X

آزمون مهارت‌های زبان انگلیسی ELST

مشخصات این آزمون:

انطباق پذیر ، مقایسه‌ای ، توانایی استفاده آنلاین ، گزارش تکمیلی ،مطابقت با مدل راش ، مقاومت در برابر موارد نادرست .

زبان‌ها:

انگلیسی ، فرانسه‌ای ، آلمانی .

کاربرد :

آزمون کرن دانش انگلیسی در حوزه‌های درک مطلب، لغت نامه و گرامر.

پس زمینه نظری :

ELSTمهارت‌های زبان انگلیسی را در حوزه‌های لغت نامه، گرامی و درک مطلب اندازه‌گیری می‌کند.

آیتم‌ها با استفاده از نظریه مربوط به این رهیافت، بر اساس فاکتور تکرار موارد (لغت نامه ،گرامی) و ساختار متن، که بر روی درک مطلب تاثیر گذار است، طراحی شده‌اند.

الزامات موجود ناشی از کاربرد آزمون به عنوان یک آزمون زبان خارجی می‌باشد که در فرآیند طراحی این آزمون، به صورت ضمنی در نظر گرفته شده است.

کاربرد پذیری مدل راش دو بخشی و همچنین بی طرف بودن آزمون برای موارد آزمون استفاده شده در سه بخش، به صورت موفقی اثبات شده است.

اجرا :

این آزمون به عنوان آزمون توانایی انتخاب چندگانه، همراه با یک محدودیت زمانی برای هر آیتم ارائه شده است.

برای تمامی آزمون‌های فرعی، انتخاب آیتم‌ها منجر به یک آزمون خطی می‌شود؛ اخیرا، آزمون‌های فرعی به صورت سالانه و همراه با آیتم‌های گسترده تالیف می‌شوند.

فرم‌های آزمون :

دو فرم آزمون که در دسترس می‌باشند عبارتند از:

  • S1 همراه با دستور العمل هایی بر اساس زبان فرد پاسخ‌دهنده.
  • S2 همراه با دستور العمل های انگلیسی .

امتیاز بندی:

نتایج به صورت امتیاز خام و پارامتر شخصی برای هر آزمون فرعی گزارش می‌شوند؛ همچنین همراه با نتایج، امتیازات معیار مربوطه هم ارائه می‌شوند.

پایایی :

به دلیل پایایی مربوط به مدل راش دو بخشی، پایایی مربوط به همسانی و سازگاری درونی یک مورد مسلم و ثابتی می‌باشد.

این آزمون به صورت فردی برای فرد پاسخ‌دهنده محاسبه می‌شود و در بخش نتایج آزمون، تفسیرات راهنمایی کننده بیان می‌شوند. برای افراد پاسخ‌دهنده دارای دامنه توانایی متوسط، پایایی‌های محاسبه شده به صورت مجزا، در حدود r = 0.80 می‌باشد.اعتبار:

آیتم‌ها، که با همکاری متخصصان زبان شناسی طراحی شده‌اند، دارای اعتبار مضمون می‌باشند.

علاوه بر این، امتیازات مربوط به تمامی آزمون‌های فرعی در یک سطح متوسط، با آزمون‌های درک مطلب شفاهی به زبان آلمانی، دارای همبستگی می‌باشند (۰٫۲۰ ≤ r ≤ ۰٫۴۱). اعتبار ساختاری با استفاده از توجیه ساختاری مربوطه مورد آزمون قرار گرفته است.

از لحاظ نظری فرض شده است که سطح دشواری آیتم‌ها در آزمون لغت نامه ای (بر مبنای تکرار کلمات در کل جمعیت بریتانیا، که تکرار کلمات محرک و راه حل را محاسبه کرده است)، ۲۲ % از کل تغییرات صورت گرفته در پارامتر‌های دشورای مربوط به مشاهده تجربی را توضیح می‌دهد.

دشوار ی های آیتم مربوط به آزمون گرامر، می‌تواند با استفاده از تکرار فرم‌های صرف و نحوی استفاده شده (۴۴% از تغییرات توضیح داده شده) توضیح داده شود.

تحلیل مربوط به آزمون درک مطلب نشان گر توضیح سهم قابل توجهی از دشواری، با استفاده از نوع آیتم (۲۵%) می‌باشد.

علاوه بر این، همبستگی رتبه نشان گر یک همبستگی کم تا متوسط در بین دشواری آیتم و دشواری متن عمومی (r = 0.33) می‌باشد.

معیار‌ها :

یک نمونه معیار N = 2978 از متقاضیان دانشگاهی اتریشی در دسترس است که برای سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ درخواست داده بودند.

زمان مورد نیاز برای آزمون :

  • درک مطلب: تقریبا ۲۰ دقیقه.
  • گرامی: تقریبا ۱۰ دقیقه.
  • لغت نامه: تقریبا ۱۰ دقیقه.

دانلود رایگان PDF کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی وینا vienna + pdf از طریق سایت مشاوره خانواده برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۷). مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna، انتشارات نارون دانش.

مطالب مرتبط