X

رفع خاطرات تجربه شده


اصلاح خاطرات تجربه شده (HMR)، افرادی که آسیب و صدماتی را تجربه کرده اند قادر می سازد تا به خاطرات مربوط به تجارب قبل خود دسترسی داشته باشد و بدون اینکه دوباره دچار آسیب شود و یا اینکه احساسات دردناک وی دوباره تحت تاثیر قرار گیرد، از خاطرات آسیب زای خلاص شوند و آن را رفع کنند.

این روش درمانی یک رهیافت خلاقانه ای می باشد که در حوزه روان شناسی بدنی ایجاد شده است، بر رابطه ذهن – بدن تمرکز دارد و متخصصان آموزش دیده می تواننداز این تکنینک استفاده کرده و به افراد درمانجو کمک کنند تا آسیب ها و دردهای عاطفی و فیزیکی گذشته خود را از بین ببرند.

• توسعه HMR

• نظریه HMR

• HMR به چه نحوی کار می کند؟

• مشکلات درمان شده با استفاده از HMR

• آموزش و گواهی نامه های HMR

• انتقادات و محدودیت های مربووط به HMR

توسعه HMR

HMR که برای اولین بار در دهه ۱۹۹۰ معرفی شد، همچنان یک رهیافت درمانی تقریبا جدیدی در نظر گرفته می شود.

برنت باوم که یک مشاور اعتیاد و درمانگر هیپنوتیزم بالینی بود، مولفه های بدن، رنگ و روان شناسی های انرژی را با هم ترکیب کرد و با بسط دادن کار روان شناسی به اسم دویدگراو ، این تکنیک مربوط به ایجاد مجدد خاطرات، که یک روش غیر اجباری است را ایجاد کرد.

هر چند که در ابتدا این تکنیک به عنوان یک استراتژی برای کمک به افراد دارای بیماری های سرپایی و همچنین افرادمعتاد بکار گرفته می شد تا خاطرات دردناک خود را فراموش کنند و بتوانند از این وضعیت خلاص شوند.

ولی در کار درمانی باوم بر روی افراد بازمانده از بمب گذاری شهر اوکلاهاما، ۹ نفر از هر ۱۱ نفر تحت درمان گزارش کردند که HMR یک روش مفید در از بین بردن استرس های بعد از آسیب، چه آسیب هایی که یک بار صورت می گیرند و چه آسیب های که به صورت موارد تکراری سوء استفاده هستند، می باشد.

این رهیافت درمانی مبتنی بر شخص، تکنیک هایی را بکار می گیرد و در نتیجه منجر به ترغیب افراد برای بررسی دوباره و تجسم کردن خاطرات در یک محیط امن و مطمئن می شود.

در حال حاضر، تعداد زیادی از متخصصان سلامت روانی برای کمک به افرادی که می خواهند خاطرات آسیب زای خود را از بین ببرند، از روش HMR بهره می گیرند تا این کار را در یک محیط امن و بدون نیاز به تجربه مجدد و یا مشاهده مجدد آن خاطرات صورت دهند.

در مقابل، افراد می توانند خاطرات خاصی را شناسایی و مشخص کنند و در اغلب موارد به بهبود مورد نظر دست یابند.

نظریه HMR

آسیب های درمان نشده می توانند بر روی سطح روان شناسی، شناختی و عاطفی فرد تاثیرات بلند مدت و منفی داشته باشند.

در دهه ۱۹۷۰، روان شناسی به نام میلتون اریکسون بیان کرد که درد های عاطفی مرتبط با آسیب های گذشته، در زمانی که راه اندازی و تحریک شوند می توانند منجر به وضعیت خود خواب آوری شوند:

در زمانی که خاطرات اولیه دوباره ایجاد می شوند، بدن و ذهن تلاش می کنند تا با فعال کردن وضعیت خود هیپنوتیزمی، از بروز درد مانع شوند.

