Warning: dirname() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/farspir/public_html8/moshavereh_khanevade/wp-content/plugins/intelly-related-posts/includes/actions.php on line 10
اختلاف زن و شوهری | همسرانه :مشاوره خانواده
X

اختلاف زن و شوهری

اختلاف زن و شوهری

هر صدای بلندی که در فضای خانه به گوش می رسد.

روی ذهن کودک تاثیرهای منفی دارد .

و مانع از رشد طبیعی به حساب می‌آید .اختلاف زن و شوهری

از اختلاف های زناشویی با توجه به میزان .

و دوام آن ها هر کدام تاثیر های متفاوتی روی فرزندان می‌گذارند.

و آثار زیانبار شان با یکدیگر دارای فرق می باشد.اختلا

ف زن و شوهری

اختلاف میان زن و شوهر

به طور مثال اگر اختلاف میان زن و شوهر پایدار باشد.

و وجود داشتن این اختلافات به طلاق عاطفی میان همسران منجر شده است.

که در چنین محیطی مقدار صدمه پذیری کودک افزایش پیدا می کند .

به دلیل اینکه در یک تعارض وحشتناک قرارگرفته و تصور می‌کنند.

از بین پدر و مادر باید به یک کدام از آنها متکی شود .

و با تکیه کردن  یکی دیگر را از دست می دهد.

و در برابر این مسئله بهای از دست رفتن او چه خواهد بود.

این مورد برای کودکان بسیار فاجعه می باشد. اختلاف زن و شوهری

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 

اختلال رشد کودکان

ولی اگر اختلاف در سطح ناپایدار باشد باید فراوان بودن آن را ارزیابی کرد.

یعنی اختلاف میان زن و شوهر به صورت معمول در هفته،هر ماه یا هر روز چند بار رخ خواهد داد.

در همه این موارد هیچ موقعیت اختلاف بر انگیز موجود نمی باشد.

که باعث اختلال در رشد کودکان نشود . اختلاف زن و شوهری

یعنی در همه حالات و تعداد دفعاتی که زن و شوهر با یکدیگر بحث می‌کنند .

رشد طبیعی کودک  مختل می شود .

به دلیل اینکه با وجود اختلاف زن و شوهر موقعیت نامطلوبی .

در ماهیت عاطفی خانه ایجاد می‌شود.

که بر روی کودکان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

اختلاف زناشوئی

طبیعی می باشد که هر چقدر مقدار اختلاف و نوع روبرو شدن والدین بیشتر شود .

یعنی اختلاف زناشوئی حالت خشن تری  به خود خواهد گرفت.

یا گاهی به زد و خورد فیزیکی منجر خواهد شد. اختلاف زن و شوهری

تاثیر های فراوانی بر روی رشد کردن طبیعی کودکان می‌گذارد .

و گاهی در دوره های سنی بالاتر پیامدهای این گونه اختلاف ها .

در شکل های متفاوت بر روی برخورد کودکان آشکار خواهد شد.

 

 

مطالب مرتبط