Warning: dirname() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/farspir/public_html8/moshavereh_khanevade/wp-content/plugins/intelly-related-posts/includes/actions.php on line 10
دعوای برادر و خواهر | همسرانه :مشاوره خانواده

دعوای برادر و خواهر

دلایل دعوای برادر و خواهر در این مقاله در سایت “مشاروه خانواده” بررسی شده است.

آیا تا به حال مشاهده کرده اید که خواهر و برادری با هم به دعوا بپردازند؟ 

به تدریج رخ می دهد که خواهر و برادر به دعوا نپردازند.

به طور معمولی خواهر و برادرها مخصوصا در دوران کودکی و نوجوانی دلیل مخصوصی برای آغاز کردن دعوا احتیاج ندارند.

بلکه با کوچکترین مسئله می‌توانند جنگ بزرگی را به پا کنند ولی جالب اینجا می باشد.

که این دعواها به همان مقداری که در شروع شدن سرعت دارند به همان سرعت هم تمام می شود.

ولی بعضی اوقات همین دعواهای بی ارزش کودکانه در روحیه آنها موثر می باشد و تا آخر عمر در ذهن آنها می ماند.

بعضی گفت و گو های ساده کودکانه می‌تواند دعواهای بزرگ و پر اهمیتی را بین  والدین ایجاد کند.

این موضوع بسیار اهمیت دارد که پدر و مادر مواظب باشند دلیل آشکار شدن اختلاف بین فرزندان  نشوند.

رابطه ی پاک و دوستانه و همینطور کودکانه آنها را به هم نزنند.

یکی از پر اهمیت ترین وظیفه پدر و مادر این می باشد که هرچه زود تر و با شیوه ای دارای منطق به اختلاف بین فرزندشان پایان دهند.

مهمترین علت اختلاف میان خواهر و برادر تفاوت شخصیتی است.

دعوای برادر و خواهر

تفاوت شخصیتی

هر کودکی شخصیت مخصوص به خود را دارد و با خواهر و برادرش فرق می کند.

یکی از آنها در درس خواندن قوی می باشد.

در صورتیکه دیگری در فعالیت های ورزشی دارای مهارت می باشد.

هیچ علتی وجود ندارد که فرزندان در یک خانواده، دارای علاقه مشترک و شبیه به هم باشند.

دعوای برادر و خواهر تفاوت شخصیتی

یکی از اصلی ترین علت اختلاف و دعوای برادر و خواهر همین فرق داشتن در علاقه و مهارت ها می باشد.

  1. این موضوع دارای ارزش می باشد که والدین به فرق داشتن بین فرزندان شان آگاه باشند.
  2. آنها را با همه که خصوصیات شخصیتی که دارند دوست بدارند و آنها را قبول کنند.
  3. هرگز تلاش نکنید فرزندان خود را به صورت مشابه با یکدیگر تربیت کنید.
  4. از آنها درخواست نکنید که مثل خواهر و برادرش برخورد کنند  و به مقایسه آنها هیچ وقت نپردازید.

دعوای برادر و خواهر تفاوت جنسیتی سنی

عوامل دیگر می تواند تفاوت سنی و جنسی فرزندان باشد.