X

زمان واکنش RT

مشخصات این آزمون :

فروش بالا ،زمان آزمون کوتاه ،نیاز به ابزارهای اضافی،مقاومت در برابر موارد نادرست ،طیف معیاری گسترده.

زبان‌ها:

عربی، بلغارستانی، چینی (سنتی)،کرواسیایی ،چکی ، هلندی ،انگلیسی، فنلاندی ، فرانسه‌ای، آلمانی ، یونانی ،هندی، مجارستانی ، ایتالیایی، پرتقالی، رومانیایی، روسیه‌ای، صربستانی، اسلواکیایی ، اسلوونیایی، اسپانیایی ، سوئدی، ترکیه‌ای .

کاربرد :

RT بر اساس فرم استفاده شده، می‌تواند برای اندازه‌گیری زمان واکنش یا زمان واکنش و زمان حرکت مورد استفاده قرار بگیرد. فرم‌های S7 و S8 می‌توانند برای اندازه‌گیری هوشیاری مرحله ای به کار گرفته شوند. فرم‌های S1 – S3 می‌توانند در مورد کودکان هفت ساله و بزرگترها استفاده شوند.

پس زمینه نظری :

دورچ  (۱۹۹۴) زمان واکنش را به عنوان زمانی تعریف می‌کند که بین یک سیگنال منقضی می‌شود و شروع حرکت پاسخ مکانیکی در زمانی می‌باشد که فرد پاسخ‌دهنده، در سریع ترین زمان ممکن برای پاسخ دادن راهنمایی می‌شود.

به دلیل اینکه چنین زمان‌هایی باید در میلی ثانیه (یک هزارم ثانیه) اندازه‌گیری شود، راهنمای آزمون استفاه شده باید بسیار دقیق باشد و اعتبار بالایی داشته باشد.

در زمان استفاده از RT این امکان وجود دارد که زمان واکنش را برای هر دو مورد واکنش‌های انتخاب ساده و واکنش‌های انتخاب چند گزینه ای محاسبه شود.

شرایط محرک نوری و صوتی، همراه با یک انتخاب از رنگ‌های قرمز، زرد یا سفید در دسترس می‌باشد، بنابراین مجموعه محرک‌های متفاوت برای اندازه‌گیری زمان واکنش می‌توانند ایجاد شوند.

این زمان واکنش می‌تواند در فرم‌های آزمون محرک انفرادی تا محرک‌ها یا ترتیب های ایجاد شده در ترکیب محرک‌ها متفاوت باشند. استفاده از کلید استراحت و کلید واکنش، باعث می‌شود تا تفاوت بین زمان واکنش و زمان حرکت نشان داده شود.

اجرا  :

پنل پاسخ به عنوان یک ابزار ورودی استفاده می‌شود. یک مرحله معرفی انیمیشنی و یک مرحله عملی حساس به خطا در وظیفه تعیین شده وجود دارد. این آزمون شامل ارائه محرک‌های رنگی و یا سیگنال‌های صوتی می‌باشد.

به شخص پاسخ‌دهنده آموزش داده می‌شود تا فقط در زمانی که محرک خاصی ارائه می‌شود، کلید پاسخ را فشار دهد و بعد از فشار دادن کلید، فورا انگشت خود را به سمت دکمه استراحت برگرداند. در موقعیت‌های آزمون گروهی می‌توان از هدفون استفاده کرد.

فرم‌های آزمون :

فرم‌های S1 – S5 ، زمان واکنش و زمان حرکت را در پاسخ به سیگنال‌های صوتی و تصویری ساده و پیچیده اندازه‌گیری می‌کند. فرم‌های S1 و S2 فقط شامل یک محرک مهم می‌باشند، که فرد پاسخ‌دهنده باید واکنش نشان دهد.

از این رو، این دو فرم واکنش‌های نادرست را اندازه‌گیری نمی‌کنند. در نقطه مقابل، فرم‌های S3 و S4 ترکیبی از محرک‌های مهم را شامل می‌شوند که فرد باید واکنش نشان دهد؛

واکنش‌های نادرست در این فرم‌های آزمون اندازه‌گیری می‌شوند. فرم S6 ، تناسب خاصی را برای اندازه‌گیری تغییرات زمان واکنش، در یک دوره زمانی نسبتا طولانی و تحت شرایط محرک یکنواخت را دارا می‌باشد (گوش به زنگ بودن یا آمادگی). فرم‌های S7 – S8 برای اندازه‌گیری هوشیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

امتیاز بندی :

بر اساس فرم آزمون، متغیرهایی که محاسبه می‌شوند می‌توانند شامل موارد زیر باشند: میانگین زمان واکنش و میانگین زمان حرکت، پراکندگی زمان واکنش و پراکندگی زمان حرکت، تفاوت در میانگین زمان واکنش همراه  با و بدون راهنمایی و تفاوت در میانگین زمان حرکت همراه با دو بدون راهنما.

میانگین ها با استفاده از جعبه تبدیل محاسبه می‌شوند؛ این امر منجر به اطمینان نسبت به ارائه بهینه از گرایش عمومی نسبت به توزیع زمان‌های واکنش می‌شود.

پایایی : پایایی‌ها (آلفای کرونباخ) در نمونه معیار، بین r = 0.83 و r = 0.98 برای زمان واکنش و بین r = 0.84  و r=0.95 برای زمان حرکت، متغیر است.اعتبار:

اعتبار مضمون(منطقی) برای آزمون واکنش، به صورت قطعی فرض می‌شود. ارائه یک محرک انفرادی برای یک ثانیه همانند یک الزام ساده ای می‌باشد که می‌توانند صرفا به عنوان واکنش‌هایی که نسبت به محرک ایجاد می‌شوند، در نظر گرفته شوند.

مطالعات اعتبار معیاری در زمینه روان‌شناسی ترافیک نشان دهنده هبستگی قابل توجه بین نتایج RT و نتایج آزمون رانندگی استاندارد می‌باشد. علاوه بر این، نشان داده شده است که این آزمون دارای اعتبار همگرایی مناسبی می‌باشد.

معیار‌ها :

اندازه مربوط به نمونه‌های معیار در دسترس برای فرم‌های آزمون مختلفRT ، بین N = 75 و N = 855 متغیر است؛ همچنین بر اساس سن، جنسیت، و سطح آموزشی برخی از معیار‌ها تقسیم بندی شده در دسترس می‌باشد.

علاوه بر این، برخی از فرم‌های معیار ویژه ای در مورد کودکان مدرسه ای و رانندگان دارای جرایم موتور سواری در دسترس می‌باشد.

زمان مورد نیاز برای آزمون :

زمان مورد نیاز برای این آزمون، بر اساس فرم آزمون بین ۵ تا ۱۰ دقیقه می‌باشد (شامل مرحله راهنمایی و عملی می‌باشد).

دانلود رایگان PDF کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی وینا vienna + pdf از طریق سایت مشاوره خانواده برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۷). مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna، انتشارات نارون دانش.

دکتر نظری: