تست روانشناسی میزان جسارت

تست روانشناسی میزان جسارت تست روانشناسی میزان جسارت ، میزان جسارت شما را می سنجد. بعضی از افراد با این که آنقدر ها هم جسور نمی باشند. از دیدگاه اطرافیان جسور جلوه می کنند. هنگامی که به چنین اشخاصی فکر می کنیم، شخصیت های به خصوصی در ذهن ما به وجود می آید، مانند: قهرمانهای اتومبیل رانی … ادامه خواندن تست روانشناسی میزان جسارت