قانون جذب در اسلام

قانون جذب در اسلام در اسلام چه جایگاهی دارد؟

آیا در دین اسلام در مورد قانون جذب چیزی بازگو شده است؟

اگر این چنین است به چه صورت؟

ایا قانون جذب در قران امده است؟

به بعضی از نکته های طرح شده در این فیلم را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

متفکر بودن

در تمام قسمتهای این فیلم این نکته قابل توجه می باشد.

که فکر های ما تاثیر های شگفت انگیزی در حقیقت های خارجی به وجود می‌آورند.

آنچه که ما به آن فکر می کنیم در عالم خارج به صورت واقعی یافته است و به سوی ما جذب خواهد شد.

در تعلیم های دینی ما به واقعی بودن تفکر و موثر بودن مثبت و منفی آن بسیار تاکید شده و مورد توجه قرار گرفته است.

قسمتی از آیه های قرآن در ضروری بودن تفکر و موثر بودن آن به این شیوه مختلف داده شده است.

تا آنجایی که فکر کردن درباره خوبی ها و وقایع عالم مثل فکر کردن دائم درباره خداوند و قوی بودن جزوه بهترین عبادت به حساب می‌آیند.

  1. ولی تفاوتی که در فیلم بیان شده با تعلیم های دینی ما در این می باشد.
  2. که قانون جاذبه به این موضوع به صورت ایده آل نگاه می کنند.
  3. و موثر بودن آن را تا حدودی در ابهام قرار می دهد.
  4. در صورتی که روایات ما دارای منطقه و قابل قبول کرد به این مسئله می پردازد.

 

قانون جذب در روایات

 امام صادق (ص) می فرمایند:

فکر کردن درمورد نیکی ها انسان را به سمت نیکی و عمل کردن به آن سوق می‌دهد. 

گیاه در روایت آمده است که فکر کردن زیادی در مورد بدی های انسان او را به سوی گناه قرار می دهد.

نکته پر اهمیت ای که در این فیلم در مورد رسیدن به هدف ها و آرزوها بازگو شده است،

کسب مقام طلب و  به وجود آمدن آن در وجود خود می باشد.

قانون جذب در قرآن

واقعیتی که در یادگیری های دینی و اخلاقی عرفانی ما به آن اهمیت داده شده در حدی که بزرگان و عارفان قدم اول را برای راهنمایی رسیدن به مقام طلب می دانند.

در قرآن هم از آن به عنوان «قیام الله» یاد شده است.

بدین منظور که انسان  غفلت دور شده و برای دستیابی به واقعیت آماده شده و قیام کند،

آنها قیام برای خدا بدین منظور به بیشترین زیبایی و واقعیت عالم برسد.

این نکته بسیار دارای اهمیت و صحیح می باشد. قانون جذب در اسلام می باشد.

قانون جذب در اسلام

تحلیل فیلم جذب

شاید یکی از با منطق بودن و صحیح ترین نکته هایی که در این فیلم از نظر روانشناس و نقاد دینی می باشد.

اشاره به همین حقیقت باشد به دلیل اینکه در نظام عالم قانون هایی وجود دارد.

که ما به عنوان سنت الهی از آن یاد می کنیم که ساختار رابطه علت و معلول و رابطه انسان با جهان ماورای طبیعت براین اساس  تنظیم یافته است.

یکی از این سنت ها این می باشد اگر انسان  به معنی حقیقی کلمه مقام طلب  و خواستن دست پیدا کند،

خداوند برای رسیدن او به مطلوب زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد، قانون جذب در اسلام است.

از طرف دیگر هر شخصی که در رابطه با این موضوع به نتیجه ای نرسد بازگو می شود که:

حداقل باید قبول کرد که این قانون یا این «سر» قابلیت موثر بودن را دارد.

به طور مثال

  • آیا می شود آرزو را داشت که به جوانی بازگردیم.
  • و یا اینکه جلوی پیری و یا  مرگ خود و عزیزمان بیسیم.
  • و یا اینکه درخواست کنیم ماشینمان بدون داشتن سوخت در حرکت باشد؟

قطعا خیر!

پس باید قبول کرد که کسانی که به این تئوری  خواستار می باشند به صورت ایده‌آل به این موضوع نگاه می کنند و از واقعیت فاصله می‌گیرند.

علاوه بر آن درباره ی اعتقادات دینی همه عالم طبق قوی بودن یک موجود برتر در حالت تکاپو می باشند. اگر او نخواهد فکر های بالاتر و اراده های ما هیچ اثری نخواهند داشت.

این همان واقعیتی می باشد که امام علی (ع) به قانون جذب در نهج البلاغه اشاره داشته اند.

«خدا را برای برطرف کردن اراده های جدید و پایدار شناسایی کرده‌ایم.»

بدین منظور که بسیار مشاهده شده که مرد با اراده و دارای عمل امام علی علیه السلام در انجام دادن کاری اراده می کنند.

ولی خدا جلوی ادامه یافتن آن را می گیرد.

و این بدین منظور می باشد که اراده داشتن خداوند بیشتر از تمام اراده ها می باشد.

ارتباط موفق

/
ارتباط موفق، راه های بر قراری ارتباط موفق چیست؟ را…