X

درباره مشاوره خانواده


برای اینکه بیشتر درباره مشاوره خانواده بدانید ابتدا باید با ظایف آن آشنا شوید

وظیفه اصلی سایت “مشاوره خانواده” این می باشد که به رجوع کننده و یا خانواده کمک می کنند.

 • با شناسایی، اعتقادها و توانایی های مطلوب بتواند برای برطرف کردن مسئله راهکارهای مناسبی را پیدا کنند.
 • خانواده را آماده کند تا با مسائل یا تحولاتی که در رابطه جنسی و روانی ایجاد شده است روبرو شوند
 • اختلالات روانی هر یک از اعضا را درمان کند.
وظیفه های روانشناسی خانواده شامل موارد زیر می باشد:

 1. برقرار کردن رابطه های موثر با رجوع کننده
 2. به دست آوردن اطلاعات ضروری از طریق گفت و گو کردن
 3. شناختن و درک کردن مسئله های رجوع کننده و انتقال دادن این درک به او.

اشخاصی که برای راهنمایی رجوع می‌کنند

توقع این را دارند که با روانشناسی که در حال گفت و گو می باشند آنها را درک کنند.

به طور مثال

امکان دارد با:

 • حرکت دادن سر؛
 • مشاهده کردن آنها؛
 • سوال کردن و بازتاب دادن آن چیزی که بیان شده است؛

توجه و درک رجوع کنندگان را ابراز می کنند.

این احساس باعث بیشتر شدن اعتماد رجوع کنندگان می شود.

 • ارزیابی کردن و توضیح دادن عوامل و تاثیرات موضوع در کار، زندگی و رابطه ی اجتماعی مراجعه کننده به صورت بحث کردن.
 • وصف کردن همه مسئله ها و مشغولیت‌های رجوع کننده، به صورتی که خودشان می بینند.
 • بررسی کردن در مورد ارتباط با خانواده، دوستان یا کارکنان.
 • کمک کردن به رجوع کننده به صورت گفت و گو برای مشخص شدن اولویت هاو برای برطرف شدن مشکل آنها.
 • درک کردن این مسئله که به چه صورت رجوع کننده به مشکل خود نگاه می کند و راهنمایی کردن به اوبرای پی بردن به طرز فکر های دیگر و بررسی ابعاد و جوانب دیگر موضوع.
 • کمک کردن به رجوع کننده به دلیل اینکه احساس کنند انتخاب‌های زیادی برای این مشکل موجود می باشد.
 • حفظ کردن بیطرفی در رابطه با راه زندگی رجوع کننده و تصمیم هایی که در مورد چگونگی سازگاری با مسئله خواهد گرفت.
 • این امر به بیشتر شدن اعتماد به نفس و احساس مستقل بودن او کمک می کند.

درباره مشاوره خانواده می توانید مقالات بیشتری مطالعه کنید.

دکتر روانشناس مشاوره خانواده: