روانپزشک خوب

یک روانپزشک خوب باید  به گفتگوهای بیمار خود با دقت گوش دهد.

پس از آن به وسیله ی علم و دانشی که دارد بهترین شیوه معالجه را برای بیمار مشخص کند.

به طور مثال گاهی اوقات امکان دارد دو شخصی با مشکل شبیه به هم مانند وسواس به روانپزشک رجوع کنند.

پزشک برای هر یک از آنها شیوه معالجه ای متفاوتی را در نظر می‌گیرند.

البته در اکثر اختلالات انتخاب فرایند معالجه دارای تصمیم دو طرفه می باشد و خود بیمار هم در این مورد نقش مهمی را دارد.

به دلیل اینکه روانپزشک باید برای یادگیری بیشتر درباره ی بیماران خود علاقه داشته باشد.

به دلیل اینکه روانپزشکی دارای داستان های طولانی مدت می باشد.

روانپزشک خوب

رزیم غذایی مناسب

یک روانپزشک باتجربه اگر رژیم درمانی را  مورد استفاده قرار می دهند.

باید در رژیم به صورتی باشد که برای بیمار آسان و  ثابت باشد.

برای بیمار خود وقت کافی صرف کنید تا بتوانید به طور صحیح شناسایی کنید که اختلال روانپزشکی تا چه حدی بر زندگی و سالم بودن بیمار موثر خواهد بود.

بهترین روانپزشک

یک روانپزشک خوب باید اطلاع داشته باشد که

هنگامی که بیمار به طور همزمان تحت معالجه توسط متخصص دیگر قرار می گیرد.

به صورت همیشگی در جریان پیشرفت بهتر شدن بیمار خود باشد.

دارو ارزان قیمت

یک روانپزشک خوب  باید از تجویز کردن داروهای که دارای قیمت زیادی می باشد و امکان دارد بیمار نتواند آن را تهیه کنند دوری کند.

هنگامی که  در حال ارزیابی و برطرف کردن مشکلات روشن کننده می باشد دغدغه فکری در مورد برطرف کردن مشکلات شخصی خود را نداشته باشد.

ارزش رجوع کننده های خود را بداند.

نسبت به رجوع کننده نباید این طرز فکر را در خود داشته باشد که آنها بدون شعور و درک کردن می باشند.

بلکه باید به این دید به آنها نگاه کنند که آنها بیمار می باشند و احتیاج به کمک دارند.

می توانید مقالات روانشناسی و روانپزشکی را در سایت “مشاوره خانواده” مطالعه کنید.