این وضعیت ها که به صورت وضعیت های خلسه یا بی هوشی شناخته می شود، می تواند منجر به بروز شرایط روان شناختی متعدد و ایجاد مشکلات مربوط به این شرایط خاص در افراد بالغ شود.

استرس ها و آسیب های بلند مدت، به خصوص موارد مرتبط به نگرانی های رشدی، در سطوح فیزیکی و عاطفی انباشت می شوند.

هدف از HMR از بین بردن خاطرات انباشت شده ای – رمز گذاری شده ای– است که به صورت خاطرات آسیب زا ایجاد می شوند.

به وسیله طراحی مجدد کد گذاری ها، واکنش های مربوط به خاطراتی که دارای انگیزش عاطفی و هیجانی هستند، می توانند تغییر یابند و منجر به بروز واکنش های طبیعی تر و مثبت تر شوند.

بنابراین، این فرد از تاثیرات عاطفی منفی که در نتیجه خاطره ایجاد می شود، بهبود می یابد.

هدف از HMR این است که به افراد درمانجو اجازه داده شود که قادر به تجربه خاطره باشد و هیچ نوع دردی که در نتیجه این خاطره ایجاد می شود، را تجربه نکند.

HMR به چه نحوی کار می کند؟

در دوره های HMR، درمانگر از طریق حمایت و از بین بردن درد با استفاده از شکل دهی مجدد خاطرات، بر روی فردی که می خواهد خاطره آسیب زای خود را اصلاح کند، کار می کند.

معمولا HMR با انرژی درمانی شروع می شود.

نشان داده شده است که یک خلسه هیپنوتیزمی آرام به ذهن خودآگاه فرد این اجازه را می دهد تا در یک وضعیت آرام قرار بگیرد و به بخش نیمه هوشیار دسترسی داشته باشد.

معمولا درمانگران برای شناسایی تاریخچه مربوط به مشکل موجود و ارتباطات عاطفی آن، از روش تجسم راهنمایی شده استفاده می کنند و در طول فرآیند از رنگ ها استفاده می شود.

درمانگران HMR به افراد کمک می کنند تا حوزه هایی از بدن خود را شناسایی کنند که خاطرات مشکل زا در آن انباشت شده اند و به آنها کمک کنند تا با استفاده از شکل دهی عاطفی مجدد، این خاطرات را رها و اصلاح کنند.

افراد ترغیب می شوند تا حوادث را تجسم کنند و عواطف و هیجانات تجربه شده را از طریق رنگ ها و نماد ها تجربه کنند و اتفاقات دردناک و چالشی را آنقدر تجسم کنند تا هیچ نوع اثر آسیب زای مشابهی در فرد باقی نماند.

افراد استفاده کننده از HMR گزارش کرده اند که این روش درمانی باعث قدرتمند تر شدن آنها و معمولا منجر به از بین رفتن مشکلات بلند مدت شده است.

همچنین این افراد دنیا را با یک دید جدید و مثبت تر می دیدند.

معمولا HMR یک روش درمان طولانی مدت نیست.

اغلب افراد استفاده کننده از HMR اظهار کرده اند که طی درمان، علائم آسیب در آنها به سرعت از بین رفته است.

درمانگران HMR به افراد کمک می کنند تا حوزه هایی از بدن خود را شناسایی کنند که خاطرات مشکل زا در آن انباشت شده اند و به آنها کمک کند تا با استفاده از شکل دهی عاطفی مجدد، این خاطرات را رها و اصلاح کنند.مشکلات درمان شده با استفاده از HMR

در اغلب موارد، آسیب رفع نشده می تواند منجر به ایجاد تاثیرات منفی بر روی زندگی فرد گردد.

این امر نه تنها بر روی وضعیت روانی و عاطفی فرد تاثیر گذار است، بلکه تاثیرات جنبی آسیب حل نشده می تواند بر روی عملکردها و فرآیند های فیزیکی هم تاثیر گذار باشد.

