وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر

وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر قسمتی از مشاجره در میان اعضای خانواده معمولی می باشد . و با داشتن کمی زیرکی و مدارا جای خود را به مهربانی و صفا می‌دهد. ولی قسمتی از دعواها بنیان خانواده را تهدید خواهد کرد. و موجب سلب امنیت خواهد شد. وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر … ادامه خواندن وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر