پدر و مادرم باهم اختلاف دارند

پدر و مادرم باهم اختلاف دارند بیشتر اوقات همسران بدون اهمیت دادن به حاضر بودن کودکان. به جر و بحث کردن با یکدیگر می‌پردازند. و به تصور اینکه کودک در سنی می باشد.پدر و مادرم باهم اختلاف دارند که قادر به درک کردن آن چیزی که میان والدین اتفاق می افتد نمی باشد. اختلاف زناشویی … ادامه خواندن پدر و مادرم باهم اختلاف دارند