X

تعیین موقعیت فضایی

مشخصات آزمون:

قابلیت اجرای آنلاین ، زمان آزمون کوتاه ، ارتباط با کاگنی پلاس ،مقاومت در برابر موارد نادرست ،  طیف مقیاسی گسترده .

زبان‌ها:

چکی ،هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی، اسلواکیایی، اسپانیایی.

کاربرد:

آزمون غیر شفاهی برای بررسی تجسم روانی و توانایی اعمال تبدیل اشیا در فضای سه بعدی؛ مناسب برای افراد پاسخ‌دهنده ۱۵ سال و بزرگ‌تر.

پس زمینه نظری: بر اساس تعریفی که ترستوندر از نظریه فاکتور اصلی بیان کرده است، فاکتور اصلی اندازه گیری شده در آزمون ۲D، عبارت از توانایی فضایی (S) می‌باشد (Thurstone, 1938).

این فاکتور بارها توسط نظریه فاکتور متوالی (برای مثال، Guilford, 1956) و توسط افرادی که از مدل‌های مرتبه ای هوش دفاع می‌کنند. (Spearman, 1927; Burt, 1949; Vernon, 1950) تحقیات اخیر صورت گرفته در مورد هوش شناختی، این فاکتور را به عنوان “هوش چندگانه” تعریف کرده است (برای مثال، Gardner, 2001).

همچنین نظریه فاکتور سه گانه استرنبرگ (Sternberg, 2000)، نتیجه‌گیری می‌کند که این آزمون در مورد تعریف فاکتور S مربوطه هم کاربرد دارد.

با توجه به جوانب مختلف فاکتور، این مورد اهمیت زیادی در تحقیقات دارد.

اجرا:

هر آیتمی شامل یک تصویر از تعدادی بلوکهای سازنده ای می‌باشد که شکل و اندازه یکسانی دارند و برای ایجاد یک ساختمان، در یک جا قرار گرفته اند.

از فرد پاسخ‌دهنده درخواست می‌شود تا نحوه ارتباط و اتصال بلوک‌های ساختمانی را از زاویه های دید مختلف تجسم کند که مطابق با محور-های نشان داده شده باشد.

فرد پاسخ‌دهنده چهار پاسخ جایگزین دارد، و باید تصویری را انتخاب کند که به صورت صحیح نحوه ارتباط بلوک ساختمانی را از چشم انداز نشان داده شده ، نمایش دهد. آزمون سه بعدی شامل ۳۰ مورد می‌باشد.

فرم‌های آزمون :

فقط یک فرم آزمون وجود دارد.

امتیاز بندی:

تعداد موارد صحیح برای اندازه‌گیری توانایی تجسم فضایی به کار گرفته می‌شود. هر دو مورد امتیازات خام و رتبه های درصدی در راهنمای نتایج گزارش شده است.

پایایی :

ضرایب پایایی دو قسمت، برای افراد پاسخ‌دهنده دارای سطوح آموزشی متفاوت،  بین ۰٫۸۲ و ۰٫۸۷ متغیر است.اعتبار:

اعتبار صوری و شکلی آزمون کاملا مشخص است. افراد پاسخ‌دهنده به سرعت مشغول “شناخت شکل‌ها” می‌شوند. اعتبار منطقی این آزمون از تعریف عملی موارد اندازه‌گیری شده به دست می‌آید.

اعتبار ساختاری به وسیله تحلیل همبستگی نشان داده می‌شود.

موارد موجود در۳D، شبیه به موارد موجود در آزمون‌های دیگری می‌باشد که توانایی فضایی را اندازه‌گیری می‌کند و اعتبار پیش‌بینی مناسبی را در رابطه با وظایف مختلف دارد.

این آزمون، اعتبار پیش‌بینی آزمون فعلی را تایید می‌کند. ما در حال حاظر مطالعاتی را برای اعتبار پیش بین آزمون طراحی می‌کنیم.

معیار‌ها :

استاندارد سازی در یک نمونه نماینده از افراد نرمالN = 357 اجرا شده است که در آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت شیوفرید و طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ تحت بررسی قرار گرفته بودند.

علاوه بر این معیار‌های سهمیه بندی هم مورد استفاده قرار گرفته است.

معیار‌ها بر اساس بخش های جنسی، سنی و سطح آموزشی هم در دسترس می‌باشد. معیار‌های مربوط به یک نمونه ۵۴۷ نفری از افراد بالغ سوئدی در دسترس می‌باشد.

همچنین این معیار‌ها، به صورت بخش‌های سنی و آموزشی هم در دسترس می باشند.

زمان مورد نیاز برای آزمون :تکمیل کردن خود آزمون ۳ دقیقه طول می کشد. بعد از آن به ۲ الی ۳ دقیقه زمان برای راهنماها و مثال‌های عملی نیاز وجود دارد.

دانلود رایگان PDF کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی وینا vienna + pdf از طریق سایت مشاوره خانواده برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۷). مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna، انتشارات نارون دانش.