سطح ملاحظه گری
سطح ملاحظه گری

سطح ملاحظه گری

ایا به یادتان مانده است که وقتی کسی بسته سنکین شما را کمک کرد.

یا دری را به رویتان باز نگه داشت چه احساس خوبی پیدا کردید؟

اما ما انسان ها موجودات غریبی هستیم .

و چیزهای زیادی دست به دست هم تا معلوم شود .

برای دیگران کاری انجام می دهیم یا نه.

روحیه,روابطمان با دیگران,وحتی وضع اب و هوا روی رفتار ما تاثیر می گذارد.

سن و سال و حتی نیازمند بودن انها هم روی سخاوت ما تاثیر می گذارد.

در بررسی یک موضوع در نیویورک از تعداد افرادی خواسته شد.

به افرادی که در حالت پریشانی به سر می برند کمک کنند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

سطح ملاحظه گری

عوامل کمک به دیگران 

پژوهشگران به این نتیجه رسیدندکه سالمندان کمک بیشتری دریافت کردند.

و سهم میانسال ها و جوانها کمتر بود.در ضمن مشخص شد.

که احتمال کمک به زنان بیشتر از مردان است.از طرفی,پژوهشگران به این نتیجه رسیدند.

که زنان زیبا و خوش لباس کمکی بیشتر از سایر زنها دریافت می کنند.

بنابراین همان طور که مشاهده می کنید ,در زمینه کمک کردن به دیگران عوامل زیادی وجود دارد.

اگر از خودمان تصویر ذهنی خوبی داشته باشیم .

و اگر خودمان را فردی کمک کننده می دانیم.

احتمال این که به نیازمندی کمک کنیم بیشتر می شود.

آزمون سطح ملاحظه گری

سوالات زیر با ملاحضه بودن شما را اندازه گیری می کند.صادقانه به هر سوال پاسخ دهید

 • وقتی به شما می گویند شماره حساب بانکی تان را روی چک بنویسید این کاررا می کنید؟

اری        نه

 • وقتی به دیدن کسی می روید طوری می ایستید که افتاب چشم او را نزند؟

اری       نه

 • وقتی پیش خدمت رستوران میز را جمع می کند.
 • ظرفهایی را که برداشتنشان برای او سخت است به او می دهید؟

اری       نه

 • وقتی در خیابان با کسی حرف می زنید عینک افتابیتان را بر می دارید؟

اری      نه

 • بعد از خواندن روزنامه در منزلتان,صفحات ان را به همان شکل که از اول بوده مرتب می کنید؟

اری      نه

روش برخورد با دیگران

 • وقتی از ظرفی می خواهید میوه ای بردارید.
 • میوه ایی را که دارد خراب می شود را برمی دارید؟

اری      نه

 • وقتی در رستوران از سر میزتان بلند می شوید.
 • صندلیتان را به سر جای اولش بر می گردانید؟

اری      نه

 • قبل از مراجعه به دندانپزشک ,دندانهایتان را به خوبی مسواک می زنید؟

اری     نه

 • اگر در ظرف میوه تنها یک میوه با قی مانده باشد.
 • در برداشتن ان تردید می کنید؟

اری      نه

 • وقتی کالای کوچکی را از فروشگاه می خرید.
 • ان را همان طور که هست بر می دارید.
 • تا فروشنده زحمت بسته بندی ان را به خودش ندهد؟

اری      نه

 • در صف صندوق ,اجناس خریداری شده است.
 • را طوری در برابر صندوق دار قرار می دهید .
 • که قیمت روی انها را به راحتی بخواند؟

اری      نه

 • وقتی شماره تلفن اشتباهی را می گیرید.
 • گوشی را بدون یک کلمه حرف روی تلفن می گذارید؟

اری     نه

محاسبه امتیازات سطح ملاحظه گری

با توجه به جوابهای زیر ,به هر جواب مشابه ۱امتیاز بدهید.

۱٫اری   ۲٫اری   ۳٫اری   ۴٫اری   ۵٫اری   ۶٫اری

۷٫اری   ۸٫اری   ۹٫اری   ۱۰٫اری   ۱۱٫اری   ۱۲٫نه

امتیاز ۸ به بالا:

 • شما دوست دارید که به دیگران کمک کنید.
 • و اگر احساس کردید که در این کار مورد نیاز هستید .
 • در این کار تعلل نخواهید کرد.

امتیاز۷-۵:

 • شما از نظر با ملاحضه بودن در حد متوسطی قرار دارید.
 • اگر کسی ازشما کمک بخواهد به او کمک می کنید.
 • اما معمولا به کسی پیشنهاد کمک نمی دهید.

امتیاز۴-۰:

 • شما برای کمک کردن به دیگران علاقه کمی دارید.
 • شاید به کمک خوستن دیگران بی توجهی کنید.
 • سعی کنید به اطرافیان خود بیشتر توجه کنید.

توضیحات سطح ملاحظه گری

مهم می باشد وقتی کسی از شما چیزی می خواهد چگونه با او رفتار می کنید.

پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که وقتی کسی در خواست کمک می کند.

انرا با صراحت و مستقیم مطرح کند احتمال ان که به ان کمک شود بیشتر است.

مخصوصا اگر این درخواست دلیل موجهی داشته باشد.

بنابراین طلب کمک خواستن از دیگران با دلیل بنابراین طلب کمک خواستن از دیگران.

با دلیل امکان دریافت کمک را افزایش می دهد. ادامه مطلب …

تصویر سازی ذهنی درمان
تصویر سازی ذهنی درمان

تصویر سازی ذهنی درمان

مطالعات اخیر در مورد استفاده از استعاره ها نشانگر این بوده است .

که افراد در همه مکان ها، در هر دقیقه از ۲ تا ۱۰ استعاره استفاده می کنند.

شاید به همین دلیل است که در تمرین مدل سازی نمادین.

استعاره یک عامل مهم و تعیین کننده در نظر گرفته می شود.

کاربرد استعاره فقط به بخش گفت و گو محدود نمی باشد.

افراد می تواند در ارتباطات غیر کلامی هم از استعاره ها استفاده کنند.

برای مثال، نمادها، استعاره ها و تصویر ذهنی می تواند از طریق کلمات، ژست ها.

زبان بدن و نقاشی بیان شوند و همچنین می تواند به صورت آگاهانه و غیر آگاهانه ابراز شوند.

اهداف افراد در استفاده از استعاره ها می تواند عبارت باشد از:

 • توضیح یک اتفاق آسیب زا.
 • بیان کردن یک احساس مشکل.
 • بیان کردن یک تجربه یا اتفاق به صورت خلاصه.
 • بیان کردن مفاهیم انتزاعی به صورت دقیق.
 • خلاصه بیان کردن اطلاعات حجیم.
 • بحث در مورد موارد مشکل.
 • توصیف یک تجربه درونی.

استعاره های نمادین

استعاره های نمادین و تصویر ذهنی می توانند مشخص و یا نامشخص باشند.

برای مثال، در صورتی که یک مرد بگوید ” کل وزن جهان بر روی شانه های من هست”.

کاملا مشخص است که وی به صورت کنایه آمیز و استعاره ای صحبت می کند.

و بنابراین استعاره مشخص و صریح می باشد. ولی اگر آن مرد بگوید که “دوست دارم.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

بدانم که چه کاری را باید در مورد شغلم انجام بدهم”.

 • عبارت چه کاری، نشانگر یک استعاره نامشخصو نامفهوم است.
 • معمولا در موارد بیشتری از استعاره های نامشخص استفاده می شود.
 • ولی در برخی مواقع فهمیدن آن سخت تر می باشد.
 • در طول درمان، یک درمانگر معمولا از یک فرآیند چهار مرحله ای.
 • برای ایجاد یا توسعه استعاره های ایجاد شده  است.
 • توسط فرد درمانجو، استفاده می کند. 

در اغلب موارد از یک مجموعه نُه سوال زبان صریح، برای پیشرفت این پروسه استفاده می شود.

تصویر سازی ذهنی درمان

مرحله شناخت استعاره ذهنی

مرحله ۱ (شناخت استعاره):

 • وقتی که فرد درمانجو در طول گفتار درمانی از یک استعاره استفاده می کند.
 • درمانگر همراه با تکرار کردن آن کلمه، شروع به پرسیدن سوالات دیگری از فرد می کند تا استعاره را مشخص تر کند.

مرحله ۲ (توسعه و پیشرفت استعاره):

 • درمانگر با استفاده از سوالات نُه گانه زبان صریح، توسعه.
 • و مشخص کردن استعاره استفاده شده را تسهیل می کند و همچنین هدف وی کمک به فرد.
 • برای برقراری ارتباط با استعاره در سطوح مختلف می باشد. تا زمانی که این استعاره به صورت کامل.
 • و از طریق زبان، ژست، هنر و سایر روش ها درک شود، معمولا درمانگر یک مدتی را در این مرحله باقی می ماند.

مرحله ۳ (کار بر روی استعاره):

 • با مشخص شدن و شناخته شدن استعاره استفاده شده توسط فرد درمانجو.
 • درمانگر دوره را به سمت یک هدف درمانی خاص پیش می برد.
 • برای مثال، ممکن است که درمانگر محدودیت های مربوط به استعاره را پیدا کند.
 • و به فرد درمانجو کمک کند تا استعاره را دوباره بسازد، و یا از وی بخواهد .
 • که یک داستانی را بگوید که عبارات موجود در استعاره را شامل شود.

مرحله ۴ (تغییرات کامل):

 • در طول این فرآیند، معمولا استعاره ها به صورت کامل یا جزئی تغییر می کنند.
 • در طول این مرحله، درمانگر می تواند به کامل بودن این تغییرات کمک کند .
 • و فرد به یک چشم انداز و دیدگاه جدیدی دست یابد که قابل اعمال در زندگی روزمره فرد باشد.

استعاره های تصویرسازی ذهنی

مرحله اول:

استعاره شناخته شده است.