نظریه های HMR بر این باور هستند که ترمیم عملکرد مناسب ساختار های سلولی، علاوه بر بهبود بهزیستی روانی و عاطفی، می تواند منجر به افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن و ممانعت از بیماری ها گردد.

مطالعات نشانگر این است که HMR برای درمان تعددی از مشکلات بدنی و روان شناختی موثر می باشد که عبارتند از:

• اضطراب

• افسردگی

• درد مزمن

• استرس بعد از آسیب

• اعتیاد

همچنین این تکنیک درمانی می تواند در شناسایی احساساتی از قبیل ترس، عدم توانایی و عصبانیت در افراد دارای تجربیات آسیب زای حل نشده مفید باشد.

بیشتر افراد به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از HMR می توانند خاطرات خودشان را از نو ایجاد کنند، و در نهایت قادر باشند که این خاطرات را به عنوان مضامین دارای تهدید کمتر در نظر بگیرند.

به دلیل اینکه این تکنیک منجر به بهبود علائم مربوط به آسیب های رفع نشده می شود، می تواند بر روی سلامت روانی و عاطفی هم تاثیر مثبتی بگذارد.

HMR می تواند برای افراد آسیب دیده برخی مزایا داشته باشد که عبارتند از:

• یک روش مختصری درمانی می باشد و نتایج بلند مدتی را به دنبال دارد.

• در مواردی که سایر روش های درمانی ناموفق می باشند، این روش درمان می تواند به افراد کمک کند تا به خاطرات آسیب زای خود دسترسی داشته باشند.

• در این روش نیاز نیست که افراد تجربه های گذشته خود را تحلیل و یا دوباره تجربه کنند.

• در اغلب موارد منجر به قدرتمند تر شدن فرد می شود.

• این روش می تواند برای افرادی که تمایل به استفاده از هیپنوتیزم و یا تجسم سازی ندارند، یک روش جایگزین مناسبی باشد.

آموزش و گواهی نامه های HMR

HMR توسط یک سری از متخصصان امداد رسان، همانند روان پزشکان، روان شناسان، فعالان اجتماعی و مشاوران مجاز ارائه می شود.

درمانگر برای استفاده از HMR باید یک گواهی نامه آموزشی را با عنوان درمانگر رفع کننده مشکلات تجربه شده داشته باشد. همچنین آموزش رسمی این روش درمان برای افرادی که تمایل دارند به صورت شخصی از HMR استفاده کنند، قابل دسترس می باشد.

ولی گواهی نامه های رسمی که اجازه می دهد فرد استفاده کاملی از این تکنیک داشته باشد، فقط توسط افرادی قابل دریافت است که اعتبار نامه های لازم را دارا باشند و مطالعات موردی و دوره اجرای این روش تحت نظارت را بعد از اتمام آموزش، کامل کنند.

همچنین درمان آسیب شخصی هم جزو ملزومات مربوط به دریافت این اعتبار نامه ها می باشد.

در حال حاضر، آموزش این تکنیک درمانی در برخی از کشورها همانند ایالات متحده، انگلستان، کانادا، ژاپن و پاناما قابل دسترسی می باشد.

انتقادات و محدودیت های مربوط به HMR

مطالعات صورت گرفته در زمینه کارایی HMR محدود است که احتمالا به دلیل رهیافت شخصی سازی شده این روش می باشد.

با این وجود، این روش برای شناسایی بیش از ۲۰۰۰۰ فرد آسیب دیده بکار گرفته شده است.

همچنین باوم به همراه تعدادی از درمانگران، نتایج مثبت تعدادی از مطالعات موردی را همراه با جزئیات گزارش کردند که منجر به حمایت بیشتر از از HMR به عنوان یک رهیافت درمانی مفید گردید.

درمانگران این روش درمانی، از قبیل خود باوم، تاکید دارند که متخصصان و درمانگران باید قبل از بکارگیری تکنیک HMR، دوره های آموزشی مناسبی را پشت سر گذاشته باشند.

ترجمه و گردآوری : دکتر یاسر دادخواه

مطالب مرتبط