X

اختلال اضطراب

اختلال اضطراب

اضطراب یک رویکرد معمولی می باشد که به افراد یاری می دهد تا بتوانند .

عوامل استرس زا در زندگی روزانه خود و همینطور شرایط های دشوار را از خود دور کنند.

وقتی که در زندگی اضطراب بدون منطق افزایش یابد یک اختلال به وجود می‌آید.

اختلال اضطراب یکی از بیماری‌های جدی محسوب می شود.اختلال اضطراب

این اختلالات زندگی اشخاص را  با داشتن اضطراب مخرب، ناامید شدن و ترس مختل می کنند.

برخلاف اضطراب خفیف که با پیامدهای دارای استرس مانند :

سخنرانی داشتن و داشتن یک مصاحبه شغلی به وجود می آیند.

اختلال اضطرابی دارای ضرر و دردسر می باشند و می توانند به صورت پیشرفته درآیند.

اختلالات اضطرابی می‌توانند معالجه شوند.بررسی‌هایی که در  معالجه های جدید شده است.

در رابطه با اشخاص مبتلا به اختلال اضطرابی یاری می دهند.

تا به تمرکز بپردازند و همینطور به یک زندگی دارای رضایت منجر شود.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

درمان اختلال اضطراب

درمان اختلال اضطراب شامل:

داروها، رفتار درمانی و معالجه در ادراک،تکنیکهایی در رابطه با اعصاب.

تحولات در روش زندگی، ورزش کردن و معالجه های گیاهی برای اضطراب پیشنهاد می شود.

اختلال اضطرابی یک امری پیچیده محسوب می شود.اختلال اضطراب

و از ترکیب شدن  ژنتیکی،  برخوردی،  فضا و محیط  به وجود می آیند.

اختلال اضطرابی،  ترسهای  مخصوص و اختلال اضطراب عمومی را  ایجاد می کنند.

هر اختلال اضطرابی ویژگی های مخصوص به خود را دارا می باشد.

ولی آنها  همگی از روش مسئله طبیعی وحشت و ترس بدون منطق حاد با یکدیگر در حال ارتباط می باشند.

 

اختلال  اضطرابی اجتماعی

در مواد زیر فرد دچار ترس می باشد .

  • اشخاص با ترس داشتن از اجتماع
  • داشتن استرس حاد
  • دارای ضرر از دیده شدن
  • همینطور قضاوت شدن توسط اطرافیان
  • در انجام کارها خود را حقیر و دستپاچه نشان می‌دهند.

این ترس امکان دارد آن قدر حاد باشد که با  محیط مدرسه و دیگر فعالیت هایی که در روز انجام می‌شود تداخل پیدا کند.

حتی اگر کارهای آنها زیاد و بدون داشتن مسئولیت باشد.اختلال اضطراب

آنها توانایی غلبه کردن بر ترس خود را ندارند.

اشخاص با ترس داشتن از اجتماع؛روزها و هفته های خود را قبل از به وجود آوردن یک وضعیت وحشتناک به نگرانی میگذرانند.

دیگر اختلالات :

 

مطالب مرتبط