X

تست کودک مشکل دار

تست کودک مشکل دار

بچه ها نسبت به آنکه توسط آموزگار شان مورد بررسی قرار بگیرند حساس می‌باشند.

طرز فکر آموزگار بر روی شخصیت دانش آموزان موثر می باشد.تست کودک مشکل دار

طبق  ارزیابی‌هایی بیشتر از پنجاه سال پیش صورت گرفته است.

شناسایی کودک مشکل دار

آیا می توانید کودک مشکل دار را شناسایی کنید؟

  • نامناسب بودن فراوانی بین روش هایی که آموزگاران .
  • و پدر و مادرهایی که دارای محافظه کاری .
  • و متخصص های کودک که  برخوردهای کودک را تشریح می‌کنند موجود می باشد.

آیا شما هم با ناهنجاری هایی که در کودک شما وجود دارد آشنا می باشید؟

آیا به برخوردهای بی ارزش فرزند خود بهای بیش از حد می‌دهید؟

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

تست کودک مشکل دار

در یک همه‌پرسی از آموزگاران و همین‌طور والدین و متخصص های روانشناسی کودک درخواست شد.

تا برخی از برخوردهایی را که امکان دارد زمینه‌ساز یک ناسازگاری در آینده باشد بررسی کنند.

برای تکمیل کردن این پرسشنامه به بدترین برخورد نمره یک داده و به برخورد ناسازگاری که ارزش کمتری دارد نمره ۱۰ بدهید.

امتیازهای خود را در یک ستونی به اسم« پاسخ شما»  تعیین کرده و یادداشت کنید.

بعد به قسمت محاسبه کردن امتیازها بروید و مشاهده کنید تا در چه حدی توانسته‌اید بررسی دقیق انجام دهید.

 پاسخ شما         متخصصان            تفاوت

_____          _____         ____  غیر اجتماعی، منزوی

_____          _____        _____   بدبین 

_____          _____        _____  ناخشنود، افسرده

_____          _____        _____ رنجیده خاطر

_____         _____         _____  هراسان

_____        _____         _____  ظالم

_____        _____         _____  مأیوس

_____        _____         _____  زود باور

_____        _____         _____  به شدت انتقادگر

_____        _____         _____  حساس 

امتیاز شما      _____

 

محاسبه امتیازات تست

با توجه به جواب  پنجاه تن از روانشناسان کودک، روانپزشکان،مددکاران اجتماعی، و مشاوران روان درمانگر مشخص گردید .

که غیر اجتماعی بودن بزرگترین مشکل کودکان است.

متخصصان به ترتیب مورد اول امتیاز ۱ و به مورد آخر امتیاز ۱۰ دادند.

حالا در هر مورد، اختلاف امتیاز خود را با امتیاز و متخصصان در ستون« تفاوت »  بنویسید.

بعد از این اعداد را با هم جمع بزنید تا امتیاز شما به دست آید.

کمترین امتیاز ۰ و بیشترین امتیاز ۵۰ است.

امتیاز ۲۵ در میان این دو است.تست کودک مشکل دار

هرچه امتیاز شما به ۰ نزدیک تر باشد.

نظرتان به متخصصان نزدیکتر است.

توضیحات تست کودک مشکل دار

متاسفانه  بزرگترهایی که در رابطه با سلامتی روانی بچه‌ها مسئولیت دارند .

اغلب به پر اهمیت ترین علائم هاو  مشکلی که در پیش دارند اهمیتی نمی دهند.

همه مواردی که در پرسشنامه به آن اشاره شد تا حدی نشانگر این می باشد که اشکالی در کودک موجود می باشد.

ولی عوامل یک تا چهار از بقیه موارد مهم تر می باشد.

متاسفانه آموزگاران امتیاز بسیار بد را به برخوردهایی می‌دهند که  بضرر خود و یا مدرسه می باشد.

و به موضوعاتی که امکان دارد در بچه ها  ایجاد روان رنجوری و روان پریشی کند توجه کمتری می دهند.

به دنبال ارزیابی های مشابه دیگری که  ۳۰ سال  بعد صورت گرفت.

مشخص شد که نظر والدین و آموزگاران به دیدگاه متخصصان نزدیکتر می باشد.

ولی متخصصان هم در رابطه با نظرهای خود محتاط تر  بودند.تست کودک مشکل دار

به نظر می‌آید که هر سه گروه بهای بیشتری به مشکلاتی مانند گوشه گیری، ناخوشنودی، افسردگی و هراسان بودن می دهند.

 

مقالات مرتبط :

 

 

 

مطالب مرتبط