X

آزمون درک ترافیک تاپیستوسکوپیک انطباقی ATAVT

مشخصات این آزمون :

انطباقی، فروش بالا، قابلیت استفاده آنلاین، مطابقت با مدل راش، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

چینی (سنتی) ، چکی ، هلندی ، انگلیسی ، فرانسه‌ای ، آلمانی ، مجارستانی ، ایتالیایی  ، پرتقالی  ،رومانیایی ، روسیه‌ای ، اسلواکیایی ، اسپانیایی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

ارزیابی توانایی مبنی بر مشاهده بصری و مهارت بدست آوردن یک دید کلی، و همچنین توانایی گرایش بصری و سرعت ادراک.

پس زمینه نظری :

ATAVT توانایی مبنی بر مشاهده را از طریق نشان دادن مختصر تصاویر مربوط به موقعیت‌های ترافیکی نشان می‌دهد. آیتم‌ها با استفاده از یک توجیه مشخص و دارای مبنای نظری ایجاد شده است که بر مبنای تحلیل دقیق و همراه با جزئیات از فرآیند شناختی می‌باشد که در آزمون به کار گرفته می‌شود.

طراحی ATAVT بر مبنای اصول استفاده شده در آزمون TAVTMB می‌باشد که دارای طراحی خوبی است، ولی با در نظر گرفتن یافته‌های مربوط به تحقیقات جدید، که در رابطه با درک از صحنه ها و اشیاء می‌باشد، ایجاد شده است.

۸۴ آیتم با استفاده از مدل راش۱PL انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بانک مربوط به موارد نتیجه‌گیری شده، باعث می‌شود که آزمون  همراه با کلیه مزیت هایی که دارد، به صورت انطباقی نشان داده شود.

اجرا:

قسمت مختصری از تصاویر مربوط به موقعیت ترافیکی ، به فرد پاسخ‌دهنده نشان داده می‌شود.

این فرد بعد از مشاهده هر تصویر، باید آن چیزی را که در آن بوده است را بگوید، و از پنج گزینه پاسخ که ارائه می‌شود، یک مورد را انتخاب کند. آیتم‌ها به صورت انطباقی نشان داده می‌شوند به همین دلیل، بعد از مرحله اولیه برای فرد پاسخ‌دهنده مواردی نشان داده می‌شود که دارای دشواری بیشتری می‌باشند و فرد پاسخ‌دهنده برای مطابقت دادن فرد به توانایی بالایی نیاز دارد.

فرم‌های آزمون: دو فرم آزمون در دسترس می‌باشد: S1 برای استفاده در کشورهایی که رانندگان در سمت راست ماشین قرار دارند و S2 برای کشورهای که رانندگان در قسمت چپ ماشین قرار می‌گیرند.

امتیاز بندی:

پارامتر شخص به همراه رتبه درصدی مربوط به امتیاز T گزارش می‌شود.

پایایی:

به دلیل اعتبار مربوط به مدل راش ۱PL، پایایی یا قابلیت اطمینان در مورد همسانی و سازگاری درونی به صورت ثابت و قطعی می‌باشد.

دقت مربوط به اندازه‌گیری، بر روی خطای استاندارد مهم، به میزان ۰٫۴۹ اندازه‌گیری شده است.

پایایی مربوط به این مورد برابر باr = 0.80  می‌باشد. دقت از قبل تعیین شده ‌اندازه‌گیری، برای تمامی سطوح توانایی فرد پاسخ‌دهنده اعمال می‌شود.اعتبار:

سامر و همکاران  یک همبستگی R = 0.90 را بین پارامتر‌های دشواری مدل ۱PL راش و ویژگی‌های ساختاری، به دست آورند (پیشنهاد دادند). شواهد مربوط به متغیر معیار، با استفاده از مطالعات گسترده مربوط به پیش بینی ارزیابی کلی رفتار رانندگی در آزمون‌های رانندگی استاندارد به دست آمده است.

برای مثال، سامر و همکاران (۲۰۰۴)، با استفاده از  یک گروه از آزمون‌ها که شامل ورژن قبلی ATVAT بود، یک درصد رتبه بندی ۷۴٫۷ % را در پیش‌بینی رفتار رانندگی به دست آوردند.

ریز و همکاران  (۲۰۰۸) درصد ها دسته‌بندی ۸۰٫۲ % و ۸۶٫۵ % ، را به همراه ورژن قبلی از ATVT گزارش کردند که در انجام دادن ارتباط نسبی ۱۷٫۶ % و ۵٫۸ % به کار گرفتند.

نتایج بدست آمده از مطالعه ریز و همکاران (۲۰۰۸) ، به وسیله مطالعه صورت گرفته توسط سامر و همکاران (۲۰۰۸) تکرار شد. علاوه بر آن، نویسندگان یک اعتبار فزاینده از ATAVT را در آزمون‌های توانایی و ویژگی‌های شخصیتی مربوط به رانندگی نشان دادند.

معیار‌ها :

یک نمونه معیار در دسترس است که شامل N = 1190 نفر از افراد می‌باشد. پارامتر‌های شخص اصلاح شده بر اساس سن هم ارائه شده است.

زمان مورد نیاز برای آزمون :

زمان مورد نیاز برای تکمیل آزمون، تقریبا به مدت ۱۰ دقیقه می‌باشد.

نکته: خود برنامه به صورت اتوماتیک وار، سرعت خروجی تصاویر را بررسی می‌کند و در صورتی که الزامات مورد نیاز تامین نشده باشد، یک هشداری را نشان می‌دهد.

این آزمون می‌تواند قبل از خرید و به وسیله نصب کردن ورژن نمایشی، نشان داده شود.

دانلود رایگان PDF کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی وینا vienna + pdf از طریق سایت مشاوره خانواده برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۷). مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna، انتشارات نارون دانش.

مطالب مرتبط