X
    دسته بندی ها: کتاب CANTAB

آزمون عنوان¬گذاری درجه¬بندی شده (GNT)

تشریح GNT

آزمون عنوان‌گذاری درجه¬بندی شده، توسط پروفسور الیزابت¬وارینگتو و دکتر پت¬مک¬کنا معرفی شد و در سطح قابل توجهی در روانشناسی عصب شناختی مورد استفاده قرار گرفت.

این آزمون شامل تعدادی خط کشیده شده است که به ترتیب افزایش درجه سختی قرار گرفته¬اند. این بدان معنا است که حتی این امکان وجود دارد که دشواری پیدا کردن کلمه در یک لغت¬نامه عنوان‌گذاری گسترده وجود داشته باشد.

نمایش دادن

سی خط کشیده شده مختلف بر روی صفحه نمایش داده می‌شود.


شکل ۱۹٫ صفحه مأموریت GNT که نشان دهنده اولین نقاشی است (یک کانگرو)

مأموریت

فرد باید تصویر نشان داده شده در نقاشی را شناسایی کند. آزمون گیرنده هرپاسخ صحیح یا ناصحیح را ثبت می‌کند.

حالت‌های آزمون GNT

دو حالت آزمون برای GNT وجود دارد:
• بالینی
• بالینی

r
در هر دو حالت، دستورالعمل اجرایی مشابهی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی برخی از اشیا متفاوت هستند. حالت بالینی بیشتر برای کشور UK معتبر می‌باشند؛ حالت بالینی r دارای ویژگی¬های فرهنگی کمتری است و می‌تواند توسط افراد موجود در کشور‌های دیگر هم مورد استفاده قرار بگیرد.

زمان اجرا

اجرای آزمون عنوان‌گذاری درجه‌بندی شده حدود سه دقیقه طول می‌کشد که بستگی به درجه اختلال موجود دارد.

عناوین مربوط به موارد موجود در GNT در حالت بالینی

اسم¬های صحیح مواردی که در حالت بالینی GNT مورد استفاده قرار می‌گیرد، در زیر آورده شده است.

شماره اسم شماره اسم

۱ کانگرو ۱۶ لاک¬پشت
۲ مترسک ۱۷ ترامپولین
۳ بویه ۱۸ صدای غرش کردن
۴ انگشتانه ۱۹ گوی پر دار
۵ دست بند¬ها ۲۰ مورچه¬خوار یا خوک خرطوم دار
۶ انبرک ۲۱ پاگودا یا بتکده
۷ در بطری باز کن ۲۲ شعاع دایره
۸ کیسه چرمی جلوی دامن اسکاتلندی¬ها ۲۳ لباس کشباف
۹ ریشه ۲۴ تاج
۱۰ ساعت آفتابی ۲۵ روبند
۱۱ میله¬های عاج برای خوردن غذای چینی ۲۶ سکستان (وسیله اندازه¬گیری ارتفاع ستارگان)
۱۲ منعکس کننده نور ۲۷ حیوان افسانه¬ای با بالا تنه انسان و پایین تنه اسب قنطورس
۱۳ گراز نر ۲۸ بالا پوش راهبان
۱۴ چشم¬بند اسب ۲۹ دامن کوتاه
۱۵ عینک یک چشمی ۳۰ دستگاه تقطیر

عناوین مربوط به موارد موجود در GNT در حالت بالینی r-

 قبل از اجرای این آزمون برای فرد، مطمئن باشید که با تمامی موارد مورد استفاده در حالت بالینی r – GNT آشنایی دارد، چرا که شما مسئول امتیاز¬ دهی به فرد اجرا کننده¬ی آزمون هستید.

اسم¬های صحیح مواردی که در حالت بالینی r – GNT مورد استفاده قرار می‌گیرد، در زیر آورده شده است. شماره¬ مربوط به هر صفحه در زیر نقاشی نشان داده شده است.

شماره اسم شماره اسم

۱ کانگرو ۱۶ گورخر
۲ مترسک ۱۷ ترامپولین
۳ بویه ۱۸ صدای غرش کردن
۴ انگشتانه ۱۹ زمان سنج آونگی
۵ دست بند¬ها ۲۰ ماشین حساب
۶ انبرک ۲۱ پاگودا یا بتکده
۷ در بطری باز کن ۲۲ شعاع دایره
۸ سه پایه نقاشی ۲۳ لباس کشف باف
۹ ریشه ۲۴ تاج
۱۰ ساعت آفتابی ۲۵ افسون¬گر
۱۱ میله¬های عاج برای خوردن غذای چینی ۲۶ سکستان (وسیله اندازه گیری ارتفاع ستارگان)
۱۲ منعکس کننده نور ۲۷ حیوان افسانه ای با بالا تنه انسان و پایین تنه اسب قنطورس
۱۳ گراز نر ۲۸ بالا پوش راهبان
۱۴ خیمه مخروطی سرخ پوستان ۲۹ کازو (یک عروسک بادی)
۱۵ عینک یک چشمی ۳۰ هرمدستور العمل اجرایی GNT

شما در سرتاسر این آزمون برای ثبت جواب¬های فرد، نیاز به استفاده از صفحه کلید دارید (یا در صورتی که مجموعه تحقیقاتی CANTAB را بدون صفحه کلید اجرا می¬کنید، به یک پد فشاری دو دکمه¬ای نیاز خواهید داشت).

صفحه کلید (یا پد فشاری) را دور از فرد یا دور از چشم وی نگه دارید چرا که گمراه نشدن آن¬ها در هنگام ثبت جواب¬ها توسط شما، اهمیت زیادی دارد.

زمانی که صفحه شروع GNT نمایش داده می‌شود، این راهنمایی را به فرد ارائه دهید:

برای شروع آزمون، k را فشار بدهید.

در این آزمون ۳۰ نقاشی وجود دارد که فرد باید آن¬ها را شناسایی کند.

در برخی مواقع نیاز است که پاسخ¬ها پرسیده شوند. در برخی مواقع افراد برخی موارد را با هم اشتباه می¬گیرند، شاید گوی پر دار را به صورت”گل¬ها” شناسایی کنند یا یک جواب کلی بدهند (برای مثال، پاگودا می‌تواند “ساختمان سازی” یا به صورت یک”چادر” شناخته شود).

همچنین این امکان وجود دارد که با اشاره کردن به سمت ویژگی‌های برجسته محرک، توجه فرد به آن بخش از محرک جلب شود (برای مثال، ممکن است که چشم بند¬های اسب “اسب” نامیده شود یا شعاع دایره ممکن است که “دایره” نامیده شود).

در صورتی که این اتفاق صورت بگیرد، باید پیام مناسبی به فرد داده شود که می‌توانید همانند این باشد:

به منظور نشان دادن پاسخ صحیح و نشان داده شدن نقاشی بعدی، X را فشار بدهید (کلید محوری راست). برای ثبت جواب نادرست و نمایش داده شدن سوال بعدی، Z را فشار بدهید (کلید محوری چپ).

در صورتی که شما برای ثبت جواب¬ها از پد فشاری استفاده می‌کنید، برای ثبت یک پاسخ درست، دکمه راست را فشار بدهید و برای ثبت یک پاسخ نادرست، دکمه چپ را فشار بدهید.

در کل۳۰ خط کشیده شده نقاشی وجود دارد که بعد از آن¬ها آزمون خاتمه می‌یابد.

دانلود رایگان pdf کتاب مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی کنتب  + CANTAB

از طریق  سایت همسرانه  برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۸).  مجموعه آزمون‌های ارزیابی عصب روانشناختی CANTAB ، انتشارات نارون دانش.

دکتر نظری: