اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی اختلال شخصیت نمایشی با الگوی طولانی مدت رفتار توجه طلبانه و حالت بسیار احساساتی شناخته می شود.   نشانه های اختلال شخصیت هیستریانیک یا نمایشی بعضی با اختلال شخصیت نمایشی می خواهند در هر گروهی از افراد مرکز توجه باشند و زمانی که اینگونه نباشد احساس ناراحتی می کنند. اغلب وقتی سرزنده، … ادامه خواندن اختلال شخصیت نمایشی