فرد درمانجو:

اخیرا حس می کنم که من نامرئی هستم.

درمانگر:

و چه زمانی حس می کنی نامرئی هستی، چه نوع نامرئی منظورت هست؟

فرد درمانجو:

مثل یک روح هستم.

درمانگر:

و روح، چه نوع روحی هست؟

فرد درمانجو:

روحی که از مه درست شده است. شما می تواند از من عبور کنید.

توسعه استعداد ذهنی

مرحله ۲:

استعاره توسعه می یابد.

درمانگر:

و زمانی که یک شخص از مه عبور می کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟

درمانجو:

از هم می پاشد و پراکنده می شود.

درمانگر:

و چه زمانی از هم می پاشد، در کجا پراکنده می شود؟

درمانجو:

به همه جا می پاشد. شما می توانید به صورت کاملا مشخص آن را ببینید.

درمانگر:

آیا می توانی به من نشان بدهی که بدن شما کجا می رود؟

درمانجو:

(فرد در کل فضای اتاق حرکت می کند، با دست های خود دایره های تکراری می کشد)

شکل گیری استعاره ذهنی

مرحله ۳:

استعاره دوباره شکل می گیرد.

درمانگر:

خب، بعضی مواقع شما احساس می کنید که یک روح نامرئی از ابرها هستید.

که مردم از شما عبور می کنند، و باعث می شوند که مه از هم بپاشد .

و در همه جا پخش شود. برای اولین بار در چه زمانی روح دیده می شود، دوست دارید چه اتفاقی بیافتد؟

درمانجو:

من دوست دارم که دیده شوم. من دوست دارم که شاداب و سرزنده باشم.

درمانگر:

و چه زمانی دیده می شوید و شاداب می شوید، بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟

درمانجو:

آنها به من توجه می کنند و می فهمند که من مهم هستم.

درمانگر:

و چه چیزی نیاز است تا روح دیده شود، سرزنده باشد ، مورد توجه قرار گیرد و مهم باشد؟

درمانجو:

روح باید فنا شدن در پس زمینه را متوقف کند. نیاز دارد تا وجود داشته باشد و شکلی به خود بگیرد. ادامه مطلب …

رویکرد انرژی درمانی
رویکرد انرژی درمانی

رویکرد انرژی درمانی بهبود سلامتی فرد از طریق تمرکز بر توازن و جریان انرژی مابین بدن، مغز، عواطف، و روح می باشد. انرژی اصلی core energetic نامیده می شود.

در این فرآیند درمانی فرض می شود که خصوصیات غریزی یک شخص، منعکس کننده خصوصیات جهانی عشق، عقل، آرامش و قدرت بوده و درمانگران واجد شرایط مربوط به این رهیافت درمانی، به افراد کمک می کنند تا به یک وضعیت مناسبی از این خصوصیات درونی درست یابند.

رویکرد انرژی درمانی

فهرست مطالب

 • توسعه رویکرد انرژی درمانی
 • سه لایه شخصیتی
 • چهار مرحله مربوط به رهیافت انرژی درمانی
 • تکنیک ها و روش های مربوط به رویکرد انرژی درمانی
 • مشکلات حل شده با استفاده از رویکرد انرژی درمانی
 • آموزش رویکرد انرژی های اصلی
 • محدودیت ها و نگرانی های مربوط به رویکرد انرژی درمانی

توسعه رویکرد انرژی درمانی

توسعه رویکرد انرژی درمانی در اوایل دهه ۱۹۷۰ و توسط جان سی. پیراکوس[۱] که یک دکتر بالینی بود، تاسیس شد.

این رهیافت درمانی بر مبنای عقاید و آموزش های پزشک ها، دانشمندان و فیلسوفانی ایجاد شده است که از وجود داشتن نیروی مثبت و خلاق مابین انسان ها حمایت می کردند.

این نظریه به شدت تحت تاثیر کار ویلهلم ریچ[۲] قرار گرفته بود. ریچ معتقد بود که انرژهای درونی مسدود شده، بدن را شکل می دهند و منجر به رشد الگوهای زندگی منفی می شوند.

پیراکوس، همانند ریچ، بر این باور بود که محرک های انسانی از نظر مبنایی خوب هستند و این محرک ها باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرند تا فرآیند درمان را تسهیل بخشند.

پیراکوس قبل از اینکه به همراه ریچ، و به کمک الکساندر لاون[۳] تحلیل بیو انرژتیک – که نوعی روان درمانی بدنی می باشد –  ایجاد کنند، خودش بیمار و دانشجوی ریچ بوده است.

آنها به همراه یکدیگر موسسه بیو انرژتکیز را در سال ۱۹۵۵ تاسیس کردند، که در ادامه کار ریچ برای توسعه رهیافت جدید بوده است.

آنها ایده مبنایی – داشتن یک ارتباط فعال و پر انرژی با زمین- را برای پیشرفت حس امنیت درونی برای افراد درمانجو، معرفی کردند.

همچنین پیراکوس و لاون مشاهده کردند که افرادی که در موقعیت مناسب و به صورت سرپا ( به جای اینکه متکی به مربی باشند) قرار گرفته بودند، از یک سری مزایا بهره مند شده بودند.

آنها یک موقعیت مناسب را پیدا کردند و به صورت سرپا ایستادند که منجر به ایجاد یک دامنه وسیعی از حرکت ها و تغییر وضعیت ها شده است و در نهایت منجر به ایجاد جریان انرژی بهتری شده است.

همسر پیراکوس، اوا[۴] اصول فکری مربوط به کارهای پث[۵] را به وی معرفی کرد و به وی کمک کرد تا ارتباط موجود مابین روانشناسی، پزشکی و مذهب را تشخیص دهد.

وی در نهایت از بیو انرژتیکز جدا شد و با همسر خود همکاری کرد تا ایده های خود را در مورد نحوه کمک بهتر به افراد درمانجو پیگیری کند.

پیراکوس تکنیک های درمانی بدن را با بیو انرژتکیز و مفهوم فکری پث ادغام کرد و رویکرد انرژی های درمانی را تشکیل داد.

در سال ۱۹۷۳، پیراکوس موسسه انرژی های اصلی را در نیویورک تاسیس کرد.

توسعه رویکرد انرژی درمانی

سه لایه شخصیتی

رویکرد انرژی درمانی فرض می کند که انسان دارای سه لایه شخصیتی می باشد که هر کدام از آنها انرژی های متفاوتی دارند.

بر اساس این مدل، انسان در هر موقعیت و لحظه ای  از طریق این سه لایه شخصیتی خودش واکنش نشان می دهد.

شخصیت اول رویکرد انرژی درمانی

ماسک بیرون ترین لایه است و بر اساس این مدل، نشانگر بخشی می باشد که در معرض دید دنیای پیرامون قرار می گیرد.

استراتژی های بقا و مکانیسم های دفاعی با هم ادغام می شوند و با استفاده از آن در برابر رنج، اشتباهات، و نیازهایی تامین نشده در گذشته اجتناب می شود یا آنها از بین برده می شوند.

ماسک بیانگر جنبه ای از شخصیت می باشد که تلاش دارد تا فرد، به ایده آل ترین وضعیتی دست یابد که افراد دیگر فرض می کنند.

لایه ماسک باعث می شود که مشخصات فرد قوی تر شود و در نتیجه تشخیص و شناخت مشکلی که به صورت نا آشکار ایجاد شده است، سخت می شود.

احساسات سرکوب شده می توانند به صورت فشار ماهیچه ای و شکل های بدنی مشخصی همانند برآمدی چانه، شانه های خمیده و غیره خودشان را نشان دهند.

همچنین ماسک می تواند مشخصات مربوط به خود برتر را هم دچار تغییر کند. دوست داشتن می تواند به انکار خود و یا رفتارهای فرمان بری و مطیع بودن تغییر یابد.

قدرت می تواند تغییر یابد و به شکل رفتارهای عصبی و یا کنترل شده تبدیل شود.

همچنین بینش به شکل های مختلف بی توجهی و صرفنظر تبدیل می شود.

به دلیل اینکه ظاهری که فرد از خود به دنیای بیرون نشان می دهد، نسبت به باطن فرد متفاوت می باشد.

انرژی موجود در ماسک ها معمولا ایستا و راکد می باشد – این موضوع در رابطه با افرادی که آگاهی کامل نسبت به خود دارند و می توانند مشخصات درونی خود را بروز دهند، صحیح و معتبر نمی باشد.

سایت “مشاوره خانواده” به تدوین مقالات تخصصی و عمومی به منظور ارتقا سطح مشاوره در کشور عزیزمان می پردازد.

شخصیات دوم رویکرد انرژی درمانی

خود سطح پایین جنبه ای از شخصیت می باشد که در زیر ماسک قرار دارد.

این بخش نشانگر انرژی شناخته نشده و رد شده بوده و منعکس کننده جنبه مخرب شخصیت می باشد و هدف آن، مخفی نگه داشتن این بخش ها از سایر افراد و عدم مشاهده آن توسط دیگران می باشد.

بر خلاف ماسک که فرض می شود دارای انرژی ثابت و خسته کننده باشد، خود سطح پایین دارای انرژی و قدرت غنی تر و مفید تری می باشد.

خود سطح پایین در نتیجه تصمیم برای اجتناب از درد و با هزینه های مختلف ایجاد می شود.

این امر می تواند فرد را از احساسات و یا بخش های از بدن که منجر به درد می شود، دور کند. با این وجود، جدا شدن از احساسات به منظور اجتناب از درد می تواند به پیشرفت بی تفاوتی نسبت به خود و دیگران شود.

در نهایت، این بی تفاوتی می تواند منجر به ایجاد رفتارهای خشن و نامناسب نسبت به خود و دیگران شود.

شخصیت سوم رویکرد انرژی درمانی

خود عالی یک لایه شخصیتی می باشد که در قسمت زیر خود سطح پایین قرار دارد.

این لایه شخصیتی نشان می دهد که کدام یک از افراد به صورت واقعی در قسمت اصلی لایه شخصیتی خود قرار دارند.

این خود عالی به عنوان محرک انرژی زندگی در نظر گرفته می شود و یک آگاهی را نسبت به هویت و شخصیت فرد نشان می دهد.

این امر نه بد و نه خوب است؛

در مقابل، این یک امر حقیقی و صحیحی می باشد.

خود عالی مقارن با یک ظرفیت بیشتر در رابطه با ارتباط با دیگران و احساس انرژی و سر زندگی بیشتر می باشد.

افراد را تشویق می کند تا احساس شادی و زنده دلی بیشتری داشته باشند.

همچنین این لایه شخصیتی تمایل زیادی به رشد مستمر و نمو کردن دارد.

مشخصات مربوط به خود عالی شامل عشق ، قدرت، بینش، رهبری، شجاعت و صداقت درونی و سایر موارد می باشد.

همانند لایه های شخصیتی ماسک و خود سطح پایین، خود عالی هم در بدن فرد قابل مشاهده می باشد.

بنابراین، افرادی که قادرند به صورت صحیح و موثقی کیفیت ها و شخصیت های مربوط به خود عالی را بیان کنند.

می تواند رضایت، خوشحالی و شادی بیشتری در طول زندگی روزمره خود تجربه کنند.

چهار مرحله مربوط به رویکرد انرژی درمانی

طرفداران رویکرد انرژی درمانی بر این باور هستند که انرژی های درونی متوقف شده و نبود آگاهی نسبت به جنبه های مختلف شخصیتی می تواند در نتیجه تفکرات، احساسات و رفتارهای ناهنجار ایجاد شوند.

درمانگران انرژی های اصلی می خواهند تا این موانع را از بین ببرند و آگاهی خود را از طریق یک فرآیند چهار مرحله ای و در طول درمان ارتقاء دهند.

مراحل مربوط به این فرآیند شامل نفوذ به ماسک، تغییر شکل خود سطح پایین، در اولویت و مرکز قرار گرفتن خود عالی و ارتباط برقرار کردن با برنامه زندگی جهانی می باشد.

این فرآیند می تواند شبیه سفر برای خود اکتشافی می باشد و فرد با انجام موفق هر یک از مراحل، به مرحله بعد وارد می شود.

لایه اول رویکرد انرژی درمانی

نفوذ به لایه شخصیتی ماسک در اولین مرحله می تواند ترسناک باشد، در نتیجه ممکن است برخی از افراد درمانجو خودشان را با لایه شخصیتی ماسک بشناسند.

افرادی که می دانند هر فردی دارای یک لایه شخصیتی ماسک است.

و نیز افرادی که نمی توانند نیاز های خود را تامین کنند (هر چند که در گذشته قادر به تامین نیاز های خود بوده اند)، در عبور از این مرحله با چالش کمتری مواجه هستند.

یک روانشناس متخصص رویکرد انرژی درمانی می تواند توضیح دهد که این لایه های شخصیتی ماسک منجر به تحریف شدن شخصیت ها و کیفیت های ذاتی مربوط به خود عالی می شود و به افراد کمک کنند تا قبل از اینکه خصوصیات طبیعی شان از بین برود، این لایه شخصیتی را بشناسند و در آن نفوذ کنند.

لایه دوم رویکرد انرژی درمانی

دومین مرحله از این فرآیند شامل تغییر و تبدیل خودِ سطح پایین می باشد.

به دلیل اینکه این لایه شخصیتی شامل افراد دارای محرک ها و عواطف می باشد که در اغلب موارد سعی می کنند از دیگران جدا و مخفی باشند، به خطر افتادن و تغییر در خود سطح پایین می تواند چالش زا باشد.

در این مرحله، افراد مراجعه کننده به درمان می توانند آسیب ها و زخم های گذشته خود را شناسایی کنند.

نسبت به زخم هایی که به دیگران زده اند، احساس پشیمانی و ندامت داشته باشند.

در طول این مرحله، یاد آوری این نکته که همه افراد دارای یک خود سطح پایین هستند، یک نکته مهم و مفیدی می باشد.

برای مشخص و شناسایی کردن همه جوانب شخصیتی یک فرد، صادق بودن با خودِ درونی و شجاع بودن ضروری می باشد.

با این وجود، ممکن است یک درمانگر این قابلیت را داشته باشد تا با یاد آوری این نکته که این سفر در مرحله خود سطح پایین به اتمام نمی رسد.

تا سطح خود عالی ادامه دارد، باعث اطمینان آفرینی مجدد در این افراد شود.

این آگاهی می تواند باعث شود که افراد برای ادامه دادن پروسه درمانی همچنان انگیزه داشته باشند.

با این وجود، درمانگرها معمولا قبل از این مرحله ارزیابی می کنند که آیا افراد درمانجو این آمادگی را دارند که در معرض خود سطح پایین قرار گیرند.

این امر بدان دلیل است که در معرض خود سطح پایین قرار گرفتن می تواند تاثیرات منفی برای افرادی داشته باشد که برخی از مشکلات، از قبیل قصد خود کشی یا استرس بعد از آسیب را تجربه کرده اند.

لایه سوم رویکرد انرژی درمانی

سومین مرحله از این فرایند عبارت از قرار گرفتن در سطح خود عالی می باشد و بیانگر یک پیشروی طبیعی از مرحله دوم می باشد.

در مراحل قبلی، از انرژی برای سرکوب کردن عواطف و احساسات ناخواسته در سطوح شخصیتی ماسک و خود سطح پایین استفاده می شد.

این احتمال وجود داشت که احساسات ناخواسته سرکوب شده در مراحل قبل، در افراد درمانجو شکل بگیرد و بر روی رفتار آنها تاثیر گذار باشد و به همین دلیل سرکوب می شدند.

این انرژی می تواند در روان و در بدن فرد حضور داشته باشد و هدف آن به دست آوردن یک درک و بیان مستقل و آزاد، از خود عالی خلاق می باشد.

لایه چهارم رویکرد انرژی درمانی

چهارمین و آخرین مرحله به صورت برنامه زندگی جهانی و همگانی شناخته می شود.

در این مرحله، افراد با دنیای پیرامون ارتباط برقرار می کنند.

اساسا هدف از این مرحله این است که افراد درمانجو نسبت به به هم پیوستگی ها و ارتباطات داخلی مابین تمامی سبک های زندگی آگاهی پیدا کنند.

همچنین در این مرحله اصل تقابل هم نقش ایفا می کند.

این اصل بیانگر این است که با افزایش تعداد افرادی که به رشد کردن، داشتن یک رابطه آزاد و بیان خود اصلی شان ادامه می دهند، آنها تاثیر بیشتری بر روی جهان و جریان زندگی می گذارند.

تکنیک ها و تمرینات مربوط به رویکرد انرژی درمانی

انرژی و هوشیاری مولفه های اصلی مربوط به نظریه انرژی درمانی اصلی می باشند. سلامتی خوب بستگی به جریان انرژی بین بدن، مغز، عواطف و احساسات و اراده فرد دارد.

علاوه بر آن، برای شناسایی جریان انرژی افراد، افزایش آگاهی شخصی و درمان ذهن و بدن، اغلب دوره های درمانی مناسب می باشد که شامل کاربرد تکنیک های درمانی متنوعی هستند.

در حالی که ارتباط زبانی و شفاهی یک نقش مهمی را در طول درمان ایفا می کند.

همچنین متخصصان انرژی های اصلی از بدن فیزیکی، به عنوان یک ابزار مهم و حیاتی برای تشخیص و اندازه گیری درمان استفاده می کنند.

در بیشتر فرم های درمانی استفاده شده، فرد درمانجو به یک مربی متکی است،.

ولی در رویکرد انرژی درمانی، افراد تشویق می شوند تا در یک موقعیت مناسب و سرپا قرار داشته باشند و انرژی را از طریق پاها و ساق پاها به زمین منتقل کنند.

این موقعیت حاکی از آگاهی شخص، برقراری ارتباط، و مسئول بودن با ایستادن بر روی دو پا می باشد.

تکنیک ها و تمرینات مربوط به رویکرد انرژی درمانی

دوره های رویکرد انرژی درمانی

این دوره های رویکرد انرژی درمانی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تمرینات فیزیکی
 • ماساژ عضلات خاص توسط خود فرد
 • تمرینات تنفسی
 • تمریناتی که منجر به از بین رفتن مشکلات روانی و خالی شدن آن می شود.
 • روزنامه نگاری کردن
 • هنر
 • رقص
 • اظهارات غیر زبانی

مشکلاتی که با استفاده از رویکرد انرژی درمانی درمان شده اند

رویکرد انرژی درمانی تلاش دارد تا به افراد درمانجو کمک کند که از طریق خود شناسی به یک تبدیل و تغییر دست یابند.

این روش درمانی می تواند برای درمانی تعدادی از مشکلات ذهنی، رفتاری و حتی فیزیکی که مرتبط با احساسات سرکوب شده می باشند، به کار برده شود.

این فرآیند می توانند در برخی از موارد مشکل باشد، ولی نشان داده شده است.

که این روش از طریق شناخت عواطف و احساسات عمیق، منجر به بهبود عاطفی و فیزیکی وسیع و قابل توجه در افراد می شود.

مشکلات رویکرد انرژی درمانی

همچنین مشاهده شده است که این رویکرد انرژی درمانی برای برخی از مشکلات مفید می باشند. این مشکلات عبارتند از:

 • آسیب به خود یا خود زنی
 • قصد خود کشی
 • PTSD
 • سوء استفاده های فیزیکی، عاطفی و جنسی
 • چالش های رابطه ای و جنسی
 • مشکلات مربوط به شخصیت
 • مشکلات مربوط به عصبانی بودن
 • مشکلات مربوط به تصویر بدن
 • اضطراب، درد و افسردگی

آموزش رویکرد انرژی درمانی

موسسه انرژی های اصلی ارائه دهنده برنامه های گواهی نامه ای ۴ ساله می باشد.

این برنامه معمولا به صورت سالانه و از اکتبر تا ژوئن اجرا می شود و در طول هفته پنج جلسه دارد (جمعه تا عصر یکشنبه).

در دو سال اول این برنامه به افراد درمانجو کمک می شود تا به صورت منطقی، عاطفی و فیزیکی با اصول مربوط به رویکرد انرژی درمانی ارتباط برقرار کرده و با آن سر و کار داشته باشند.

بخش ماقبل بالینی برنامه شامل کاربردهای می باشد که منجر پیشرفت محسوس در سیستم های انرژی شخص و عملکردهای آن می شود، یک مرحله ای است که بیشتر به صورت تجربی انجام می گیرد.

در طول دو سال نهایی برنامه، درخواست کنندگان دوره تکنیک های بالینی، دانش و حمایت های عملی را دریافت می کنند.

این افراد تحت آموزش با یک ناظر کار می کنند و در طول سال سوم خود، با تعداد محدودی از افراد درمانجو سر و کار دارند.

در سال چهارم، این افراد بر روی حوزه های خاص و کار گروهی متمرکز می شوند.

آموزش رویکرد انرژی درمانی

ادامه مطلب …

نظریه مشاوره تسلط کنترلی
نظریه مشاوره تسلط کنترلی

نظریه مشاوره تسلط کنترلی ، یکی از رهیافت های روان درمانی و مشاوره می باشد که از طریق فعالیت های سیگوند فروید[۱] ایجاد شده است.

مبنای نظریه تسلط کنترلی این قضیه است که مشکلات سلامت روانی هر شخصی ریشه در باور های منفی آن فرد در مورد خودش دارد که همراه با تجارب کودکی آسیب زا ایجاد شده است.

مشاور خانواده CMT[2] به افراد درمانجو کمک می کنند تا توانایی خودشان را در زمینه شناخت عقاید محدود کننده، آزمون کردن اعتبار عقایدشان و کنترل بر تفکرات و رفتارها افزایش دهند. در نتیجه بتوانند تاثیرات منفی مربوط به عقاید نادرست را از بین ببرند.

نظریه مشاوره تسلط کنترلی

 • نظریه و توسعه
 • نظریه مشاوره تسلط کنترلی به چه نحوی کار می کند؟
 • تکنیک های استفاده شده در نظریه تسلط کنترلی
 • مشکلات حل شده با استفاده از نظریه تسلط کنترلی
 • آموزش نظریه تسلط کنترلی
 • نگرانی ها، محدودیت ها و موارد عدم استفاده

نظریه و توسعه

نظریه مشاوره تسلط کنترلی را روانکاوی به اسم جوزف ویز[۳] معرفی کرد.

ویز تعدادی از افرادی را مشاهده کرد که تحت درمان وی بودند و به صورت خود به خودی و بدون کمک هیچ نوع کمکی، یک بینشی را در مورد مشکلاتی به دست آورند که در طول دوره درمان با آن مواجه بودند.

ویز به این نکته پی برد که این وضعیت مطابق با ایده های موجود در نوشته های آخر فروید می باشد و باعث شد که وی یک نتیجه گیری مهمی در مورد افراد داشته باشد.

وی نتیجه گیری کرد که افراد در زمانی که فرصت مناسب داشته باشند و احساس امنیت کنند، تجارب سرکوب شده را بیان می کنند.

ویز تحقیقات خود را ادامه داد و در سال ۱۹۶۵ شروع به همکاری با دکتر هال سامپسون[۴] کرد.

آنها با همکاری یکدیگر یک سری تغییرات را در نظریه ویز ایجاد کردند و نتیجه گیری کردند که افراد دارای یک محرک طبیعی، برای کنترل بر ذهن ناخود آگاه می باشند.

و بر تجارب آسیب زای خود یک تسلطی پیدا می کنند.

در سال ۱۹۷۲، آنها یک سازمانی را تشکیل دادند که در حال حاضر به گروه تحقیقات روان درمانی سان فرانسیسکو معروف است.

هدف از این سازمان بررسی تجربی نظریه ویز و کاربردهای بالینی آن بوده است.

تحقیقات پیشرفته نظریه مشاوره تسلط کنترلی

در سال ۱۹۸۶، این گروه نتایج مربوط به تحقیقات خودشان را در انتشارات مربوط به فرآیند روان کاوی: نظریه، مشاهدات بالینی و تحقیقات تجربی چاپ کردند.

بعد از آن انتشارات بیشتری چاپ شد که در آن ها CMT به صورت مبنایی توضیح داده می شد و کارایی و کاربرد های آن بیان می گردید.

در سال ۲۰۰۲، SFPRG مرکز تسلط کنترلی را راه اندازی کرد.

این مرکز یک موسسه آموزشی و تحقیقاتی بود که علاوه بر فعالیت اصلی خود، برای افراد علاقمند به CMT ، برخی از خدمات بالینی را در مقیاس محدود ارائه می دهد.

علاوه بر آن، SFPRG برای عموم مردم دوره های آموزشی، کارگاهی و کنفرانسی را برگزار می کند.

تحقیقات پیشرفته نظریه مشاوره تسلط کنترلی

نظریه مشاوره تسلط کنترلی به چه نحوی کار می کند؟

واژه کنترل عبارت از توانایی فرد برای آگاهی نسبت به خطرات تهدید کننده و تعدیل دفاع شخصی بر اساس آن می باشد، در حالی که واژه تسلط، به توانایی و انگیزه افراد، به پیدا کردن و حل چالش هایی اشاره دارد که با آن مواجه هستند.

هدف از این روش درمانی کمک به افراد برای شناخت عقاید مشکل زا و آزمون کردن آن در برابر واقعیت می باشد.

همچنین درمانگران این روش درمانی می خواهند در طول درمان خود تجارب مناسب را در محیط مناسب کسب کنند.

بنابراین آنها احساس می کنند که قادرند حالت دفاعی خود را از بین ببرند و احساس راحتی برای بیان کردن خود ها و تجربیات واقعی شان داشته باشند.

بر اساس CMT، عقاید مشکل زا و بیماری زا عبارت از الگوهای فکری هستند که بر مبنای تعاملات، تجارب، مشاهدات و عقاید هوشیارانه و غیر هوشیارانه شخصی توسعه می یابند.

سیستم های عقیده ای و تفسیرهای این افراد در اغلب موارد تحت تاثیر و مطابق با والدین، سرپرستان، و دیگر مراقبان آنها می باشد.

برای مثال، کودکی که رفتاری را انجام می دهد و این رفتار منجر به واکنش منفی سرپرست وی می شود، ممکن است بر مبنای درک خود از واکنش سرپرستش، عقاید خاصی را بپذیرد.

کودکان با شروع شدن دوره رشد، می خواهند از این سیستم های عقاید توسعه یافته استفاده کنند تا با استفاده از آن به امنیت برسند، یک راهنمایی برای تصمیم گیری داشته باشند.

و دنیای خودشان را به صورت موفقی هدایت کنند.

تجارب آسیب زا می توانند شکل گیری عقاید را در حد قابل توجهی معیوب و نادرست کنند و به ایجاد عقاید بیماری زا منتهی شوند.

در نهایت این امر منجر به تفسیر های غیر عقلایی از آسیب ها شده و یک تاثیر ثابتی بر روی رشد دارد.

کاردکرد منفی عقاید بیماری زا 

کاردکرد منفی عقاید بیماری زا می تواند به روش های مختلفی شکل بگیرد که برخی از آنها عبارتند از:

نمونه ۱

 • آروما، ۵ ساله، برای بازی با کودکانی که در فاصله کمی از آنها و در تفریحگاه بازی می کردند، از پدر خود فاصله می گیرد و پیش بچه ها می رود.
 • بعد از آن پدر آروما، به دلیل اینکه یک زمان کافی پیش پدرش نماند، یک برخورد شدیدی با وی می کند.
 • وی این باور را پیدا می کند که ترک کردن و تنها گذاشتن پدر کار بدی است.
 • این سیستم عقیده ای می تواند منجر به پیشرفت اضطراب جدایی و ترس اجتماعی در وی شود.

نمونه دوم

 • هیرو، ۸ ساله، با مادر خود زندگی می کند.
 • مادر او مجرد است و در اغلب موارد دیدگاه منفی نسبت به مرد ها دارد و عقیده دارد که داشتن یک رابطه با مردها یک چیز بی معنی است.
 • این طرد مردها از طرف مادر هیرو و “خوب نبودن برای هیچ چیزی” ، وی را سردرگم می کند
 • و در نتیجه، ممکن است که هیرو هم این عقیده را پیدا کند که مرد ها بی ارزش یا معیوب هستند و در نتیجه وی به عزت نفس پایین و افسردگی دچار می شود.

نمونه سوم

 • نایا، ۱۲ ساله، در مدرسه خیلی خوب بود و همواره پیشرفت های خود را به والدین خود اعلام می کرد.
 • وی متوجه می شود که والدینش یک مقداری حسادت دارند. آنها وی را برای نمرات خوب تشویق می کنند
 • ولی همراه با آن یک سری نظرها وحرف های طعنه آمیز در مورد اینکه وی باید به یک فرد خوب برای والدینش تبدیل شود، را بیان می کنند.
 • این الگوهای تعاملی می تواند منجر به ایجاد این باور در کودک شود که موفقیت مستمر وی منجر به آسیب زدن و تهدید والدینش می شود؛
 • در نتیجه ممکن است که این امر باعث شود کودک افسردگی و اضطراب بیشتری در مورد آینده داشته باشد.

با شناخت عقاید آنها و آزمون کردن این عقاید در برای واقعیت (که معمولا با کمک متخصصان سلامت روان مجاز و آموزش دیده در زمینه CMT انجام می گیرد)، بیشتر افراد قادر خواهند بود تا تفکرات و رفتارهای خود را اصلاح کنند و تاثیر مربوط به عقاید مضر و نادرست بر روی خودشان را کاهش دهند.

تکنیک های استفاده شده در نظریه تسلط کنترلی

درمانگران CMT از تکنیک های خاصی استفاده می کنند و افراد را از طریق نشان دادن تجربیات سرکوب شده، پیشرفت های مربوط به واکنش های جدید نسبت به رفتارهای که می تواند ایجاد شود.

و ایجاد مجدد آگاهی و عقیده، راهنمایی می کنند.

درمانگران تلاش دارند تا با استفاده از CMT به افراد کمک کنند تا عقاید و باورهای اشتباه خود را تشخیص دهند و آن را در برابر واقعیت آزمون کنند.

با انجام این کار، اغلب افراد قادر خواهند بود تا تفکرات و رفتارهای خود را اصلاح کنند.

و بدون اینکه تحت تاثیر عقاید نادرست قبلی قرار گیرند، به یک پیشرفتی دست یابند.

آزمون و آگاهی نظریه مشاوره تسلط از طریق کنترل 

زمانی که افراد وارد پروسه درمانی CMT می شوند، تشویق می شوند تا کل عقاید خود را از ابتدایی ترین عقیده بررسی و آزمون کنند.

درمانگران تلاش دارند تا افراد به یک شناخت بهتری نسبت به عملکرد عقاید بیماری زا و نادرست، که برای مدت زمان طولانی راهنما و محرک آنها بوده است، دست یابند.

برای مثال، آنها می توانند به فرد کمک کنند تا عقیده و باوری را که در نتیجه ترس از یک مکان ایجاد شده است را بررسی کنند.

فرد برای مدت زمانی در آن مکان بماند تا یک حس امنی نسبت به آنجا داشته باشد.

که نمودی از نظریه مشاوره تسلط کنترلی است.

بعد از آنکه شرکت کنندگان در مورد هدف عقیده شان شناخت پیدا می کنند، با توانایی بیشتر و بهتری می توانند امن بودن وضعیت بررسی ریشه های علّی یک موضوع را تعیین کنند.

وقتی که افراد تحت درمان قرار گیرند، این حس را پیدا می کنند که قادرند تا مورد بعدی را بررسی کنند.

آنها می توانند به این نتیجه برسند که این روش درمانی امن و بدون قضاوت بوده و آنها می توانند تمام تجربیاتی را که در نتیجه عقاید منفی ایجاد شده است یا منجر به شکل گیری چنین عقیده ای شده است را بررسی کنند.

آزمون و آگاهی نظریه مشاوره تسلط از طریق کنترل 

الگوهای ناهوشیارانه

الگوهای غیر هوشیارانه ای فرد برای غلبه بر آسیب، می تواند توسط درمانگر به عنوان مشکلات ایجاد شده در نتیجه عقاید بیماری زای خاص در نظر گرفته شود که در طول دوره درمانی ایجاد شده است.

معمولا درمانگر در طول درمان می خواهد تا نسبت به روش های مختلفی آگاهی یابد که فرد درمانجو بر اساس آن، واکنش های “مشاوره خانواده” را بررسی می کند.

در صورتی که درمانگر به واکنش های جدید و / یا حمایتی ادامه دهد و حس همدردی و پذیرش دائمی داشته باشد، فرد درمانجو می تواند که عقاید بیماری زای خود را از بین ببرد. ادامه مطلب …

بیوفیدبک1
بیوفیدبک

بیوفیدبک

بیوفیدبک (بازخورد زیستی) یک تکنیک مرتبط با ذهن و بدن است که به افراد تحت درمان آموزش می دهد .

تا بر رفتار ها و واکنش های غیر اختیاری بدن خود کنترل بهتری داشته باشند و بهبود سلامتی خود را تسهیل بخشند.

در زمانی که بینی خودمان را پاک می کنیم، در پارک می دویم یا بر روی نیمکت می نشینیم.

ما برخی از اقدامات و واکنش های بدنی را به صورت اختیاری انجام می دهیم و با هوشیاری و آگاهی کامل بر روی آن کنترل داریم.

 • با این وجود، برخی از واکنش های مهم بدن، همانند تنظیم فشار خون، احساس درد، دمای پوست.
 • فعالیت های معدی – روده ای، ضربان قلب و امواج مغزی به صورت غیر اختیاری.
 • و گاها به صورت غیر آگاهانه – از طریق سیستم عصبی بدن کنترل می شوند.

روش درمان بیو فیدبک با استفاده از سنسورهای الکتریکی و سایر تجهیزات، به افراد تحت درمان کمک می کند.

تا در مورد اتفاقاتی که در بدنشان می افتد آگاهی بیشتری داشته باشند و روش تفکر این افراد را تغییر می دهد .

تا بر روی واکنش های بدنشان نسبت به شرایط سلامتی خاص و دیگر محرک ها، کنترل مناسبی داشته باشند.

 • توسعه روش درمان بیوفیدبک.
 • شرایط درمان شده با استفاده از بیوفیدبک.
 • تجهیزات مورد استفاده در بیوفیدبک.
 • دوره های درمان بیوفیدبک به چه شکلی می باشد؟
 • دیگر کاربردهای بیوفیدبک.
 • نگرانی ها و محدودیت های مربوط به بیوفیدبک.

بیوفیدبک1

توسعه روش درمان بیو فیدبک

بیوفیدبک و ارتباط ذهن – بدن مفاهیمی هستند که از هزاران سال پیش شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.

یک مثال در رابطه با کاربرد این مفاهیم در دنیای امروزی، تمرینات استفاده شده .

در تکنیک هایی از قبیل یوگا و پرانایما (تمرینات تنفسی) می باشد.

حمایت ها علمی مربوط به استفاده از این مفاهیم در قرون ۱۹ ام و ۲۰ ام بیشتر شد.

این حمایت علمی از طریق تحقیقات کلیدی کلاد برنارد[۱] (که مفهوم هم ایستایی و خود پایداری را در سال ۱۸۶۵ معرفی کرد).

جی. آر. تارچانف[۲] (که در سال ۱۸۸۵ نشان داد کنترل اختیاری ضربان قلب امری امکان پذیر است).

الکساندر گراهام بل[۳]، نوربرت وینر[۴]، بورهاس فردریک اسکینر[۵]، دونالد شیرن[۶]، جئورج ماندلر[۷] و مایا لیسینا[۸] و دیگران صورت گرفت.

در اکتبر سال ۱۹۶۹، انجمن تحقیق بیوفیدبک که به اسم انجمن روان شناسی و بیو فیدبک اعمال شده نیز مشهور است.

تاسیس یافت و باربارا براون[۹] به عنوان اولین رئیس آن شروع به کار کرد.

افرادی از قبیل نیل میلر[۱۰]، لئو دی کارا[۱۱] و المر گرین[۱۲] اقدامات پیشبردی زیادی در توسعه بُعد درمانی آن کرده اند.

امروزه، روش درمانی بیوفیدبک در زمینه تحقیقات تجربی غنی می باشد.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

استفاده از روش درمانی بیوفیدبک 

وقتی که افراد قادر باشند که نسبت به مکانیزم های بیولوژیکی بدن خود آگاهی پیدا کنند.

در اغلب موارد کنترل بهتری نسبت به کنش ها و واکنش های خود پیدا می کنند.

بیشتر افرادی که تکنیک های بیوفیدبک را بکار می گیرند، می توانند با استفاده از آن آگاهی .

و دانش خود را نسبت به بدن خود افزایش دهند و حتی یاد می گیرند که اقدامات غیر ارادی بدن.

از قبیل ضربان قلب و فشار خودن را هم کنترل کنند. بیوفیدبک رهیافتی است .

که توسط درمانگران بدن بکار گرفته می شود و هدف از آن جبران و ترمیم صدمات بدنی است.

این کار از طریق ضربه آرامی انجام می گیرد که منجر به بهبود و پیشرفت مجدد در عملکرد ماهیچه ها می شود.

تکنیک های بیوفیدبک

 • همچنین تکنیک های بیوفیدبک در زمینه هایی دیگری از قبیل مدیریت درد.
 • و توانمند سازی افرادی که در گذشته به دلیل درد دارای محدودیت بودند.
 • هم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و منجر به بهبود کیفیت زندگی افرد.
 • و عملکرد و فعالیت راحت تر این افراد  بشود.
 • همچنین مطالعات انتشار یافته نشانگر نتایج مثبت روش درمانی بیوفیدبک.
 • در بهبود و رها شدن فرد از علایم مربوط به استرس می باشد.
 • متخصصان سلامت روان می توانند تکنیک های مربوط به بیوفیدبک را همزمان.
 • با دیگر روش های درمانی در طول درمان مورد استفاده قرار دهند.
 • روش درمانی بیوفیدبک برای هر دو طرف درمانجو .
 • و درمانگر مفید می باشد و به آنها کمک می کند.
 • تا رفتارهای مربوط به استرس را شناسایی کنند .
 • و برای مقابله با محرک  های استرس زا، واکنش های بهتری را پیدا کنند.

بهبود سلامت ذهنی

این روش درمانی برای بهبود مشکلات سلامت ذهنی متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است.

و مشاهدات بیانگر این نکته است که این روش درمانی دارای کاربرد ویژه ای در افزایش کنترل انگیزش ها و درمان اضطراب می باشد.

برخی از متخصصان سلامت روانی و فیزیکی بر این باورند که با یک پیشرفت و شناخت مناسب نسبت به این روش درمانی.

افراد می توانند توانایی خود را برای کاهش ریسک مربوط به حملات قلبی، آسیب ها، و دیگر مشکلات سلامتی افزایش دهند.

 • افراد مربوط به تمامی گروه های سنی و در تمامی سطوح سلامتی.
 • و رشد، می توانند از بیو فیدبک استفاده نمایند.
 • حتی برای افرادی که هیچ نوع علایمی که مضر سلامتی باشد.
 • در آنها قابل مشاهده نیست نیز این روش درمانی مفید می باشد.
 • در طول این روش درمانی افراد درمانجو آموزش می بیینند.

تا در فرصت مناسب ، توانایی مناسبی برای بیان کردن وضعیت کارکرد بدن خود نشان دهند.

در این حالت آنها یاد می گیرند که در کمترین زمان، حملات قلبی، عصبی و … خود را به دیگران بیان کنند و نجات یابند.

در زمانی که بیوفیدبک در ترکیب با سایر روش های درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

در درمان موارد زیر می تواند مفید باشد:

 • میگرن ها
 • استرس بیش از حد
 • اضطراب
 • فیبرو میا لیژا
 • درد مربوط به قسمت زیرین پشت بدن
 • مشکلات مربوط به محل ما بین استخوان فک و استخوان گیج گاه (TMJ)
 • فوبیا ها
 • رفتارهای اجباری و وسواسی
 • رماتیسم
 • توجه بیش از حد یا بی توجهی (ADHD)
 • استرس بعد از آسیب (PTSD)
 • صدمات فیزیکی
 • صرع و بی هوشی
 • بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD)
 • سندرم ریناد (یرقان ازرق)

تجهیزات مورد استفاده در بیوفیدبک

در روش درمانی بیو فیدبک تجهیزات تخصصی زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

که بستگی به عملکردهای فیزیولوژیکی دارد که مورد بازبینی قرار می گیرد.

این بُعد های سنسور بیو فیدبکی شامل موارد زیر می باشد:

 • الکترو میو گرافز (عضله نگار برقی یا EMG): اطلاعات مربوط به تنش و درد ماهیچه ها را جمع آوری می کند.
 • دماسنج های فیدبک: اطلاعات مربوط به دمای روی پوست را ارائه می دهد.
 • الکترودرموگرافز (EDG): خصوصیات الکتریکی پوست را اندازه می گیرد.
 • این خصوصیات الکتریکی معمولا با فعالیت غدد عرق ارتباط دارند.
 • الکترو انس فالگرافر (مغز نگار الکتریکی یا EEG): موج های مغزی.
 • و دیگر فعالیت های الکتریکی مغز را اندازه گیری می کند.
 • و معمولا برای نرو فیدبک (بازخورد عصبی) مورد استفاده قرار می گیرد.
 • نمو گرافز یا دم نگار ها: انبساط سینه، انقباض سینه و انداز تنفس را اندازه گیری می کند.
 • فوتو پلیتز موگراف (ECG): اطلاعات مربوط به فعالیت الکتریکی قلب.
 • و تغییر پذیری ضربان قلب را اندازه گیری می کند.
 • همو انسفالو گرافز (HEG): مقدار نسبی اکسیژن گیری .
 • و اکسیژن زدایی را در مغز اندازه گیری می کند.
 • کپنو مترز یا کپنو گرافز: با اندازه گیری فشار جزئی مربوط به گاز کربن دی اکسید در هوای آزاد.
 • در مورد کیفیت تنفس فرد اطلاعاتی ارائه می هد.
 • رِ انسفال گرافز (REG): جریان خون را در مغز اندازه گیری می کند.
 • ابزار های مربوط به فشار هوا: معمولا برای اندازه گیری عملکرد ماهیچه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

دوره های درمان بیوفیدبک

 • در حین درمان توسط درمانگری که از روش درمانی بیو فیدبک استفاده می کند.
 • قسمت های مختلف بدن فرد درمانجو با سنسورهای مختلف در تماس قرار می گیرد.
 • این سنسور ها توسط درمانگر بر روی بدن فرد نصب می شوند و پیام ها.
 • و سیگنال های الکتریکی را به یک مانیتور نمایش گر می فرستند .

که معمولا فرد تحت درمان هم این تصاویر را می بیند.

این اطلاعات در قالب های مختلفی همانند نور برق، تصاویر یا صدا توسط سنسور  به افراد ارسال می شود.

و هر کدام از آنها بیانگر فعالیت فیزیولوژیکی خاصی می باشد.

در طول درمان، افراد آموزش می بینند تا واکنش های بدن خود را با تغییر تفکر، حالت و رفتار خود تعدیل کنند.

یادگیری نحوه کنترل فعالیت بدن می تواند در بهبود پیشرفت فیزیکی و سلامت روانی فرد موثر باشد.

تکنیک های ریلکسیشن

 • برای مثال، فردی که بارها سردرد می گیرد، می تواند یاد بگیرد که به چه نحوی ماهیچه های تنیده.
 • و وخیم شده که منجر به سر درد می شود را تشخیص دهد و آنها را شل کند تا درد کاهش یابد.
 • تکنیک های ریلکسیشن رایج که می تواند در طول درمان آموزش داده شود شامل مدیتیشن.
 • و متمرکز کردن توجه، تنفس عمیق، تصاویر ذهنی هدایت شده است.

و ریلکسیشن ماهیچه ای تدریجی می باشد.

یک دوره بیو فیدبک استاندار معمولا ۳۰ تا ۶۰ دقیقه طول می کشد.

با این وجود، طول هر دوره، تعداد دوره های مورد نیاز.

و نوع تکنیک های بیو فیدبک مورد استفاده، به مشکلاتی که فرد تجربه می کند.

و همچنین سرعت یادگیری درمان توسط فرد درمانجو .

(به منظور کنترل عملکردهای غیر اختیاری، بدون استفاده از تجهیزات) بستگی دارد. ادامه مطلب …

تحلیل بیو انرژی
تحلیل بیو انرژی

تحلیل بیو انرژی 

روش درمان تحلیل بیو انرژی رهیافتی می باشد که در طول درمان بر روی ذهن، بدن و انرژی جریان یافته است.

مابین آنها تمرکز می کند، و بر مبنای این فرض که عملکرد ذهن و بدن یکسان هستند، ایجاد شده است.

هر چند که برخی از نظریه پردازان این رهیافت  را به عنوان رهیافت انسان دوستانه در نظر گرفته اند.

ولی این رهیافت ریشه در روانکاوی دارد.تحلیل بیو انرژی (انرژی زیستی)

و از ارتباط درمانی، کار فیزیکی بدن و تحلیل های زبان بدنی استفاده می کند.

دوره های مربوط به تحلیل بیو انرژی در قالب دوره های گروهی یا فردی ارائه می شود.

و افرادی که به درمان مراجعه می کنند می توانند با استفاده از تحلیل بیو انرژی.

احساسات و عواطف بهتری بدست بیاورند و / یا به یک بهزیستی فیزیکی دست یابند.

 • تاریخچه و توسعه
 • اصول مربوط به تحلیل بیو انرژی
 • نقش درمانگر در تحلیل بیو انرژی
 • آموزش و گواهی نامه
 • بیو انرژی به چه نحوی می تواند مفید باشد؟
 • محدودیت ها و نگرانی ها

تحلیل بیو انرژی

تاریخچه و توسعه

 • الکساند لاون[۱]، که مدت زمان زیادی دانشجوی یک روانکاو به نام ویلهم ریچ[۲] بود.
 • بعد از جدایی از ویلهم ریچ، تحلیل بیو انرژی را ارائه و توسعه داد.
 • تحلیل بیو انرژی مربوط به خود لاون می باشد.
 • ولی به دلیل اینکه وی برای چندین سال همکاری نزدیکی با ریچ داشت.
 • تحت تاثیر ایده های او هم قرار گرفته است.تحلیل بیو انرژی (انرژی زیستی)
 • لاون بر این باور بود که استرس اضافی می تواند .
 • منجر به تنش ماهیچه ای شدیدی در بدن و در نتیجه مشکلات سلامتی روان ناخواسته شود.
 • بر اساس عقیده لاون، هر تغییری می تواند بر روی بدن تاثیر بگذارد.
 • بنابراین شناخت ارتباط ذهن – بدن، یکی از جنبه های مهم در طول درمان می باشد.
 • در سال ۱۹۵۶، لاون موسسه تحلیل بیو انرژی (IBA) را تاسیس کرد.
 • و کتابچه راهنمای آموزش را برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ منتشر کرد.
 • در سال ۱۹۷۶، IBA به چنان محبوبیتی دست یافت.
 • که به IIBA، یا موسسه بین المللی تحلیل بیو انرژی، تبدیل شد.
 • امروزه، تحلیل بیو انرژی در بخش های گسترده ای از جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

اصول مربوط به تحلیل بیو انرژی

کار لاون تحت تاثیر مربی وی، ریچ و همچنین نظریه شخصیتی بود که آن دو با هم ارائه داده بودند.

این نظریه بر اساس مفهوم ریچ در مورد تقویت شخصیت شکل گرفت.

تقویت شخصیت عبارت است:تحلیل بیو انرژی (انرژی زیستی)

 • از دفاع های بدنی، ساختارها و ظاهر فیزیکی که منجر به شکل گیری شخصیت یک فرد می شود.
 • هر چند که بر اساس عقاید ریچ، هدف اولیه تقویت فرد مربوط به محافظت و امنیت وی می باشد.
 • ولی لاون استدلال کرد که این امر می تواند در برخی موارد به الگوهای تنش ماهیچه ای شدید.
 • و / یا از بین رفتن وضعیت های قبلی تاثیر گذار شود.

برای مثال، کودکی که در یک صندوق خانه مخفی می شود تا از پدر بد زبان دور بماند.

ممکن است آن را یک جای امن و دارای امنیت برای خود بداند، ولی همان تنش.

و تاثیر ترسناک در زمانی که این کودک به یک فرد بالغ تبدیل می شود.

می تواند خسارت های بیشتری به دنبال داشته باشد.تحلیل بیو انرژی (انرژی زیستی)

لاون این مطالعه را با الگوهای ریچ در مورد رفتار حمایتی که بعدا توسط وی ارائه شد، تطبیق داد.

لاون این ساختار های شخصیتی را به عنوان سیستم های دفاعی تعریف کرد که برای بقاء و امنیت استفاده می شود.

این دفاع در طول زمان تقویت می شود و می تواند به گروه های علائم روان شناسی.

فشار ماهیچه ای شدید، و الگوهای درد فیزیکی و عاطفی تقسیم شود.

بر اساس دیدگاه وی نسبت به گروه های سیستم های دفاعی، لاون پنج ساختار شخصیتی را مشخص کرد.

که هیچ گونه رابطه ای با مراحل توسعه ای فروید نداشته است.

این دسته بندی یک دسته بندی انفرادی نیست و فقط بر مبنای ساختارهای شخصیتی می باشد.

الگوهای درد فیزیکی و عاطفی

 • انعطاف ناپذیر. در برخی مواقع به عنوان کمال گراها شناخته می شوند.
 • نوع شخصیتی انعطاف ناپذیر ، می تواند از طریق طرد شدید توسط سرپرست کودک و در زمانی شکل بگیرد.
 • که کودکان در وضعیت بیشترین آسیب پذیری قرار داشته باشند.
 • این کودکان ممکن است که در واکنش به این وضعیت، ماهیت خود را قبول نکنند.
 • و برای جبران طرد شدگی از طریق والدین، بر آرمان های دست نیافتنی اصرار می کنند.
 • ابزار های مربوط به کمال گرا بودن، داشتن جذابیت، ورزشکار بودن و برخورداری از هوش بالا می باشد.
 • ویژگی های رایج این نوع شخصیت عبارت از آرایش بی عیب، مشکلات مربوط به اضطراب، عزت نفس پایین.
 • تفکر سیاه و سفید، مشکلات جنسی و سیستم های ایمنی ناکارا می باشد.
 • مازوخیست (آزار طلبی).
 • همچنین با عنوان اندورر[۳] معروف است.
 • نوع مازوخیستی مربوط به والدین کنترل کننده یا نیازمند، از همان سنین اولیه در فرد شکل می گیرد.
 • کودکی که دارای فرمانبرداری است و مطیع می باشد.
 • می تواند با وضعیتی روبرو شود که تمام تلاش هایش برای استقلال با شکست مواجه شود.
 • رفتار های متنقاض و آسیب زننده به خود می تواند منجر به سرکوب خشن، وابستگی و ضعف در فرد شود.
 • ویژگی های غالب این افراد عبارت از عضلات قوی، برآمدگی شکم، ماهیچه های صورتی سفت، و حرکات کُند می باشد.

الگوی ناخوشی دماغی

ناخوشی دماغی. برخی مواقع با عنوان کودک ناخواسته یا آدم خیال باف از آن یاد می شود.

نوع ناخوش دماغی بیشتر شبیه تجربه واقعی یا طرد صورت گرفته است.

و خصومت والدین می باشد. این امر حتی مربوط به زمانی می شود که نوزاد در رحم مادر است.

بی توجهی، سوء تغذیه و سوء استفاده می تواند در مرحله ای که این کودک به اندازه مولکول و ذره است، بر آن تاثیر بگذارد.

ویژگی های مرسوم این افراد عبارت از وضعیت ضعیف، تنفس کم عمق، تنگی سینه و انرژی پایین می باشد.

کودک نوع گفتاری معمولا یک وقفه در مراقبت، از دست دادن حس امنیت و یا عدم تامین نیازهای مبنایی را تجربه کرده است.

این نوع شخصیتی پوچ به نظر می رسد و یا ممکن است که نیاز به تامین کردن موارد تامین نشده داشته باشد.

همچنین ممکن است که متعهد به وظایف سرپرستی سخت شوند و یا اعتیادشان افزایش یابد.تحلیل بیو انرژی (انرژی زیستی)

تنفس کم عمق، تنگی تنفس، بدن لاغر، اندام ضعیف و سفتی شدید در معده، از جمله ویژگی های رایج این افراد می باشد.

نقش درمانگر در تحلیل بیو انرژی

 • نقش درمانگر در تحلیل بیو انرژی عبارت از ارتقاء کیفیت زندگی و بهزیستی کلی افراد می باشد.
 • وی با ایجاد یک محیط امن و تربیتی تلاش دارد تا محیط و جوی را ایجاد کند که افراد در برخوردهای خود آزاد باشند.
 • و با شناخت الگوهای خاص وضعیت بدنی، تنفس و حالت بیان، به داستان .
 • و حقایقی که بدن آنها در طول درمان از خود نشان داده و بازگو می کند، گوش کنند.
 • در یک بخش از روش درمان تحلیل بیو انرژی، افراد برای شناخت حالت و ظاهر فیزیکی تنش یک کار بدنی انجام می دهند.
 • کار بدنی این افراد در طول درمان مربوط به ارتباط برقرار کردن با سایر اعضای خانواده و فامیل نزدیک می باشد.
 • درمانگران می توانند از یک یا چند روش درمانی استفاده می کنند تا به افراد کمک کنند.
 • که به نتایج مطلوبی در طول درمان دست یابند.تحلیل بیو انرژی (انرژی زیستی)

این روش ها عبارت است از:

روش درمان بیو انرژی

 • انتقال به زمین: درمانگر از فرد درمانجو درخواست می کند .
 • تا با جریان انرژی که از بدن آنها به سمت زمین انتقال می یابد، هماهنگ باشند.
 • می توان از تمرینات کششی، لرزشی و تنفسی استفاده کرد تا افراد بتوانند ارتباط خوبی برقرار کنند.
 • انتقال به زمین می تواند در حین ایستادن، نشستن و یا خوابیدن انجام گیرد.
 • حرکت: درمانگر از طریق حرکت، بیان را تقویت می کند.
 • این کار به خصوص در زمانی که تنش بدن تحت کنترل است مفید می باشد.
 • برای مثال، ممکن است که برای از بین بردن تنش فرد تشویق شود که چند بار به تشک ضربه بزند.
 • شامل شدن: درمانگر از فرد می خواهد تا زمانی که حرکات به خوبی تحلیل و شناخته نشده اند، حرکت را انجام ندهند.
 • برای مثال، فردی که در هنگام زایش تنش دارد، می خواهد که بارها پای خود را به زمین بکوبد.
 • ولی درمانگر از چنین حرکتی ممانعت می کند تا احساس مربوط به حرکت مورد نظر را شناسایی کند.
 • تماس بدنی حمایتی: درمانگر از تماس درمانی برای توجه به تنش بدنی در تعدیل تماس امن استفاده می کند.
 • و یا در هنگام انجام کار به وی کمک می کند.
 • برای مثال، در زمانی که فرد حرکات کشش پا را بر روی میز انجام می دهد، درمانگر سر فرد را نگه می دارد.

آموزش و گواهی نامه

تحلیل بیو انرژی می تواند از طریق متخصصان مجاز و آموزش دیده ارائه شود.

دوره های آموزشی معمولا شش سال طول می کشد و در دو مرحله ماقبل بالینی و بالینی انجام می گیرد.

در دوره ماقبل بالینی، اصول نظری مربوط به تحلیل بیو انرژی آموزش داده می شود.

در حالی که در مرحله بالینی، تمرکز زیادی بر روی کاربرد نظریه و تکنیک ها صورت می گیرد.

در طول دوره آموزشی، کارورز های تحلیل بیو انرژی در خود درمانی، دریافت درجه ناظری .

و تامین کلیه ملزومات مربوط به دوره مشارکت خواهند داشت.تحلیل بیو انرژی (انرژی زیستی)

کاندیدهای شایسته که برنامه آموزش مورد تایید IIBA را سپری می کنند.

می توانند بعد از آن درخواست گواهی نامه هم بکنند.

ادامه مطلب …

رفتار گرایی
رفتار گرایی

رفتار گرایی

رفتارگرایی یک نظریه در زمینه شناخت افراد می باشد که به جای تفکرات، احساسات .

و یا محرک ها، فقط بر رفتار فرد تمرکز کرده و آن را ملاک خود قرار می دهد.

نظریه رفتار گرایی که برای اولین بار در قرن ۲۰ ام مطرح شد، آن چنان توسعه یافت .

در همان سال های اولیه تاثیر قابل توجهی بر روی علم روان شناسی گذاشت.

اصول مربوط به این نظریه، فقط در طی چند سال، به یک سبک مستقل تبدیل شد و طرفداران خاصی برای خود پیدا کرد.

 • تاریخچه رفتار گرایی
 • رفتار گرایی چه چیزی است؟
 • رفتار گرایی در سلامت روانی.

رفتار گرایی

تاریخچه رفتار گرایی

رفتار گرایی، که برای اولین بار توسط جان واتسون مطرح شد.

از طریق آزمون ها و دفاع بی. اف. اسکینر، به یک شهرت جهانی دست یافت.

اسکینر بر این عقیده بود که به دلیل اینکه حیوانات و انسان ها دارای ذهن و احساسات هستند.

شناخت دنیای درونی آنها غیر ممکن است، بنابراین تمرکز بر روی رفتارهای آنها می تواند کاراتر باشد.

اسکینر نشان داد که با شرطی سازی عامل، می تواند واکنش های رفتاری را شرطی کرد .

 • یک فرآیندی که طی آن با تقویت یک رفتار، میزان تکرار آن رفتار افزایش می یابد.
 • تعدادی از فیلسوفان و روان شناسان مشهور، به عنوان رفتار گرا شناخته می شوند .
 • و همچنین تعدادی از آنها در شروع نظریه رفتار گرایی نقش مهمی داشته اند.

ایوان پاولو، که شرطی سازی کلاسیک را بر روی سگ ها انجام داد، یکی از افرادی بوده است.

که در رشد و معروف شدن رفتارگرایی نقش مهمی داشته است.

ادوارد تورندایک، یک روان شناس آموزشی که کارهای وی منجر به ایجاد مبناهای مربوط به پیوند گرایی شد.

یکی دیگر از رفتارگراهای مشهور می باشد.

وی استدلال می کند که:

 • روان شناسی باید بر روی چیزی متمرکز کند که قابل مشاهده می باشد.

اصول رفتار گرایی 

 • در بیشتر روش ها، رفتار گرایی عبارت از واکنش نسبت به فلسفه های دیگر.
 • و انواع روش های روان شناسی می باشد .
 • که تجربیات غیر عینی را به رفتار های قابل اندازه گیری تبدیل می کند.
 • رفتارگراها بر این عقیده هستند که ذهن های انسان ها و حیوانات متنوع می باشند.

برخی استدلال می کنند که ذهن غیر قابل درک است.

در حالی که برخی دیگر از افراد به شدت با این عقیده مخالف اند .

و بر این عقیده هستند که هیچ ذهنی وجود ندارد و آن چیزی که مهم است، فقط رفتار فرد می باشد.

برای بیشتر رفتار گراهای معاصر، ذهن یک چیز واقعی است، ولی غیر قابل شناخت می باشد.

بنابراین، تمرکز بر رفتار های قابل مشاهده، منجر به تسهیل اندازه گیری پیشرفت، در شرایط نظری و تجربی می شود.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

روش های مثبت رفتار گرایی 

 • محبوبت درمانگری در آموزش حیوانات رشد قابل توجهی کرده است.
 • بیشتر آموزش دهنده های سگ ها در دوره کنونی،  از روش های “مثبت” آموزش سگ.
 • که از طریق اصول رفتار گریی حاصل می شوند، دفاع می کنند.
 • این روش ها، که به جای شناسایی مسائل ذهنی و عاطفی، همانند سلطه گری و حسادت.
 • بر روی رفتار سگ متمرکز می شوند، صاحبان سگ ها را تشویق می کنند.
 • که در صورتی که سگ های رفتارهای مورد پسند را انجام دهند.
 • آنها را تشویق کنند، و در غیر اینصورت، به رفتار آنها بی توجه باشند.
 • بر اساس اصول رفتار گرایی، رفتاری که تقویت می شود قوی تر می شود.
 • در حالی که رفتارهای تقویت نشده، به مرور از بین می روند.

ادامه مطلب …

فتح
مرکز مشاوره فتح

مرکز مشاوره فتح

برای رسیدن به موفقیت راهکارهایی وجود دارد .

که شامل موارد زیر می شود:

 • ما دو صدای درونی داریم.فتح
 • صدایی که برای ما بیان می‌کند سخت کوشش کنید .
 • و کارهای خود را به نتیجه برسانید.
 • صدایی که بیان می کند روی کارهای خود به تمرکز کردن بپردازید.
 • و بعد از به اتمام رسیدن یک کار سراغ کار دیگری بروید .
 • و آن را به صورت صحیح تمام کنید.

فتح

ندای دورنی انسان

و همینطور صدایی برای ما بیان می‌کند که کمی استراحت کنید .

تلویزیون نگاه کنید یا کمی وبگردی انجام بدهید.فتح

در زندگی گاهی اوقات قربانی بی عدالتی ها می‌شویم.

به طور مثال مستحق ارتقاء رتبه می باشیم ولی به آن دست پیدا نمی‌کنیم.

این مسئله مهم نیست که ما که می باشیم .فتح

برخی اوقات در موقعیت ناعادلانه ای قرار خواهیم گرفت .

و زندگی با بی انصافی با ما برخورد می کند.فتح

می توانیم او را برای خود مشوق قرار دهیم.

یا می‌توانیم آن را نادیده بگیریم .

و به سمت جلو حرکت کنیم .

یا حتی آنرا مشوقی برای پیشرفت های  خود تصور کنید.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 

علت بهانه گیری 

 • به بهانه های خود گوش کنید.
 • این این را درک کنید که به چه علت این بهانه‌ها را دارا می باشید.
 • در آخر تلاش کنید متوجه شوید به چه صورت می توانید.
 • از آن برای دستیابی به موفقیت و پیشرفت استفاده کنید.
 • چیزهایی که در زندگی می‌خواهید محرک های ما محسوب می شود.
 • البته آنها به طور تنهایی توانایی مشخصی را ندارند.

موفقیت های حقیقی

موفقیت‌های حقیقی هنگامی کسب خواهند شد .فتح

که آنها نه تنها در زندگی ما بلکه در زندگی اطرافیان نیز تحولاتی به وجود آورد.

اگر در شرایطی قرار بگیرید که به اتمام رساندن کاری برای شما دشوار.

و بیشتر از مهارت‌های شما باشد تلاش خود را طولانی تر کنید.

تا آن پروژه را به نتیجه دلخواه خود برسانید.فتح

اشخاصی که به موفقیت حقیقی دست پیدا کرده اند . ادامه مطلب …

آموزش روابط عمومی بالا
آموزش روابط عمومی بالا

آموزش روابط عمومی بالا

 • در روابط اجتماعی به نکته های منفی پایان دهید.
 • به طور قطع برای پایان دادن روابط .
 • نمی‌توان به یک شکل به عمل کردن پرداخت .
 • به سرعت به تقویت کردن بپردازید و یا بهتر کنید.
 • بنابراین در قدم اول سعی کنید.
 • تا اگر کدورتی در ارتباط خود دارا می باشید آنها را بشناسید.

آموزش روابط عمومی بالا

آموزش ارتباط اجتماعی

همیشه این را به خاطر داشته باشید.

که ارتباط اجتماعی ما باید موجب تاثیرهای مثبت بر ما بشود .

در مواقعی بهتر می باشد که خود را  به جای شخص مقابل قرار دهیم .

و به گذشت کردن بپردازیم .آموزش روابط عمومی بالا

و ارتباطمان را به صورت قابل توجه و پر از مهربانی و خوبی کنیم.

نکته پر اهمیت و موثر بودن انکارناپذیر آنها بر زندگی ما.

و حتی بحث بدنی ما می‌باشد .آموزش روابط عمومی بالا

پس این بهتر می باشد .

که این ارتباط را به صورت مطلوب به سرو سامان دادن بپردازیم.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 

شرایط روابط عمومی خوب

 • پر انرژی باشید.
 • به عنوان یک فرد بالغ ما این را فراموش می‌کنیم.
 • که باید کمی هم به خوش گذراندن بپردازیم.
 • و از دید دیگری آن را در نظر نمی گیریم.
 • و به برنامه ریزی کردند نمی‌پردازیم.
 • به طور مثال چه خوب می باشد.
 • که با دوستان و اطرافیان خود کمی بخندیم .
 • به طور مثال به مشاهده کردن یک فیلم کمدی بروید.

نقش علاقه در آموزش روابط عمومی 

علاقه خود را به نشان دادن بپردازید.آموزش روابط عمومی بالا

به صورت مشترک شیوه کار قالبی برای این قضیه موجود نمی باشد.

امکان دارد شما بصورت مستقیم به فرد مورد نظر خود بیان کنید.

که به او علاقه دارید یا امکان دارد که برای او یک کادو بخرید.

به شکل قابل توجهی این گونه  طرز بیان میان اشخاص متعدد .

دارای فرق می باشد.آموزش روابط عمومی بالا

و هر شخصی با یکسری از اعمال خود به احساس دلپذیری می رسد .

آموزش روابط عمومی بالا1

ادامه مطلب …

کیک تولد برای همسرم
کیک تولد برای همسرم

 کیک تولد برای همسرم

آرد ۲ لیوانکیک تولد برای همسرم

شکر ۱ لیوان

پودر کاکائو ۱۰ قاشق غذاخوری

کره ۱۰۰ گرم

شیر ولرم ۲/۱لیوان

تخم مرغ ۴ عدد

شکلات تخته ای ۱۰۰ گرم

بکینگ پودر ۱ قاشق چایخوری

نمک ۴/۱ قاشق غذاخوری

کیک تولد برای همسرم

کیک شکلاتی 

 • کیک شکلاتی یکی از پرطرفدارترین انواع کیک در تمام دنیا محسوب می‌شود.
 • برای اینکه  این کیک پر از طعم های عالی شکلات  باشد .کیک تولد برای همسرم
 • می توانید شکلات تخته ای را مورد استفاده قرار دهید.
 • شکلات تخته ای  تلخ  هر دو می توانند به کیک طعم خوبی را بدهند.
 • شکلات تخته ای تلخ را می توانید به آسانی تهیه کنید .
 • به طور معمول از نوع ۶۰ درصد  مورد مصرف قرار می‌گیرد .
 • و کیک را رو به تلخی نمی‌برد و فقط طعم کاکائو فراوانی را به او می‌دهد.
 • که بسیار هم لذت بخش می باشد.
 • البته  کیک های شکلاتی  انواع متفاوتی دارند مانند:
 • لاوا کیک شکلاتی یا کیک آتش فشان شکلات فوری می‌باشد. 
 • در این دستور می توانید در قسمت میانی کیک از خامه استفاده کنید.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

طرز درست کردن کیک شکلاتی

شکلات تخته ای و همین‌طور کره را درون کاسه بریزید .

و بر روی حرارت بگذارید تا به آب شدن برسند.

بعد از آن شکر و همینطور پودرکاکائو را به آن اضافه کرده.

و به مخلوط کردن بپردازید .کیک تولد برای همسرم

بعد از  مخلوط کردن  به اضافه کردن شیر ولرم بپردازید.

و آن را  هم بزنید و سپس از روی بخار آب بردارید.

و کنار بگذارید تا مایه شکلات به خنک برسد.

تخم مرغ ها را بشکنید و آنقدر آن را هم بزنید تا کف کند.

و بعد از آن مایه شکلات را به تخم مرغ ها اضافه کنید .

و به هم زدن بپردازید و در آخر بکینگ پودر و نمک را اضافه کرده . ادامه مطلب …