X
    دسته بندی ها: کتاب CANTAB

دایره بزرگ / کوچک (BLC)


دایره بزرگ / کوچک (BLC)، در اصل یک آزمون آموزشی / غربال¬گری می‌باشد که می‌تواند برای آمادگی فرد برای آزمون تغییر یا انتقال مجموعه ابعاد درونی – بیرونی (IED) مورد استفاده قرار بگیرد.

از این رو، در صورتی که BLC و IED در یک گروه مشابه مورد استفاده قرار بگیرند، BLC باید قبل از IED اجرا شود.

تشریحBLC

BLC یک آزمون توجه ساده می‌باشد. آزمون تمایزگذاری تصویری طراحی شده¬است برای آموزش موارد زیر به فرد:
• پیروی کردن از یک قاعده ساده
• معکوس کردن قاعده

نمایش دادن

یک سری از دایره¬های جفتی به فرد نمایش داده می‌شوند که یکی از آن¬ها بزرگ و دیگری کوچک است.

شکل ۱۲٫ صفحه آزمون BLC

مأموریت

در مرحله اول، شخص راهنمایی می¬شود تا دایره کوچک را لمس کند و بعد از ۲۰ آزمایش، ۲۰ آزمایش مربوط به لمس دایره بزرگ¬تر را انجام دهد.

حالت‌های آزمون BLC

دایره بزرگ / کوچک دارای یک حالت آزمون می‌باشد:
• بالینی

زمان اجرا

اجرای BLC در حدود دو دقیقه طول می‌کشد.دستور العمل اجرایی BLC

زمانی که صفحه شروع BLC نمایش داده می‌شود، بگویید:
برای نمایش داده شدن اولین جفت از دایره ها، k را فشار بدهید.

بعد از آن بگویید:

در صورت لزوم، شما می‌توانید این پیام را حداکثر برای سه بار تکرار کنید (مگر اینکه فرد جواب دادن را به صورت کلی متوقف کند) و بگویید:

در صورتی که فرد این کار را به صورت اشتباه انجام دهد، بگویید:

در صورتی که فرد انگشت خودش را بر روی صفحه نگه دارد، بگویید:

بعد از نمایش دادن ۲۰ جفت دایره، کامپیوتر مکث خواهد کرد وجمله¬ی لطفا صبر کنید را نمایش خواهد داد.در این مرحله گفته می‌شود:

برای نمایش داده شدن دایره¬های جفتی بعدی، k را فشار دهید. بعد از آن با گفتن این عبارت فرد را راهنمایی کنید:

بعد از تمام شدن ۲۰ جفت دایره، آزمون پایان می¬یابد.

دانلود رایگان pdf کتاب مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی کنتب  + CANTAB

از طریق  سایت همسرانه  برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۸).  مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB ، انتشارات نارون دانش.

دکتر نظری: