X

توجه ثابت ۳ -۲۴ DAUF

مشخصات این آزمون :

فروش بالا،مقاومت در برابر موارد نادرست، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

عربی، چینی، چکی، هلندی، انگلیسی ،فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی، یونانی، هندی ،مجارستانی،ایتالیایی،پرتقالی، رومانیایی، اسلواکیایی، اسلونیایی، اسپانیایی، سوئدی.

کاربرد :

ارزیابی توجه و تمرکز گزینشی بلند مدت و عملکرد و تعهدات عمومی؛ می‌تواند برای افراد ۱۵ ساله و بزرگتر به کار گرفته شود.

پس زمینه نظری :

یک تعریف مبنایی از توجه عبارت از این می‌باشد که توجه عبارت از فرآیند گزینشی است .

ادراک و مفهوم به سمت محرک هایی گرایش و تمرکز دارند که شخص به صورت همزمان با آن مواجه می‌شود.

جنبه ثابت بودن این حقیت را برجسته می سازد که در زمانی که افراد نیاز داشته باشند تا به صورت مکرر با یک موردی مواجه شوند، انجام دادن توجه دشوارتر خواهد بود. نقطه مقابل این وضعیت گوش به زنگ بودن می‌باشد؛

از نظر عملیاتی، توجه ثابت به صورت آگاهی گزینشی نسبت به محرکی تعریف می‌شود که هم مداوم می‌باشد و هم به صورت مکرر ارائه می‌شود.

از طرف دیگر، گوش به زندگی بودن به واکنش های نسبتا کمی در مورد محرک‌هایی نیاز دارد که در فاصله‌های زمانی نامنظم و موقعیت‌های مختلف صورت می‌گیرند.

اندازه‌گیری توجه ثابت، آن بخش از جنبه‌های اصلی توانایی عملکردی عمومی یا آمادگی عملکردی را شناسایی می‌کند که تا حد زیادی مستقل از هوشیاری می‌باشند.

اجرا :

مثلث هایی در یک صفحه نمایش داده می‌شود، که به سمت بالا یا پایین می‌باشد.

فرد پاسخ‌دهنده باید در زمانی که تعداد از قبل تعریف شده از مثل ها به سمت پایین باشند، دکمه پاسخ را فشار بدهد.

فرم‌های آزمون :

سه فرم آزمون در دسترس می‌باشند که از نظر تعداد مثلث ها و نظم مربوط به تغییر خط ها با هم متفاوت هستند.

فرم‌های S1 و S2 فقط برای استفاده مشتریانی توصیه می‌شود که فرض بر معیوب بودن عملکرد توجه آن ها می‌باشد.

امتیاز بندی :

متغیرهایی که محاسبه می‌شوند عبارتند از: جمع موارد صحیحی، زمان متوسط موارد صحیح، جمع موارد نا صحیح و زمان متوسط موارد نا صحیح.

پایایی :

برای فرم S1، مقادیر آلفای کرونباخ برای متغیر اصلی در نمونه کلی برابر با ۰٫۸۹۶ (جمع موارد صحیح) و ۰٫۹۸ (زمان متوسط موارد صحیح) می‌باشد. برای فرم S2، مقادیر مربوط برابر با ۰٫۹۱ (جمع موارد صحیح) و ۰٫۹۸ (زمان متوسط موارد صحیح) می‌باشد و برای فرم S3 برابر با ۰٫۹۸ (جمع موارد صحیح) و ۰٫۹۷ (زمان متوسط موارد صحیح) می‌باشد.

اعتبار : اعتبار معیار از قبل تعیین شده و مفروض می‌باشد.

توجه ثابت یک ساختار روان شناختی می‌باشد که اشاره به اصطلاحات عمومی در مورد عملکرد پیش نیازی دارد که به صورت نسبی، مستقل از هوش می‌باشد و در طول دوره زمانی نسبتا بلند مدت، کارا و موثر می‌باشد.

این احتمال که آزمون توجه ثابت به استفاده از عملکرهای شناختی بالاتر نیاز داشته باشد، می‌تواند رد شود. این آزمون مشخص کرد که ثبات و پایداری مربوط به عملکرد توجهی بلند مدت شخص، به عنوان یک الزام مربوط به توانایی‌های شناختی، دارای سرعت پایین و کندی می‌باشد.معیار‌ها :

برای ” افراد نرمال” اندازه های نمونه ای N = 286 (S1), 295 (S2) , 302 (S3) ، معیار‌هایی در دسترس می‌باشد. همچنین در برخی از موارد، معیار‌هایی بر اساس سن و در برخی موارد دیگر، معیار‌هایی بر اساس سطح آموزشی در دسترس می‌باشد. همچنین برای فرم S1، یک نمونه معیار N = 369 از افراد بیمار عصب شناختی در دسترس می‌باشد.

زمان مورد نیاز برای آزمون :

بر اساس نوع آزمون، زمان مورد نیاز برای تکمیل آزمون بین ۲۰ تا ۳۵ دقیه می‌باشد (شامل مرحله معرفی و عملی می‌باشد).

دانلود رایگان PDF کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی وینا vienna + pdf از طریق سایت مشاوره خانواده برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۷). مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna، انتشارات نارون دانش.

دکتر نظری: