وجود دارد که بر اساس نحوه تجربه و واکنش نسبت به استرس، پنج نوع استرس را به فرد نسبت داد که عبارتند از: عادی، استرس بیش از حد، مقاومت در برابر استرس، استرس پایین – مقابله موفق، استرس بالا – مقابله با استرس.

اجرا  :

بعد از مرحله معرفی و راهنمایی، آیتم‌ها با یک ترتیب خاصی بر روی صفحه نمایش نشان داده می‌شوند.

فرد پاسخ‌دهنده جواب‌های خود را از طریق مقیاس چهار نقطه ای که به صورت شفاهی مشخص شده است(که از گزینه تقریبا همواره درست تا تقریبا همواره نادرست متغیر ست)، بیان می‌کند. آیتمی که مربوط به قبل از آیتم فعلی است، فقط یک بار می‌تواند اصلاح شود. امکان حذف آیتم (ها) وجود ندارد.

فرم‌های آزمون :

دو فرم آزمون در دسترس می‌باشند (S1 – برای افراد و بزرگسالان استخدام شده و S2 – برای دانش آموزان در سن مدرسه یا  افراد جوان). هر فرمی شامل ۱۲۱ آیتم است که مربوط به چهار بخش از استرس می‌باشند: محرک‌های استرس، ظهور استرس، مقابله و تثبیت استرس.

امتیاز بندی :

امتیازات خام مربوط به مقیاس‌ها و زمان‌های پاسخ مربوط به هر آیتم اندازه‌گیری می‌شود. خروجی به دست آمده به فرم جدول نتایجی می‌باشد که امتیازات خام و درصدی مربوط به تمامی مقیاس‌ها و همچنین پروفایل آزمون انفراری را نشان می‌دهد.

متغیرهای نرمال شده ای که تحت پوشش این امتیاز بندی قرار می‌گیرند، عبارتند از:

  • عوامل استرس: اتفاقات روزمره؛ تعامل با سایر افراد؛ اضطراب در مورد رویدادهای زندگی
  • علائم استرس: فیزیکی ؛ عاطفی / شناختی
  • مقابله: موقتی؛ مفید
  • تثبیت استرس: خارجی ؛ درونی.

علاوه بر این، احتمالات دسته بندی هم محاسبه می‌شوند که حوزه‌ای را شناسایی می‌کند که پروفایل فرد مشابه پنج پروفایل منبع متفاوت می‌باشد.

پایایی :

تمامی مقیاس‌های مربوط به DSIHR، دارای درجه سازگاری درونی بالایی هستند (آلفای کرونباخ بین ۰٫۷۰ و ۰٫۹۴ قرار دارد).اعتبار :

به دلیل اینکه مقیاس‌های DSI با استفاده از آنالیز فاکتور به دست آمده است، اعتبار ساختاری، که در نظریه آزمون کلاسیک معرفی شده است، می‌تواند به عنوان یک مورد مسلم و قطعی در نظر گرفته شود.

معیار‌ها :

معیار‌های مربوط به S1، برای یک نمونه نماینده N = 334 نفردی (۱۶۰ مرد و ۱۷۰ زن) اتریشی در سال ۲۰۱۰ به دست آمده است. همچنین معیار‌هایی بر اساس تفاوت جنسیتی، پس زمینه آموزشی و سنی در دسترس می‌باشند.

معبار های مربوط به S2، با استفاده از یک نمونه N = 606 نفر از کودکان و افراد جوان (۲۳۲ پسر و ۳۷۴ دختر) آلمانی در سال ۲۰۰۷ به دست آمده است. همچنین بر اساس تفاوت‌های جنسیتی و سنی، معیار‌هایی در دسترس می‌باشد.

زمان اجرا :

زمان مورد نیاز برای این آزمون، در حدود ۱۵ دقیه می‌باشد.

دانلود رایگان PDF کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی وینا vienna + pdf از طریق سایت مشاوره خانواده برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۷). مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna، انتشارات نارون دانش.

دکتر نظری: