X

آزمون توجه برای تمایز DAKT

مشخصات این آزمون :

مقایسه‌ای ،قابلیت اجرای آنلاین، فرم آزمون همزمان،گزارش تکمیلی، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

عربی، بلغارستانی،چینی (سنتی)، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، آلمانی، ایتالیایی، لهستانی، پرتغالی،روسیه‌ای، صربستانی،اسلوکیایی .

کاربرد :

DAKT برای اندازه‌گیری سرعت درک و دقت استفاده می‌شود . به این معنا که کیفیت و تعداد تمرکز و توجه آزمون می‌شود.

پس زمینه نظری :

DAKT یکی از آزمون‌های غیر شفاهی می‌باشد که برای اندازه‌گیری سرعت و دقت استفاده می‌شود. سرعت درک به صورت ظرفیت ثبت جزئیات به صورت سریع و در یک محیط ادراکی و تفاوت قائل شدن به موارد نامرتبط تعریف می‌شود.

نسبت تعداد خطاها و تعداد عملکرد به عنوان دقت اندازه‌گیری تعریف می‌شود. تحقیقات مربوط به توانایی ذهنی از آنالیز فاکتور استفاده می‌کند تا یک ارزیابی دقیقی از مولفه سرعت داشته باشد. DAKT بر روی این فاکتور متمرکز می‌شود.

اجرا :

DAKT شامل سه آزمون فرعی می‌باشد (اعداد،حرف و شکل‌ها). وظیفه فرد آزمون دهنده عبارت از شناسایی و نشانه‌گذاری آیتم‌ها در بالاترین سرعت و دقت ممکن می‌باشد.

فرم‌های آزمون :

دو نوع فرم آزمون همزمان (S1 و S2) در دسترس می‌باشد. هر یک از زیر مجموعه‌ها می‌تواند به صورت مجزا استفاده شود.

امتیاز بندی :

تعداد جواب‌هایی که به صورت صحیح می‌باشد، برای اندازه‌گیری سرعت درک استفاده می‌شود؛ درصد خطاها در تعداد کل آیتم‌ها، میزان دقت را نشان می‌دهد. راهنمای نتایج، امتیازات خام و استاندارد را برای هر آزمون فرعی و کل آزمون نشان می‌دهد.

پایایی :

ضریب پایایی آزمون همزمان برای سرعت درک برابر با r = 0.96 و برای دقت برابر با r = 0.85 می‌باشد.

اعتبار :

اعتبار روان‌شناسی DAKT کاملا مشخص می‌باشد . فرد به صورت آنی در مورد توجه و تمرکز فکر می‌کند. اعتبار منطقی با استفاده از تعریف عملیاتی سرعت و دقت درک تعریف می‌شود. اعتبار پیشگویی برای وظایفی که به سطح بالای سرعت و دقت بالا نیاز دارند، نشان داده شده است.معیار‌ها :

برای هر دو مورد آزمون‌ها، معیار‌های مربوط به یک نمونه اتریشی N = 525 شخص و همچنین یک نمونه نرمال سوئدی N = 1120 در دسترس می‌باشد. همچنین هر دو مورد این نمونه برای گروه‌های سنی مختلف هم در دسترس می‌باشد

از نظر آماری، کل معیار اتریشی با کل معیار سوئدی فرق ندارد. بنابراین این دو معیار و نمونه می‌توانند به صورت یکسان در نظر گرفته شوند.

زمان آزمون :

زمان آزمون برای هر آزمون فرعی برابر با ۳ دقیقه می‌باشد. برای بخش راهنما و حل مسئله هم ۴ دقیقه اضافه می‌شود.

دانلود رایگان PDF کتاب مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی وینا vienna + pdf از طریق سایت مشاوره خانواده برای شما فراهم شده است.

منبع: دادخواه، یاسر و نگار احمدی (۱۳۸۷). مجموعه آزمون های ارزیابی عصب روانشناختی vienna، انتشارات نارون دانش.

دکتر نظری: