در جواب سوال به مشاور چه کسی است؟ باید گفت که :

مشاوره بدین معنی می باشد که شخصی به قواعد مشاوره ای اطلاع کافی دارد که با یاری رساندن مرجع ها در جهت آسان تر شدن تصمیم گیری به شخص کمک می کند.

سایت “مشاوره خانواده” جدید ترین مطالب روانشناسی

باید در نظر داشت که مشاوره آسان کننده تمام کارها می باشد

 • نه شخصی که به جای شما تصمیم بگیرد .
 • مشاور شخصی می باشد که با علاقه به مشکلات شما گوش می دهد 
 • شما را هدایت می کند تا نسبت به آن به درک بهتری برسید 
 • بتوانید به آسانی با مشکلات خود روبرو شوید.

در ادامه خواهید خواند…

مهارت های مشاور چه کسی است؟

ویژگی هایی همچون:

 1.  می تواند مسائل و مشکلات را تجزیه و تحلیل کند
 2. دارای فکر خلاق و خلاقیت می باشد.
 3. می تواند همه احساسات آدمی مانند ، هیجانات و غم ، احساس خوشبختی ، صمیمیت را تجربه کند.
 4. توانایی صحبت کردن در جمع و عیب های سخنرانی در جمع دیگران
 5. توانایی تصمیم گیری در زمان های ضروری
 6. توانایی صبور بودن در انتقاد ، حقارت ، خشمگینی و بی محلی مددجو
 7. توانایی به وجود آوردن ارتباط ایده آل با دیگران و بازگو کردن مطلب های خود برای دیگران.
روانشناسی تطبیقی1

روانشناسی تطبیقی

/
روانشناسی تطبیقی روانشناسی تطبیقی شاخه ای از علم روانشناسی می‌ب…
روانشناسی توانبخشی و حل چالش

روانشناسی توانبخشی و حل چالش

/
روانشناسی توانبخشی و حل چالش روانشناسی توانبخشی و حل چالش موضوع این مقا…
روانشناسی رفتار متقابل1

روانشناسی رفتار متقابل

/
روانشناسی رفتار متقابل تحلیل کردن رفتار متقابل یکی از شاخه های…
اموزش جنسی

اموزش جنسی

/
اموزش جنسی داشتن رابطه جنسی و از بین بردن نیازهای جنسی و جنسی مرد…
سطح ملاحظه گری

سطح ملاحظه گری و تست آن

/
سطح ملاحظه گری ایا به یادتان مانده است که وقتی کسی بسته سنکین …
سایت مشاور خانواده1

سایت مشاور خانواده

/
سایت مشاور خانواده یک محل مناسب برای دریافت اطاعات کافی در مورد خا…
زوج درمانی مشارکتی1

زوج درمانی مشارکتی

/
زوج درمانی مشارکتی روش زوج درمانی از طریق همکاری یا مشارکتی (…
مشاور سکس1

مشاور سکس

/
مشاور سکس همانطور که هر مشکل یا بیماری در بخشی از بدن یا اختلالی در ک…
روان درمانی عمیق چگونه است؟

روان درمانی عمیق چگونه است؟

/
روان درمانی عمیق بیانگر یکی سری از روش های درمانی است که به جا…