X

خواص آیه ۱۷ سوره انفال

خواص آیه ۱۷ سوره انفال

انفال جزو هشتمین سوره قرآن مجید می باشد  که از آیه ی اولین سوره گرفته شده است.

و برخی از مسئله های بازگو شده در این سوره شامل صفت های مومن های واقعی ، داستان های جنگ بدر.

و حکم اسیران جنگی ، جهاد و همینطور حکم خمس ، خرافات مشرکان و شیوه شناختن منافقان .

و مقابله کردن با آنها که این سوره دارای ۷۵ آیه می باشد که در مدینه نازل شدن رسیده است.

فضیلت سوره ی انفال

در فضیلت این سوره نقل شده است که هر فردی که سوره انفال را مطالعه کند  شفاعت خواهد شد.

و در روز قیامت شخص از انفال به دور خواهد شد .

و به تعداد تمام مردان و زنان منافق در دنیا به او ده‌ها حسنه داده خواهد شد .

و در گناه و عذاب پاک خواهد شد و ۱۰ درجه بالاتر افزایش پیدا می‌کند.

و حاملان آن در روزهای زندگی او در دنیا به او درود خواهند فرستاد.

هر فردی که سوره انفال را بخواند هرگز نفاق داخل قلب او نخواهد شد.

و در زمره ی شیعیان از امر حسابرسی دور خواهد ماند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

آثار و برکت های سوره انفال

غالب شدن در خصم:

هر فردی که سوره ی انفال را یادداشت کند و آن را به همراه خود دارا باشد در مقابل هر حاکم زورمندی که قرار بگیرد.

می تواند حق خود را بگیرد و حاجتش برآورده خواهد شد و هیچ فرد به او تجاوز نخواهد کرد .

و با هر فردی که منافع داشته باشد بر او غالب خواهد شد که این نوشته مایه حفظ و امان او در آینده می شود.

ادای قرض:

هر فردی که آیه ۶۶ سوره انفال را در زمان یک هفته در عقب هر نماز واجبی آن را بخواند.

به صورتی که ابتدای آن نمازی که این آیه ها پس از آن خوانده خواهد شد.

اگر روز جمعه انجام دهد خداوند بار وام را از گردن او بر خواهد داشت.

برای خلاص شدن از زندان:

هر فرد با ایمانی که در بند و زندان قرار بگیرد یا به دست ظالمی به گرفتار شدن برسد .

و با نیت خالص و توجه کردن به خدا و معنی آن تلاوت کند خلاص خواهد شد.

جهت شادی و خوشدلی:

فردی که این آیه را در ۲۷ ماه رمضان در قطعه کاغذ به نیت خالص و توجه کردن به خدا و معنی آن یادداشت کند.

و آن را در نگین قرار دهد هر فردی آن نگین را که با خود دارد همیشه شادمان و خوشحال خواهد بود.

و بر تمام دشمنان مظفر خواهد شد.

و اگر فردی این آیه را به نیت خالص و توجه کردن به خدا و همینطور معنای آن بر ورد زبان بسازد بر اعدا ظفر یابد.

جهت محبوب شدن در بین مردم:

هر فرد با دارا بودن ایمان  آیه های ۶۲ و ۶۳ سوره انفال را در روز جمعه اول ماه رمضان مابین نماز ظهر.

و همینطور عصر در هنگامی که با طهارت کامل باشد بر سه قطعه از پارچه یادداشت.

کند که یکی از آنها سبز و دیگری زرد و همینطور سرخ باشد .

و آنها را با خود به همراه داشته باشد هر فردی که او را مشاهده کند دوست او شود.

معالجه بخل و سختی دل:

هر فرد با ایمان که می‌خواهد سختی دل او برطرف شود و از دل او خارج شود.

و بر اطاعت و اعمال خیر پیدا کند از آرد جو خالص خمیر درست کند.

بدون نمک و از آن قرص نانی بپزد قبل از طلوع آفتاب با یک نیت خالص و توجه کردن به خدا .

و همینطور معانی آن ، آن را یادداشت کند و بر آن قرص نان هفت بار آیه ۲ سوره را به قلمی که فارغ باشد.

از سیاهی بعد از آن روز را روزه بدارد و با قرص نان افطار کند به قصد خود خواهد رسید.

جهت برطرف شدن مشکل:

هرکس با داشتن ایمان آیه های ۶۶ تا ۷۵ سوره ی انفال را به مدت یک هفته از روز شنبه در عقب هر نمازی با نیت خالص.

و توجه کردن به خدا و همینطور معنای آن تلاوت کند خداوند متعال همه کارها را بر او آسان خواهد کرد .

و آرامش مشکل ها و دشواری ها را از گردن او بر خواهد داشت.

فضیلت های سوره های قرآن و پاداش های بزرگی که برای تلاوت کنندگان به وعده داده شده پرداخته اند.

تنها در پرتو  خواندن های آن کسب نخواهد شد بلکه مطالعه کردن مقدمه هایی می باشند.

برای تفکر و اندیشه وسیله ای می باشد برای فهمیدن و فهم مقدمه ای می باشد .

برای عمل و از آنجا که در سوره انفال صفت های منافقان و همینطور مومنان تفسیر شده است.

آنهایی که آن را  در زندگی خود از آن استفاده کنند هیچ وقت گرفتار روح نخواهند شد.

بیان صفت مجاهدین راستین

و هم همینطور از آنجا که در این سوره به صفت های مجاهدان راستین و گوشه هایی از فداکاری های مومنان آمده است.

آنها که محتویات این سوره را درک و اجرا کند از شیعیان واقعی محسوب می‌شود .

و علاوه بر این در قسمتی از این صورت و در آیه های ۲۴ تا ۲۶ مبحث های جالبی در رابطه با مسئله دعوت انسان به سمت زندگی.

و  همینطور حیات مطرح می باشد. دعوت اسلام یک دعوت به سوی حیات و زندگی می باشد .

و حیات مادی و معنوی و همینطور اقتصادی و سیاسی به معنی حقیقی و حیات و زندگی در همه حوزه‌ها می‌باشد.

این تعبیر کوتاهترین تعبیری می باشد که در رابطه با اسلام و آیین حق در این سوره آمده است.

که اگر کسی سوال کند که اسلام هدفش چه می باشد .

در یک جمله کوتاه بیان می کنیم هدف از حیات در همه حوزه‌ها و این را به ما خواهد بخشید.

 

 

 

 

 

تماس با بهترین مشاوران خانواده کانون مشاوران ایران

۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۶۴ خط ویژه  


 

مطالب مرتبط