X

تعریف رضایت زناشویی انریچ


یکی از نهادهای پر اهمیت اجتماعی که از نظر اهمیت نقش و کارکردهای متعدد مورد توجه روانشناسان واقع شده است نهاد خانواده می‌باشد و ارزش و اهمیت شناخت و ارزیابی عواملی که موجب قوام این نهاد اجتماعی می‌شود می‌تواند قدم پرفایده در راستای ارتقای فرهنگ جامعه باشد .

در خانواده الفبای اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری را یاد می‌گیرد هرچه از عمر خانواده های گسترده می گذرد تبلور خانواده هسته ای در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد .

اهمیت روابط میان اعضای خانواده مخصوصاً زن و شوهر به عنوان رکن اصلی خانواده واضح تر خواهد شد که در این بین رضایت زناشویی یکی از پر اهمیت ترین عوامل اثرگذار بر رویکرد خانواده به حساب می‌آید ازدواج کردن .

تشکیل دادن خانواده به طور معمول به عنوان منبعی از خشنودی و رضایت برای شخص می باشد که در حقیقت تمام زوج‌ها به دنبال آن می باشند که از زندگی زناشویی خود لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند .

اما متاسفانه برخی آغاز زندگی زناشویی به عنوان منبعی از ناکامی تقدیر خواهد شد که چگونه این رویکرد رخ می‌دهد و منظور از رضایت زناشویی چه می باشد ؟

به چه علت برخی از زوجین از زندگی خود رضایت ندارد؟ ارزیابی مقدار رضایت زناشویی از این جهت دارای اهمیت می باشد که رضایت از زندگی زناشویی قسمت پر اهمیتی از سلامت فردی به حساب می‌آید .

در حقیقت ارتباط با همسر جنبه مرکزی زندگی عاطفی و همینطور اجتماعی یک شخص می باشد و ناراضی بودن زناشویی می‌تواند به توانایی و مهارت زن و شوهر برای برقرار کردن روابط رضایتمندانه با بچه ها و دیگر افراد خارج از خانواده صدمه برساند .

روانشناسان اعتقاد دارند که رضایت زناشویی را اینگونه به تعریف کردن پرداخته اند که از احساسات عینی از خشنودی و رضایت و لذت بردن تجربه شده توسط زن و شوهر هنگامی که تمام جنبه‌های ازدواجشان را در نظر بگیرند.

در تعریف های دیگر رضایت زناشویی را حالتی می‌دانند که طی آن زن و شوهر از ازدواج کردن با همدیگر و با یکدیگر بودن احساس رضایت دارند

برخی از روانشناسان اعتقاد دارند که رضایت زناشویی انطباق میان شرایط موجود و شرایط مورد انتظار می باشد که بر اساس این تعریف رضایت زناشویی هنگامی محقق خواهد شد که شرایط موجود در ارتباط زناشویی با شرایط مورد انتظار شخص منطبق باشد .

مطابق با برخی از روانشناسان ادراک زن یا شوهر از مقدار و دامنه مشکلات موجود در ارتباط منعکس کننده سطح رضایت زناشویی آنها می باشد .

ارتباط رضایت بخش میان زوجین از طریق علاقه داشتن متقابل و مقدار مراقبت کردن از یکدیگر و قبول کردن و تفاهم همدیگر قابل بررسی می باشد که رضایتمندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی که به طور درون احساس خواهد شد.

نیز می‌دانند که اصطلاح توافق داشتن زناشوئی ارتباط مطلوب زن و شوهر را به توصیه کردن پرداخته اند که در ارتباط با توافق بالا هر دو زوج به گونه‌ای برخورد و تصور و ادراک خواهند کرد که گویا احتیاج ها و انتظار های شان در برآورده شده و چیزی موجود نمی باشد که در رابطه شان اختلال به وجود آورد .

در ازدواج بدون توافق زناشویی مشکل های موجود بین زوجین به حدی فراوان خواهد شد که آنها را از احساس رفع شدن احتیاج ها و انتظاراتشان باز می دارد. بیشتر زوج‌ها جایی میان این دو انتها واقع شده اند و زمینه هایی از توافق و همین طور نبود توافق به تجزیه کردن می‌پردازد.

می توان بیان کرد که رضایتمندی زناشویی یک مفهوم کلی به حساب می‌آید که در شرایط مناسب روابط زناشویی احساس خواهد شد که از طرفی رضایتمندی هنگامی رخ خواهد داد که ارتباط زن و شوهر در همه حیطه‌ها بهنجار گزارش شود
محققان برای آسان شدن در سنجش و همینطور عملیاتی کردن این مفهوم رضایت مندی زناشویی را در بُعد ها و معیار های متعددی به تقسیم کردن پرداخته اند که مهمترین آنها شامل موارد زیر می شود:

۱. داشتن ثبات.

۲.انتظارهای اجتماعی.

۳. رشد کردن شخصیت.

۴. شادی و راضی بودن.

۵. سازگارشدن.

۶. یکپارچگی.

این موارد برای رضایت زناشوئی چند جنبه را در نظر خواهد گرفت اما رضایت زناشویی را به صورت کلی یک احساس مثبت و رضایت جنسی .

همینطور توافق داشتن در امور اقتصادی و خانواده و تربیت کردن فرزندان از نگاه برخی از روانشناسان برای بُعد های رضایتمندی زناشویی در چند بُعد قرار خواهد گرفت که شامل موارد زیر می شود:

۱. ارتباط جنسی:

رضایت داشتن زوجین از کیفیت و کمیت ارتباط جنسی را شامل خواهد شد.

۲. برطرف کردن تعارضات:

کمک کردن به زوجین مخالف با یکدیگر که دارای ناسازگاری عقیده ها و هدف ها و همین طور برخورد با همدیگر و برطرف کردن اختلاف و ستیز میان زوجین که در اثر منافع یکسان و تضاد هدف ها و درک های متعدد ایجاد می شود.

۳. رضایت داشتن از ارتباط با خانواده اصلی:

رضایت داشتن از کیفیت و نوع رابطه با خانواده خود و خانواده همسر را شامل خواهد شد.

۴. اهمیت و ارزش های مذهبی: مقدار همخوانی که زوجین در اعتقاد داشتن به ارزش‌های مذهبی دارا می‌باشد مشخص کننده رضایت آنها در ارزش‌های مذهبی به حساب می آید.

۵. فعالیت های اجتماعی و همینطور تفریحی:

شامل رضایت داشتن از نوع و همینطور کیفیت و فراوانی و شرکت کردن در فعالیت های اجتماعی و تفریحی مورد علاقه هر زوج می شود.

۶. کنترل کردن و مدیریت منزل:

شامل رضایت داشتن از رفتار با خانواده اصلی و طرز رفتار با فرزندان و همینطور نقشه‌های مساوات طلبانه زن و مرد و مدیریت کردن امور مالی منزل خواهد شد.

۷. ارتباط زوجین:

شامل مهارت های زوجین در توضیح و تشریح احتیاج ها و نیازها و تمایلات شان و نیز شامل مهارتهای توجه کردن به اطرافیان به منظور ارائه دادن جواب های مطلوب و دعوت کردن از اطرافیان برای روشن‌سازی دیدگاه آنها می باشد.

منبع : سایت همسرانه