مشاوره تلفنی زناشویی

مشاوره تلفنی زناشویی

مشاوره تلفنی زناشویی می تواند در شرایط مختلفی صورت گیرد.

هنگامی که از رابطه ی زناشویی صحبت می شود در حقیقت به مسئله ای اشاره داریم که بر چگونگی روابط زن و مرد موثر می باشد.

  1. تصوراتی که هر شخص از زندگی مشترک دارد.
  2. تشخیص و مطلع بودن از خود و طرف مقابل.
  3. قبول مسئولیت و تشخیص دادن نقشه ها و وظایف خود به عنوان همسر در زندگی زناشویی
  4. داشتن توانایی ارتباطی و توانایی‌های بر طرف کردن مسئله
  5. آشنا بودن با تربیت فرزند

و دیگر مواردی که در کیفیت رابطه زناشویی موثر می باشد.

در زندگی زناشویی مسئله و شرایط متفاوتی به وجود می‌آید که احتیاج به  هم فکر بودن و تصمیم گیری مشترک زوج ها دارد.

در حالیکه طرفین اختلاف نظر داشته باشند با مشکل مواجه می شود.