رفتارگرایی یک نظریه در زمینه شناخت افراد می باشد که به جای تفکرات، احساسات و یا محرک ها، فقط بر رفتار فرد تمرکز کرده و آن را ملاک خود قرار می دهد.

نظریه رفتار گرایی که برای اولین بار در قرن 20 ام مطرح شد، آن چنان توسعه یافت و مورد پذیرش عمومی قرار گرفت که در همان سال های اولیه تاثیر قابل توجهی بر روی علم روان شناسی گذاشت.

هم چنین اصول مربوط به این نظریه، فقط در طی چند سال، به یک سبک مستقل تبدیل شد و طرفداران خاصی برای خود پیدا کرد.

• تاریخچه رفتار گرایی
• رفتار گرایی چه چیزی است؟
• رفتار گرایی در سلامت روانی

تاریخچه رفتار گرایی

رفتار گرایی، که برای اولین بار توسط جان واتسون مطرح شد، از طریق آزمون ها و دفاع بی. اف. اسکینر ، به یک شهرت جهانی دست یافت.

اسکینر بر این عقیده بود که به دلیل اینکه حیوانات و انسان ها دارای ذهن و احساسات هستند، شناخت دنیای درونی آنها غیر ممکن است، بنابراین تمرکز بر روی رفتارهای آنها می تواند کاراتر باشد.

اسکینر نشان داد که با شرطی سازی عامل، می تواند واکنش های رفتاری را شرطی کرد – یک فرآیندی که طی آن با تقویت یک رفتار، میزان تکرار آن رفتار افزایش می یابد.

تعدادی از فیلسوفان و روان شناسان مشهور، به عنوان رفتار گرا شناخته می شوند و همچنین تعدادی از آنها در شروع نظریه رفتار گرایی نقش مهمی داشته اند. ایوان پاولو ، که شرطی سازی کلاسیک را بر روی سگ ها انجام داد، یکی از افرادی بوده است که در رشد و معروف شدن رفتارگرایی نقش مهمی داشته است.

ادوارد تورندایک ، یک روان شناس آموزشی که کارهای وی منجر به ایجاد مبناهای مربوط به پیوند گرایی شد، یکی دیگر از رفتارگراهای مشهور می باشد. وی استدلال می کند که روان شناسی باید بر روی چیزی متمرکز کند که قابل مشاهده می باشد.

رفتار گرایی چه چیزی است؟

در بیشتر روش ها، رفتار گرایی عبارت از واکنش نسبت به فلسفه های دیگر و انواع روش های روان شناسی می باشد که تجربیات غیر عینی را به رفتار های قابل اندازه گیری تبدیل می کند.

رفتارگراها بر این عقیده هستند که ذهن های انسان ها و حیوانات متنوع می باشند.

برخی استدلال می کنند که ذهن غیر قابل درک است، در حالی که برخی دیگر از افراد به شدت با این عقیده مخالف اند و بر این عقیده هستند که هیچ ذهنی وجود ندارد و آن چیزی که مهم است، فقط رفتار فرد می باشد.

برای بیشتر رفتار گراهای معاصر، ذهن یک چیز واقعی است، ولی غیر قابل شناخت می باشد.

بنابراین، تمرکز بر رفتار های قابل مشاهده، منجر به تسهیل اندازه گیری پیشرفت، در شرایط نظری و تجربی می شود.

محبوبت درمانگری در آموزش حیوانات رشد قابل توجهی کرده است.

بیشتر آموزش دهنده های سگ ها در دوره کنونی، از روش های “مثبت” آموزش سگ، که از طریق اصول رفتار گریی حاصل می شوند، دفاع می کنند.

این روش ها، که به جای شناسایی مسائل ذهنی و عاطفی، همانند سلطه گری و حسادت، بر روی رفتار سگ متمرکز می شوند، صاحبان سگ ها را تشویق می کنند که در صورتی که سگ های رفتارهای مورد پسند را انجام دهند، آنها را تشویق کنند، و در غیر اینصورت، به رفتار آنها بی توجه باشند.

بر اساس اصول رفتار گرایی، رفتاری که تقویت می شود قوی تر می شود، در حالی که رفتارهای تقویت نشده، به مرور از بین می روند.